лист
10
2016

Звіт міського голови про роботу виконавчого комітету Гадяцької міської ради за період з 05 листопада 2015 року по 11 листопада 2016 року

Шановні депутати, запрошені!

Статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено звіт міського голови про роботу виконавчого комітету.

Упродовж листопада-грудня 2015-го та десяти місяців 2016 року виконавчий комітет Гадяцької міської ради продовжував проводити відкриту та прозору діяльність, спрямовану на виконання основних напрямків моєї передвиборчої програми. Про реалізацію задуманого свідчать показники роботи у різних сферах життєдіяльності міста.

Як міський голова, я прагнув організувати роботу так, щоб міськвиконком якомога повніше та ефективніше виконував покладені на нього обов’язки, діяв послідовно й зосереджено у межах Конституції, законодавчих і нормативних актів, Регламенту роботи виконавчого комітету, із врахуванням інтересів виборців, забезпечував виконання прийнятих рішень. Завдяки цілеспрямованій роботі виконавчого комітету, вдалося забезпечити достатнє функціонування міського господарства у 2016 році та досягти певних позитивних результатів у забезпеченні життєдіяльності нашого міста. Серед пріоритетних напрямків діяльності виконавчого комітету в звітному періоді, слід відзначити підвищення ефективності комунального господарства міста, вирішення соціальних проблем громади міста.

Виконавчим комітетом міської ради у поточному році проводилась робота по підготовці на розгляд сесій міської ради проектів рішень, направлених на найбільш ефективне використання власності територіальної громади міста та управління комунальними підприємствами, установами та організаціями.

Протягом 2016 року виконавчий комітет проводив свою роботу відповідно до затверджених щоквартальних планів роботи, що забезпечило її цілеспрямованість та ефективність.

За звітний період було проведено 16 засідань виконкому, на яких прийнято 627 рішень. Із загальної кількості рішень, 154 рішення прийнятті на виконання делегованих повноважень. На початку кожного пленарного засідання оголошується увесь перелік прийнятих рішень на черговому засіданні виконкому у міжсесійний період.

Відповідно до наданих повноважень міським головою видано 107 розпоряджень з кадрових питань та 310 з питань основної діяльності всього-417.

Розпорядження видавалися в основному по фінансових питаннях. Це виділення коштів на різноманітні культурно та спортивно-масові заходи, на участь обдарованих дітей в районних олімпіадах, конкурсах, спортивних турнірах і змаганнях, відзначення Подяками та нагородження Грамотами міської ради з нагоди професійних свят, зарахування та звільнення з громадських робіт, надання матеріальної допомоги на поховання непрацюючих громадян, та інше.

Крім того, видавалися розпорядження про надання дозволів на здійснення торгівельної діяльності фізичним і юридичним особам, дозволів на спиляння дерев, про створення комісій для розгляду скарг та вирішення різних питань.

1. Розгляд звернень громадян:

Одним із основних напрямків діяльності Гадяцької міської ради, виконавчого комітету є забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення, відновлення порушених прав і їх законних інтересів.

До виконкому міської ради за поточний рік надійшло 3487 документів, в тому числі:

- листів різних організацій – 2495;

- рішень та розпоряджень голови Полтавської ОДА та Полтавської

обласної ради - 101;

- заяв громадян з різних питань – 677 ;

- звернень громадян про надання матеріальної допомоги –214.

Міськвиконкомом проводилася робота по видачі довідок. За звітний період видано:

• про склад сім'ї та місце проживання - 6564 шт.

• інші довідки - 395 шт.

Всього видано довідок 6959 шт.

За звітний період до виконкому міської ради надійшло 226 письмових звернень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року кількість звернень збільшилась на 98.

Керівництвом виконавчого комітету Гадяцької міської ради здійснюється особистий прийом громадян. За звітний період на особистому прийомі побувало 301 громадянин. Найбільшу частку з порушених питань становлять питання соціального захисту населення -139 чол.; комунального господарства, благоустрою території міста -141 чол.; забезпечення житлом-9 чол.; забезпечення законності та правопорядку –7 чол.; інші - 5 чол.

Надійшло 127 колективних звернень громадян, що на 66 більше, ніж за відповідний період минулого року. Близько 73% від загальної кількості звернень вирішено позитивно, 26% - надані роз’яснення, 1% - відмовлено (матеріальна допомога).

Протягом 2016 року звернень громадян до органів вищого рівня (Обласний контактний центр Полтавської ОДА) надійшло - 19.

Вагома частина звернень надійшла від пенсіонерів. За характером звернень: 99% складають заяви, решта - скарги.

