квіт
12
2013

Звіт міського голови про роботу виконкому міської ради за 2012 рік

ЗВІТ

міського голови про роботу виконкому міської ради

Виконуючи вимоги Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” щодо обов’язковості щорічного звітування міського голови про виконану роботу, я зараз виношу на Ваш розсуд звіт про свою діяльність та роботу виконавчого комітету міської ради.

Як міський голова, я прагнула організувати роботу так, щоб міськвиконком якомога повніше та ефективніше виконував покладені на нього обов’язки, діяв послідовно й зосереджено у межах Конституції, законодавчих і нормативних актів, Регламенту роботи виконавчого комітету, із врахуванням інтересів виборців, забезпечував виконання прийнятих рішень. Завдяки цілеспрямованій роботі виконавчого комітету, вдалося забезпечити достатнє функціонування міського господарства у 2012 році та досягти певних позитивних результатів у забезпеченні життєдіяльності нашого міста. Серед пріоритетних напрямків діяльності виконавчого комітету в звітному періоді, слід відзначити підвищення ефективності комунального господарства міста, вирішення соціальних проблем громади міста. Виконавчим комітетом міської ради у попередньому році проводилась робота по підготовці на розгляд сесій міської ради проектів рішень, направлених на найбільш ефективне використання власності територіальної громади міста та управління комунальними підприємствами, установами та організаціями.

Так, у 2012 році підготовлено для прийняття радою ряд міських програм, зокрема:

- Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Гадяча на 2012 рік;

- Програму поводження із твердими побутовими відходами на 2012-2015 роки;

- Міську цільову програму роботи з обдарованою молоддю та дітьми на 2012-2015 роки

Виконання програм та рішень, прийнятих міською радою, протягом 2012 року забезпечувалося виконавчим комітетом міської ради. Протягом 2012 року виконавчий комітет проводив свою роботу відповідно до затверджених щоквартальних планів роботи, що забезпечило її цілеспрямованість та ефективність.

За звітний період було проведено 17 засідань виконкому, на яких прийнято 757 рішень. Із загальної кількості рішень, прийнятих виконавчим комітетом за звітний період, 285 рішень прийняті на виконання делегованих повноважень.

Відповідно до наданих повноважень міським головою видано 136 розпоряджень з кадрових питань та 510 з питань основної діяльності всього-645.

Розпорядження видавалися в основному по фінансових питаннях. Це надання матеріальної допомоги малозабезпеченим жителям міста, допомоги на поховання непрацюючих громадян, виділення коштів на різноманітні культурно та спортивно-масові заходи. Крім того, видавалися розпорядження про надання дозволів на спиляння дерев, про створення комісій для розгляду скарг та вирішення різних питань.

До виконкому міської ради за 2012 рік надійшло 2932 документів, в тому числі:

• листів різних організацій – 1390;

• заяви громадян з різних питань –1280 ;

• звернень громадян про надання матеріальної допомоги – 262;

Міськвиконкомом проводилася робота по видачі довідок:

• про склад сім'ї та місце проживання 5007 шт.

• інші довідки 824 шт.

Всього видано довідок 5831 шт.

Одним із основних напрямків діяльності Гадяцької міської ради, виконавчого комітету є забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення, відновлення порушених прав і їх законних інтересів. Всього за 2012 рік до виконкому міської ради надійшло 380 звернень, з них письмових-271. У порівнянні з відповідним періодом минулого року кількість звернень зменшилась на 98 ( письмових+19; усних-82).

На особистому прийомі побувало 109 громадянин. Найбільшу частку з порушених питань становлять питання соціального захисту населення -201 чол.; комунального господарства, благоустрою території міста -86 чол.; забезпечення житлом-4 чол.; забезпечення законності та правопорядку –16 чол.; інші- 69 чол.

Надійшло 44 колективних звернень громадян, що на 10 більше ніж за відповідний період минулого року. Протягом звітного періоду надійшло три повторних.

Близько 68% від загальної кількості звернень вирішено позитивно, 30%- надані роз’яснення,1%-відмовлено.

