Звіт про базове відстеження регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради № 744 від 23.11.2017 « Про затвердження тарифів на послуги з вивезення та утилізації твердих побутових відходів комунальному підприємству «Гадяч-житло»

28.12.2017

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття

Рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради №744 від 23.11.2017 «Про затвердження тарифів на послуги з вивезення та утилізації твердих побутових відходів комунальному підприємству «Гадяч-житло»

2.Назва виконавця заходів і відстеження

Комунальне підприємство «гадяч-житло»

3. Цілі прийняття акту

- створення умов для якісного та безперебійного надання послуг з вивезення та утилізації твердих побутових відходів;

- забезпечення беззбитковості діяльності КП «Гадяч-житло» шляхом приведення тарифів на послуги з вивезення та утилізації твердих побутових відходів до рівня економічно обґрунтованих витрат.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження проводилось з 27.11.2017 по 27.12.2017

5.Тип відстеження (базовий, повторний, періодичний)

Базове відстеження

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення відстеження використовувався статистичний метод отримання інформації

7. Дані та припущення на сонові яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Статистичні дані щодо сплати за послуги з вивезення та утилізації твердих побутових відходів отримані від КП «Гадяч-житло».

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

За час дії даного регулювання можна тільки спрогнозувати зменшення або зростання показників результативності регуляторного акта. Точно показники результативності акта будуть визначені при проведенні повторного відстеження, що дозволить на підставі отриманих значень показників зробити оцінку результатів реалізації даного регуляторного акта та ступеня досягнення цілей.

Протягом четвертого кварталу 2017 року підприємство надавало послуги з вивезення та утилізації твердих побутових відходів за старими тарифами, що дало підприємству отримати дохід від платних послуг в сумі 48,0 тис.грн.

Своєчасно через засоби масової інформації( газета «Гадяцький вісник, веб сайт Гадяцької міської ради) з даним рішенням ознайомлені всі споживачі послуг (населення, бюджетні організації та інші), що підвищить рівень оплати за послуги.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Відстеження результативності підтверджує, що рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради прийнято вчасно та допомагає комунальному підприємству «Гадяч-житло» покращити матеріально-технічну базу, своєчасно проводити розрахунки за електроенергію, розрахунки з бюджетом, з оплати праці; скоротити кількість скарг на якість надання послуг, створити умови для якісного та безперебійного надання послуг.

Наступне повторне відстеження дії даного регуляторного акту буде здійснюватися через рік після набрання чинності актом.

Міський голова В.О. Нестеренко

Начальник КП «Гадяч-житло» А.В. Гусак

Інші повідомлення у цьому розділі:


-->