Звіт про повторне відстеження регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради № 166 від 21.04.2016 « Про затвердження тарифів на платні послуги, які надаються Гадяцьким історико-краєзнавчим музеєм»

02.04.2018

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття

Рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради №166 від 21.04.2016 «Про затвердження тарифів на платні послуги, які надаються Гадяцьким історико-краєзнавчим музеєм»

2.Назва виконавця заходів і відстеження

Гадяцький історико-краєзнавчий музей

3. Цілі прийняття акту

Збільшення надходження коштів до спеціального рахунку Гадяцького історико-краєзнавчого музею, більш якісніше надання послуг населенню

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження проводилось з 01.03.2018 по 30.03.2018

5.Тип відстеження (базовий, повторний, періодичний)

Повторне відстеження

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення відстеження використовувався статистичний метод отримання інформації

7. Дані та припущення на сонові яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Статистичні дані щодо сплати послуги отримані від Гадяцького історико-краєзнавчого музею

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

За 2016 рік Гадяцький історико – краєзнавчий музей надав платних послуг на суму 2485,03 грн. За 2017 рік було надано послуг на 8711,44 грн., що в свою чергу дало змогу покращити матеріально-технічну базу історико- краєзнавчого музею. Збільшення надходжень до спеціального фонду музею зумовлено прийняттям даного регуляторного акту.

Своєчасно через засоби масової інформації( газета «Гадяцький вісник, веб сайт Гадяцької міської ради) з даним рішенням ознайомлені всі споживачі послуг (населення, бюджетні організації та інші), що підвищить рівень оплати за послуги.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Відстеження результативності підтверджує, що рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради прийнято вчасно та допоможе Гадяцькому історико-краєзнавчому музею покращити матеріально-технічну базу, створити умови для якісного та безперебійного надання послуг.

Міський голова В.О. Нестеренко

Директор Гадяцького історико-краєзнавчого музею В.М. Сиротюк

Інші повідомлення у цьому розділі:


-->