Протягом 2012 року звернень громадян до органів вищого рівня надійшло 39 (2011 рік -32).

- до районної державної адміністрації 25

- до Кабінету Міністрів України 1

- до Урядової гарячої лінії 12

- до Народного депутата України Симоненка П.М.- 1

Вагома частина звернень надійшла від пенсіонерів. За характером звернень: 94% складають заяви, решта-скарги.

Для вирішення пропозицій, критичних зауважень та скарг громадян в міськвиконкомі проведено 9 виробничих нарад. На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 щоп'ятниці з 14-00 до 16-00 працює постійно діюча пряма телефонна лінія.

Заслухано звіти директорів КПТГ «Гадячтеплоенерго», МКП «Комунсервіс», начальників Гадяцького ВУЖКГ та КП «Гадяч-житло» про роботу із зверненнями громадян.

З метою надання правової допомоги населенню при міськвиконкомі працює громадська приймальня. Протягом 2012 року до громадської приймальні звернулося 97 громадян.

Основою, на якій ґрунтуються розвиток міста, соціальний захист та добробут його мешканців, є наповнений міський бюджет. Питання про виконання бюджету міста постійно перебувало на контролі міської ради та виконавчого комітету. Як міський голова беру безпосередню участь в підготовці проекту бюджету, тримаю на постійному контролі хід його виконання. Звіти про виконання міського бюджету заслуховувались щоквартально на засіданнях виконавчого комітету. Економічним відділом ведеться облік і контроль за сплатою податків до міського бюджету, як в цілому по надходженнях так і в розрізі платників податків. Безпосередню участь у забезпеченні надходжень до міського бюджету беруть працівники виконкому міської ради. У звітному році ними зібрано земельного податку з фізичних осіб 2,0 тис. грн.

За минулий рік доходи міського бюджету без урахування трансфертів виконані на 100,2%, з урахуванням трансфертів на 99,2%. При плані з внесеними змінами в сумі 19328281 грн. надійшло доходів загального фонду в сумі 19174028,45 грн., а саме:

- податок на доходи фізичних осіб 8533,2 тис. грн.

- плата за землю 1987,2 тис. грн.

- місцеві податки і збори 144,3 тис. грн.

- державне мито 72,0 тис. грн.;

- офіційні трансферти 8219,5 тис. грн.

та інші 217,8 тис.грн.

Виконано такі види доходів 1-го кошика:

- дотація вирівнювання при плані 1012600 грн. фактично надійшло 1012600 грн. (100,0 % від запланованого).

2-го кошика:

- адміністративні штрафи при плані 3000 грн. фактично надійшло 10846 грн. (361,5 % від запланованого);

- фіксований с/г податок при плані 3000 грн. фактично надійшло 3086 грн. (102,9 % від запланованого).

- збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (торговий патент) при плані 136000 грн. фактично надійшло 142343 грн. (104,7 % від запланованого);

- частина чистого прибутку при плані 5000 грн. фактично надійшло

45535 грн. (910 % від запланованого);

- плата за землю при плані 1963000 грн. фактично надійшло 1987189 грн. (101,2 % від запланованого);

- податок на прибуток при плані 85000 грн. фактично надійшло

113009 грн. (133 % від запланованого).

- оренда цілісних майнових комплексів при плані 20000 грн. фактично надійшло 38388 грн. (192% від запланованого).

Разом з тим по 1-му кошику не виконані такі види доходів :

- податок на доходи фізичних осіб при плані 8609300 грн. фактично надійшло 8533228 грн. (99,1 % від запланованого);

- державне мито при плані 110000 грн. фактично надійшло 71976 грн. (65,4 % від запланованого).

По 2-му кошику недовиконані:

- адміністративні збори при плані 130000 грн. фактично надійшло 110354 грн. (84,9 % від запланованого);

- інші субвенції при плані 68200 грн. фактично надійшло 53050 грн. (77,8 % від запланованого).

