Звіт про базове відстеження регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради № 229 від 24.04.2018 « Про затвердження тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що надаються Гадяцьким ВУ ЖКГ»

10.05.2018

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття

Рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради №229 від 24.04.2018 «Про затвердження тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що надаються Гадяцьким ВУ ЖКГ»

2.Назва виконавця заходів і відстеження

Гадяцьке ВУ ЖКГ

3. Цілі прийняття акту

- створення умов для якісного та безперебійного надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються Гадяцьким ВУ ЖКГ

- забезпечення беззбитковості діяльності Гадяцького ВУ ЖКГ шляхом приведення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення до рівня економічно обґрунтованих витрат.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження проводилось з 30.04.2018 по 07.05.2018

5.Тип відстеження (базовий, повторний, періодичний)

Базове відстеження

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення відстеження використовувався статистичний метод отримання інформації

7. Дані та припущення на сонові яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Статистичні дані щодо сплати за послуги по централізованому водопостачанню та водовідведенню отримані від Гадяцького ВУ ЖКГ

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

За час дії даного регулювання можна тільки спрогнозувати зменшення або зростання показників результативності регуляторного акта. Точно показники результативності акта будуть визначені при проведенні повторного відстеження, що дозволить на підставі отриманих значень показників зробити оцінку результатів реалізації даного регуляторного акта та ступеня досягнення цілей.

Протягом першого кварталу 2018 року підприємство надавало послуги з централізованого водопостачання та водовідведення за нескоригованими тарифами, що дало підприємству отримати дохід від платних послуг в сумі 1355,1 тис.грн

Своєчасно через засоби масової інформації( газета «Гадяцький вісник, веб сайт Гадяцької міської ради) з даним рішенням ознайомлені всі споживачі послуг (населення, бюджетні організації та інші), що підвищить рівень оплати за послуги.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Відстеження результативності підтверджує, що рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради прийнято вчасно та допоможе Гадяцькому ВУЖКГ покращити матеріально-технічну базу, своєчасно проводити розрахунки за електроенергію, розрахунки з бюджетом, з оплати праці; скоротити кількість скарг на якість надання послуг, створити умови для якісного та безперебійного надання послуг.

Наступне повторне відстеження дії даного регуляторного акту буде здійснюватися через рік після набрання чинності актом.

Міський голова В.О. Нестеренко

Начальник Гадяцького ВУ ЖКГ В.М. Приходько

Інші повідомлення у цьому розділі:


-->