Стан роботи із зверненнями громадян розглядається на засіданнях виконкому міської ради двічі на рік (січень, липень), за підсумками яких приймаються відповідні рішення. На засіданнях виконкому міської ради також заслухано звіти директорів КПТГ «Гадячтеплоенерго», МКП «Комунсервіс», начальників Гадяцького ВУЖКГ та КП «Гадяч-житло» про роботу із зверненнями громадян.

В 2016 році виконкомом міської ради розглянуто п’ять заяв суб’єктів підприємницької діяльності щодо встановлення режиму роботи торговельних об’єктів, розташованих на території міста, та прийнято відповідні рішення.

З метою захисту майнових прав неповнолітніх, виконкомом міської ради прийнято 33 рішення щодо надання дозволу на вчинення правочинів стосовно житлових приміщень, право власності на які або право користування якими мають діти. На засіданні виконавчого комітету було заслухано звіт про роботу опікунської ради в 2016 році та виконання заходів щодо підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

Постійно на засіданнях адміністративної комісії міськвиконкому розглядаються матеріали та притягуються до адміністративної відповідальності особи, які порушують правила благоустрою, правила утримання собак і котів, правила торгівлі, правила торгівлі пивом, алкогольними напоями, доведення неповнолітніх до стану сп'яніння, порушення тиші в громадських містах та ін. За звітний період проведено 16 засідань адміністративної комісії, розглянуто 16 протоколів про адміністративні порушення, накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу на загальну суму 4,7 тис. грн.

Основою, на якій ґрунтуються розвиток міста, соціальний захист та добробут його мешканців, є наповнений міський бюджет. Питання про виконання бюджету міста постійно перебувало на контролі міської ради та виконавчого комітету. Як міський голова беру безпосередню участь в підготовці проекту бюджету, тримаю на постійному контролі хід його виконання. Звіти про виконання міського бюджету заслуховувались щоквартально на засіданнях виконавчого комітету. Фінансовим управлінням міської ради ведеться облік і контроль за сплатою податків до міського бюджету, як в цілому по надходженнях так і в розрізі платників податків. Безпосередню участь у забезпеченні надходжень до міського бюджету беруть працівники відділів виконкому міської ради.

Пріоритетом був і лишається напрямок розвитку, тобто все те, що допомагає зробити життя в кожній конкретній галузі кращим і комфортнішим, сприяє поліпшенню добробуту громади. Так, Постановою Верховної Ради України від 13 травня 2015 року №399-УІІІ місто Гадяч Гадяцького району Полтавської області віднесено до категорії міст обласного значення.

Набуття Гадячем статусу міста обласного значення вже сьогодні дозволило збільшити частку надходжень в міському бюджеті, а також сприяє підвищенню інвестиційного розвитку території.

2. Доходи міського бюджету:

За 10 місяців 2016 року до доходної частини бюджету міста Гадяч надійшло 87,4 млн. грн., при планових надходженнях 85,8 млн. грн., що складає 101,8 % . Понад план до бюджету отримано 1,6 млн. грн.

Податків та зборів, які справляються на території міста (власні доходи) за звітний період отримано 47,8 млн. грн. В порівнянні з відповідними надходженнями минулого року до бюджету надійшло більше коштів на суму 33,7 млн. грн. Такі додаткові надходження стали можливі завдяки отриманню містом Гадячем статусу міста обласного значення. Постійне перевиконання дохідної частини дало можливість протягом року збільшити дохідну та видаткову частину бюджету на 18,6 млн. грн.

Крім того до бюджету міста отримано коштів офіційних трансфертів із державного, обласного районного та сільських бюджетів в сумі 37,1 млн. грн. тоді як у 2015 році міський бюджет отримав 10,1 млн. грн. з них

державні субвенції - Освітня субвенція-13,3 млн. грн.

- Медична субвенція -13,0 млн. грн.

З районного бюджету перераховано залишок минулорічної освітньої субвенції в сумі - 0,8 млн. грн.

Стабілізаційної дотації із державного бюджету отримано в сумі 6,8 млн. грн. із загальної кількості 8,8 млн. грн. по області. Ці кошти були спрямовані повністю на утримання закладів професійно-технічної освіти розташованих у місті.

Із обласного бюджету перераховано додаткову дотацію в сумі 1,0 млн. грн., яка також перерозподілена на видатки по профтехосвіті.

Із обласного екологічного фонду отримано субвенцію в сумі 1,8 млн. грн. (придбання мобільного сортувального комплексу по переробці побутових відходів, кап. ремонт каналізаційного колектору, придбання роторного компресора до очисних споруд).