До спеціального фонду міського бюджету надійшли такі види доходів:

- єдиний податок 2860,7 тис. грн.;

- податок з власників транспортних засобів 111,1 тис. грн.;

- збір за першу реєстрацію транспортного засобу 268,6 тис.грн.

- плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів(автозаправними станціями, заправними

пунктами) 23,0 тис.грн.

- батьківська плата 514,5 тис. грн.;

- продаж землі 37,2 тис.грн.;

- цільовий фонд 210,1 тис. грн.;

- екологічний фонд 106,0 тис. грн.;

та інші

Фінансування видатків міського бюджету проводилось у відповідності з затвердженими в установленому порядку кошторисами витрат бюджетних установ.

Видатки за звітний період становлять:

 утримання органів місцевого самоврядування 1014,7 тис. грн.;

 дитячі установи 9109,6 тис. грн.;

 позашкільна освіта 606,1 тис. грн.;

 благоустрій 1357,7 тис. грн.;

 видатки на соціальний захист 7,2 тис. грн.;

 фінансова підтримка громадських

організацій інвалідів і ветеранів 18,4 тис. грн.;

та інші видатки

В зв'язку з невідповідністю дохідної частини бюджету видатковій частині, що призводить до неможливості профінансувати необхідні видатки по дошкільних та позашкільних навчальних закладах освіти, Гадяцька міська рада отримала короткотермінову позичку в Управлінні Державного казначейства на суму 4242295,00 грн. Станом на 01.01.2013 року позичка повністю погашена.

Вартість одного діто-дня по дитячих установах складає - 9,56 грн.

Розвиток комунального господарства міста, його функціонування на належному рівні, є метою міської ради. Питання фінансово-господарського стану комунальних підприємств міста є пріоритетним у діяльності міськвиконкому.

На особливому контролі виконавчого комітету були питання, що стосуються удосконалення роботи житлово-комунального господарства міста. З огляду на те, що тривалий час в цю галузь практично не вкладалось серйозних коштів, матеріальна база її потребує модернізації і оновлення.

Благоустрій міста, його чистота, озеленення - це щоденна робота міського комунального підприємства «Комунсервіс». Крім благоустрою міста, підприємство здійснює надання різноманітних послуг, в тому числі здійснює роботи по освітленню вулиць, по утриманню вулично-дорожньої мережі, міського кладовища та дощової каналізації.

МКП «Комунсервіс» здійснено роботи по благоустрою міста на загальну суму 1347,8 тис. грн. За дані кошти виконано наступні види робіт:

- 223,1 тис. грн. – оплата за використану електроенергію на освітлення міста.

- 21,4 тис. грн. - поточний ремонт вуличного освітлення, послуги по встановленню світлофора

- 181,5 тис. грн. – придбання пального

- 772,5 тис.грн. - зарплата і нарахування

- 45,3 тис.грн.- автопослуги інших організацій ( очищення доріг від снігу, послуги автовишки)

- 34,1 тис.грн. – придбання солі для технічних потреб та господарських матеріалів

- 53,1 тис.грн. – гідродинамічне очищення ділянки зливної каналізації

Для створення належних умов для збирання та розміщення твердих побутових відходів на території міста у 2012 році встановлено 10 сміттєвих баків. Підприємством забезпечується систематичний вивіз відходів згідно графіків із 18 вулиць міста. Протягом звітного періоду підприємством вивезено на сміттєзвалище 20728 м.куб. твердих побутових відходів. На території міста мають місце випадки утворення короткострокових стихійних звалищ незначного розміру, які виявляються, і ліквідовуються силами міських комунальних підприємств.

З метою підвищення безпеки дорожнього руху, зниження аварійності на вулицях міста, на перехрестях з інтенсивним рухом транспорту нанесено дорожню розмітку «Пішохідний перехід», для чого МКП «Комунсервіс» було придбано фарбу на суму 3360 грн.

Проводилися поточні ремонти вулиць.

