Звіт про базове відстеження регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради № 31від 17.01.2018 « Про коригування тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого постачання гарячої води для бюджетних установ та інших спожива

29.01.2018

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття

Рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради №31 від 17.01.2018 «Про коригування тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого постачання гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів КПТГ «Гадячтеплоенерго»

2.Назва виконавця заходів і відстеження

КПТГ «Гадячтеплоенерго»

3. Цілі прийняття акту

- створення умов для якісного та безперебійного надання послуг з централізованого постачання гарячої води та теплової енергії для споживачів КПТГ «Гадячтеплоенерго»

- забезпечення беззбитковості діяльності КПТГ «Гадячтеплоенерго» шляхом коригування тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого постачання гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів до рівня економічно обґрунтованих витрат.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження проводилось з 21.01.2018 по 29.01.2018

5.Тип відстеження (базовий, повторний, періодичний)

Базове відстеження

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення відстеження використовувався статистичний метод отримання інформації

7. Дані та припущення на сонові яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Статистичні дані щодо сплати за теплову енергію та послуги з централізованого постачання гарячої води отримані від КПТГ «Гадячтеплоенерго»

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

За час дії даного регулювання можна тільки спрогнозувати зменшення або зростання показників результативності регуляторного акта. Точно показники результативності акта будуть визначені при проведенні повторного відстеження, що дозволить на підставі отриманих значень показників зробити оцінку результатів реалізації даного регуляторного акта та ступеня досягнення цілей.

Протягом четвертого кварталу 2017 року підприємство надавало послуги з централізованого постачання теплової енергії та централізованого постачання гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів за не скоригованими тарифами, в результаті підприємство не отримало джерел покриття витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії в сумі 645,6 тис. грн., що негативно вплинуло на фінансовий стан підприємства та потребувало приведення діючих тарифів до рівня економічно - обгрунтованих.

Своєчасно через засоби масової інформації( газета «Гадяцький вісник, веб сайт Гадяцької міської ради) з даним рішенням ознайомлені всі споживачі послуг (населення, бюджетні організації та інші), що підвищить рівень оплати за послуги.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Відстеження результативності підтверджує, що рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради прийнято вчасно та допоможе КПТГ «Гадячтеплоенерго» покращити матеріально-технічну базу, своєчасно проводити розрахунки з бюджетом, з оплати праці; скоротити кількість скарг на якість надання послуг, створити умови для якісного та безперебійного надання послуг.

Наступне повторне відстеження дії даного регуляторного акту буде здійснюватися через рік після набрання чинності актом.

Міський голова В.О. Нестеренко

Начальник КПТГ «Гадячтеплоенерго» О.І. Гавриленко

Інші повідомлення у цьому розділі:


-->