1. Вул. Драгоманова – 35035,43

2. Вул. Шевченка – 23515,00

3. Вул. Гетьманська – 56001,00

4. Пл. Соборна – 15257,00

5. Вул. Н.Грунь – 36492,00

6. Вул. Корзуна – 16413,46

7. Вул. С.Білохи – 40975,05

8. Пл. Соборна – 49011,40

9. Вул. 50 р. Жовтня (карман ЗАГС) – 10000,00

Кошти на капітальний ремонт доріг міста надходять у вигляді субвенцій з державного бюджету, в 2012 році нам надійшло 454,7 тис.грн, які використано на капітальний ремонт ділянок вулиць:

1. Вул. 50р.Жовтня – 50394,00грн

2. Вул. Лохвицька – 98205,60грн

3. Вул. Тельмана – 100459,00грн

4. Вул. Гагаріна – 36988,56грн

5. Вул. Леніна – 28954,00

6. Вул. Л.Українки (тротуар) – 19421,00

7. Вул. Степаненка – 49972,00

Виділено кошти на капітальний ремонт за рахунок міського бюджету, з бюджету розвитку на загальну суму 204630,00грн. З них використано 98347,00 грн. на ремонт:

1. Вул. Леніна – 28954,00

2. Вул. Л.Українки (тротуар) – 19421,00

3. Вул. Степаненка – 49972,00

Об’єми виконаних робіт це дуже невелика частка від наших потреб. За найменшими підрахунками, щоб відремонтувати найбільш пошкоджені ділянки доріг міста необхідно 5 мільйонів гривень.

Слід відмітити, що незважаючи на погодні умови, МКП «Комунсервіс» вдалося, в основному, оперативно, прочищати вулиці міста від снігу.

Підприємством забезпечується належний благоустрій об’єктів історії та мистецтва в місті. В 2012 році проведено поточний ремонт сцени на пл. Соборній та меморіального комплексу «Землякам, що пройшли горнило Чорнобиля» на суму 16,8 тис.грн.

Однією з важливих ділянок житлово-комунальної сфери є утримання житлового фонду міської комунальної власності, яке здійснюється КП «Гадяч-житло». На балансі підприємства перебуває 109 будинків, у тому числі 1 гуртожиток, загальною площею 195154 кв.м.

Протягом року проводилося поточне утримання прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків, поточний ремонт та технічне обслуговування внутрішньо-будинкових мереж водопостачання, водовідведення та опалення.

З метою підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період, КП «Гадяч-житло» проведено ремонт 8-ми вхідних дверей в житлових будинках, проведено застелення вікон та задувка піною щілини у під'їзді будинку по вул.Гетьманській,45, проведено поточний ремонт 15 під'їздів багатоповерхових житлових будинків. Виконані роботи по поточному ремонту бітумної покрівлі в 11 житлових будинках, по поточному ремонту шиферної покрівлі в 6 житлових будинках.

В 2012 році з міського бюджету виділено 110,6 тис.грн. з яких 106,0 тис.грн. виділено на капітальний ремонт мякої покрівлі житлових будинків по вул..50 років Жовтня,17-а,23,41,43, Гагаріна,84,88, Тельмана,18-а, Швидкого,7, Драгоманова,22 та на 4,6 тис.грн проведено капітальний ремонт вигрібної ями по вул.Лохвицькій,8.

Забезпечення міста питною водою та послугами водовідведенням здійснює Гадяцьке ВУЖКГ, на балансі якого знаходиться 63,9 км водопровідної мережі та 23,4 км каналізаційної мережі, 10 артезіанських свердловин, 1 очисні споруди, водонасосна станція другого підйому. Послугами підприємства користується 9871 абонентів.

У 2012 році Гадяцьким ВУЖКГ забезпечено належне утримання водопровідних мереж та споруд:

- на мережах міста ліквідовано 63 аварійних ситуацій;

- проведено ремонт 2 насосів на ст.ІІ підйому води ;

- замінено водопровідних мереж :

вул. Леніна - 52 п.м., вул.Шевченка – 18 п.м.

- проведено заміну глибинного насосу на свердловині СПТУ;

- проведено ремонт 3 засувок на ст.ІІ підйому води ;

- проведено заміну водопровідного трубопроводу по вул.Енгельса-500п.м., вул.Дзержинського 50 п.м. вул. Шевченка (д/с Веснянка) -50п.м.

- замінено водопровід по вул. Леніна (район статуправління) 45 п.м.

- відремонтовані пожгідранти райлікарні, гімназії

- відремонтовано 2 водорозбірні колонки

Через велику питому вагу витрат на електроенергію, яка використовується при роботі насосів як в самих свердловинах, так і на станції ІІ-го підйому води собівартість подачі води в місті Гадячі в мережу значно вища в порівнянні з іншими містами області. Щоб зменшити ці витрати необхідно провести заміну діючого обладнання на сучасне енергозберігаюче, але для цього потрібні кошти в сумі 300 тис.грн.

Міська рада разом з адміністрацією виробничого управління житлово-комунального господарства запланувала ці роботи виконати в 2013 році, передбачивши в міському бюджеті 150,0 тис.грн., решту 150,0 тис.грн. вирішили залучити з інших джерел. І це нам вдалося. Підготовлений проект «Зменшення питомих витрат електроенергії у складі собівартості водопостачання міста Гадяча Полтавської області шляхом застосування енергозберігаючого обладнання», автор Власенко В.В., було подано на Всеукраїнський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування, засновником якого є Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні.

Пройшовши чотири відбіркових тури, наш проект було визнано в числі кращих. Згідно умов конкурсу з Державного бюджету в цьому році нам надійдуть 150,0 тис.грн. на проведення робіт по заміні діючих насосів на енергозберігаючі, зекономлені на електроенергії кошти будуть спрямовані на заміну проблемних ділянок водомережі.

Послуги населенню з централізованого опалення і постачання гарячої води надає КПТГ «Гадячтеплоенерго». На балансі підприємства 5 діючих котелень. Загальна протяжність тепломережі у 25618 км. Кількість споживачів на 01 січня 2013 року, які користуються послугою централізованого теплопостачання, складає 3500.

В 2012 році підприємством були вжиті заходи по підготовці котелень до роботи в осінньо-зимовий період, які полягали у проведенні усіх видів ремонтних робіт, необхідних для стабільного їх функціонування. Проведена планова ревізія та ремонт обладнань всіх котелень, гідравлічне випробування, підготовка насосного обладнання та ін.

Великою проблемою для всіх комунальних підприємств залишається заборгованість населення з оплати за квартирну плату та надані послуги.

Незважаючи на те, що підприємствами проводиться претензійно-роз’яснювальна робота з населенням, заборгованість за надані послуги залишається значною. Слухаючи нарікання жителів міста на недостатньо високий рівень комунальних послуг, хочу наголосити, що їх якість, також в значній мірі, залежить від вчасної оплати за надані послуги.

В місті приділяється значна увага дошкільному вихованню. Цю функцію виконують шість дошкільних навчальних закладів, в яких здобувають освіту 924 дитини. З міського бюджету на фінансування дитячих садків в 2012 році направлено 8536,4 тисячі гривень, що на 3305,2 тисяч гривень більше ніж в 2011 році. На виконання рішень виконавчого комітету щодо підготовки до роботи дошкільних установ міста в 2012-2013 навчальному році та в осінньо-зимовий період, дошкільними навчальними закладами міста проведено поточний ремонт групових кімнат. З метою впровадження енергозберігаючих технологій, ощадливого споживання енергоносіїв та дотримання відповідного температурного режиму в приміщеннях ДНЗ міста міськвиконкомом виконані роботи по для заміни вікон в ДНЗ №10 „Казка” та ДНЗ№9 „Дзвіночок” на загальну суму 13000 грн.;

– 6,9 тис грн. для заміни дверних блоків у ДНЗ №6 „Сонечко” та ДНЗ№9 „Дзвіночок”;

– 3,224 тис грн. для придбання 2-х вікон в ДНЗ „Веснянка”;

– 11 тис грн. – для заміни вікон в ДНЗ №10 „Казка” та ДНЗ №8 „Первоцвіт”;

– 5,22 тис грн. на заміну частини вікон актового залу ДНЗ „Веснянка”;

Крім цього придбано циркуляційний насос в тепловий вузол ДНЗ№9 „Дзвіночок” для забезпечення гарячою водою, два лічильника газу в теплогенераторну ДНЗ№9 „Дзвіночок” та проведено поточний ремонт систем тепло та водопостачання ДНЗ№9 „Дзвіночок” на загальну суму 38,52 тис.грн.

Виділені кошти в сумі 80 тис грн. для придбання засобів обліку і регулювання теплової енергії з бюджету розвитку як спів фінансування Програми „Облаштування багатоквартирних будинків сучасними засобами обліку і регулювання обліку води та теплової енергії”;

З метою забезпечення достатнього та повноцінного харчування дітей в дошкільних закладах міста, виконавчим комітетом здійснюється контроль за станом харчування.

За звітний період завершено будівництво Краєзнавчого музею. В 2012 році виконавчим комітетом було надано 109 дозволів на будівництво та виготовлення документації на добудови до житлових будинків, господарських будівель та перепланування в середині будинків. Прийнято 36 рішень про надання вихідних даних на будівництво та реконструкцію об’єктів та 96 рішень про присвоєння і зміну поштових адрес квартир, житлових будинків.

В 2012 році виконкомом міської ради надано 154 дозволи на продовження роботи та відкриття різних торгових об'єктів, в тому числі на вперше відкриті:7. Розглянуто 8 звернень суб’єктів підприємницької діяльності щодо встановлення режиму роботи торговельних об’єктів та об’єктів ресторанного господарства, розташованих на території міста, та прийнято відповідні рішення.

З метою захисту майнових прав неповнолітніх, виконкомом міської ради прийнято 40 рішень щодо надання дозволу на вчинення правочинів стосовно житлових приміщень, право власності на які або право користування якими мають діти.

Постійно на засіданнях адміністративної комісії міськвиконкому розглядаються матеріали та притягуються до адміністративної відповідальності особи, які порушують правила благоустрою, правила утримання собак і котів, правила торгівлі, правила торгівлі пивом, алкогольними напоями, доведення неповнолітніх до стану сп'яніння, порушення тиші в громадських містах та ін. В 2012 році розглянуто 61 протокол про адміністративні правопорушення, 61 особу притягнуто до адміністративної відповідальності, з них: на 3 осіб накладено адміністративне стягнення у вигляді попередження, а на 58 осіб накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу на загальну суму 10761 грн.

У центрі уваги виконавчого комітету постійно перебували питання соціального захисту жителів міста. Проводяться обстеження житлово-побутових умов проживання інвалідів, малозабезпечених сімей та інших категорій населення. В 2012 році надано матеріальної допомоги на лікування 165 особам на суму 14920 грн., 20 особам виділено грошову допомогу на поховання безробітних та бездомних на суму 7600 грн.

Надавалась допомога сім'ям загиблих синів в Афганістані - 600 грн., інвалідам по зору І та ІІ групи (11 чол. по 100 грн.), в’язням фашистських концтаборів 100 грн., до Дня захисника Вітчизни – 700 грн. Міськвиконком приймав участь у заходах: до Міжнародного дня захисту дітей, виводу радянських військ з Афганістану, річниці Чорнобильської катастрофи.

Всього, на даний час, на квартирному обліку для покращення житлових умов у виконавчому комітеті Гадяцької міської ради перебуває:

617 – сімей, з них: правом першочергового одержання житла користуються 138 сімей, (учасники бойових дій на території інших країн – 7, військовослужбовці звільнені в запас або відставку – 13 чол., багатодітні сім»ї – 25, та ін. категорії.

правом позачергового одержання житла користуються – 25 сімей. З них: особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І,ІІ категорії – 12 сімей, інваліди війни – 3 сім'ї. В результаті проведеної перевірки-перереєстрації протягом 2012 року було знято з обліку 14 сімей та одиноких громадян, які втратили право перебувати на квартирному обліку.

Житлом громадяни забезпечуються в порядку визначеному законодавством. На даний час в зв'язку з тим, що будівництво житла в місті не проводиться, житлом громадяни забезпечуються вкрай рідко. В 2012 році за рахунок коштів державного бюджету придбано житло для воїна-інтернаціоналіста Близнюка С.М. за бюджетною програмою «Забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів та виданий йому ордер. Вартість придбаного житла становить 216200 грн. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2011 року № 238 «Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов» виконавчим комітетом Гадяцької міської ради проводиться робота по створенню автоматизованої системи Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на квартирному обліку при міськвиконкомі.

Протягом 2012 року укладено два договори на створення тимчасових робочих місць для проведення оплачуваних громадських робіт на благоустрій міста Гадяч у кількості 99 місць на загальну суму 158490,85 грн., для проведення оплачуваних громадських робіт на ремонт об’єктів соціальної сфери (дошкільні навчальні заклади) у кількості 145 місць на загальну суму 232151,20 грн. Оплачувані громадські роботи, спрямовані на упорядкування пам’ятників, облаштування пам’ятних місць, благоустрою території, благоустрою придорожніх смуг, вирубці чагарнику, обкошування трав’янистої рослинності та на ремонт соціальної сфери.

Не залишається поза увагою міськвиконкому проведення різноманітних спортивних заходів. На виконання міської Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2011-2015 роки з цільового фонду міського бюджету в 2012 році було виділено 300,00 грн. Брикіну Миколі Михайловичу для участі у Чемпіонаті Європи з гирьового спорту, який відбувся в м. Керч та 800,00 грн. для його участі у Чемпіонаті Світу з гирьового спорту, в м. Гамбург (ФРН). Для участі футбольного клубу «Інтер» Гадяцької школи – інтернат у відкритому чемпіонаті України з футзалу в м. Іллічівськ (виділено кошти в сумі 1000 грн.). 300 грн. надано шаховому клубу «Дебют» для придбання призів переможцям відкритого районного шахового турніру.

На виконання міської Програми роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2012-2015 роки, протягом звітного періоду виділені кошти в сумі 2350 грн. для нагородження учнів міських шкіл - переможців районного конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН та учнів міських шкіл-переможців ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.

На виконання міської Програми розвитку культури та мистецтва м. Гадяч в 2012 році виділені кошти в сумі 11935 грн., з них; 500 грн. – на свято Заярських вулиць; 900 грн. ¬- молодіжній колективній студії «Заяр ТМ» для участі у Коктебелевському фестивалі; 1000 грн. – для видання пісенної збірки Близнюку В.І; 700 грн. – для видання книги Павлюченку Т.А; 500 грн. – для проведення свята Івана Купала; 2000 грн. - для поїздки ансамблю «Модерн» Гадяцького училища культури в Болгарію; 500 грн. - для проведення свята «Масляна».

Міськвиконкомом традиційно проводяться культурно-мистецькі заходи. Це, насамперед, День Перемоги, День міста, міські свята – свято вулиць. Гарною традицією стало святкувати громадою Новий Рік у першу новорічну ніч біля міської ялинки.

Шановні депутати і запрошені!

Закінчуючи свій звіт, хочу подякувати команді однодумців,всім тим, хто щодня стоїть поруч зі мною, iз завзяттям, оптимiзмом та відповідальністю береться за доручену справу, хто вкладає частинку душi та серця в розбудову рiдного мiста та покращує його благоустрiй. Зрозумiло, що в нас ще дуже багато роботи, але коли ми всі разом, усiєю громадою пліч о пліч працюємо, ми досягнемо бажаних результатів. Я дякую більшості депутатського корпусу міської ради, які незалежно від політичних уподобань, перейнялись відповідальністю за життєдіяльність міста. Адже тільки тісна співпраця міської влади, депутатського корпусу, керівників підприємств, установ і організацій, підприємців та громадськості міста сприятиме забезпеченню економічного, соціального розвитку міста та задоволенню потреб гадячан.

Щиро дякую за увагу.

-->