З районного бюджету отримано субвенцію в сумі 244,9 тис. грн. (на проведення поточного ремонту дорожнього покриття мосту через р. Псел та кап. ремонт кабінету патріотичного виховання у Вищому Аграрному училищі).

З сільських бюджетів направлено субвенції на підвіз учнів та харчування в сумі 223,4 тис. грн.

Податку на доходи з фізичних осіб з початку року отримано 25,7 млн. грн. У минулому році такі доходи зараховувались до районного бюджету.

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів отримано 9,4 млн. грн. ріст до минулого року склав 3,4 млн. грн.

Плати за землю за 10 місяців 2016 року надійшло 5,8 млн. грн. проти минулого року отримано більше на 2,3 млн. грн.

Єдиний податок отримано в сумі 5,2 млн. грн. проти 3,5 млн. грн. у 2015 році.

Надходження адміністративних зборів та платежів порівняно з минулим роком збільшилось у 2 рази.

3. Видатки міського бюджету:

Видатки бюджету міста за 10 місяців 2016 року проведені на загальну суму 75,4 млн. грн.

На фінансування органів місцевого самоврядування направлено 4,8 млн. грн. За звітний період змінено структуру виконавчих органів міської ради створено ряд відділів та управлінь. Забезпечено працівників комп’ютерною та офісною технікою, меблями, проведено ремонти приміщень. Придбано службовий автомобіль.

4. Стан дошкільної та загальноосвітньої галузі міста:

В місті приділяється значна увага дошкільному вихованню. Цю функцію виконують шість дошкільних навчальних закладів, в яких здобувають освіту 902 дитини, з них 173 дітей, які харчуються за рахунок бюджетних коштів.

На утримання дитячих садків з початку року використано – 10 млн.500 тис. грн., що на 900 тисяч гривень більше ніж у 2015 році.

З метою забезпечення достатнього та повноцінного харчування дітей в дошкільних закладах міста, виконавчим комітетом здійснюється контроль за станом харчування. Вартість одного діто-дня в дошкільних навчальних закладах в середньому становить 14 грн., 00 коп. За 10 місяців 2016 року використано продуктів на суму 463,4 тис. грн., (кошти бюджету) та 705,9 тис. грн. (кошти спеціального фонду – батьківська плата).

На виконання рішень виконавчого комітету щодо підготовки до роботи дошкільних установ міста в 2015-2016 навчальному році та в осінньо-зимовий період, дошкільними навчальними закладами міста проведено поточний ремонт групових кімнат. З метою впровадження енергозберігаючих технологій, ощадливого споживання енергоносіїв та дотримання відповідного температурного режиму в приміщеннях ДНЗ міста міськвиконкомом виконані роботи по заміні вікон та дверей в ДНЗ на загальну суму 187,9 тис. грн.

З початку року проведено поточні ремонти по дитячих садках на суму 124,9 тис. грн.

В т.ч. ДНЗ № 9 -34,0 тис. грн.; ДНЗ № 8 – 35,9 тис. грн.

ДНЗ №10 - 40,0 тис. грн.; ДНЗ № 6 15,0 тис. грн.

Використано кошти в сумі 67,2 тис. грн. на придбання промислових плит для ДНЗ №2 та № 8, ДНЗ «Веснянка» на суму 46,4 тис. грн., холодильника, придбання двох килимів для ДНЗ №10.

По капітальному ремонту кошти в сумі 307,2 тис. грн. направлені на проведення капітального ремонту приміщення харчоблоку ДНЗ №2, -114,6 тис.грн. на проведення капітального ремонту приміщення харчоблоку ДНЗ „Веснянка” 190,3 тис. грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту приміщення харчоблоку ДНЗ „Дзвіночок”-2,1 тис. грн.

На утримання загальноосвітніх шкіл міста використано 16,4 млн. грн. з них коштів освітньої субвенції - 12,9 млн. грн. власні кошти бюджету міста - 3,5 млн. грн. Основними змінами у мережі освітніх закладів є те, що на фінансування з бюджету міста передано 4 загальноосвітні школи, створено централізовану бухгалтерію, господарську групу, методкабінет.

Станом на звітну дату в загальноосвітніх навчальних закладах міста навчається 2020 учнів. Вартість харчування одного учня становить 6 грн. За 10 місяців поточного року використано продуктів на 464,2 тис., грн., (кошти бюджету) та 294,1 тис. грн. (кошти спеціального фонду).

Всього за ІІІ квартал придбано комп’ютерної техніки на 171,3 тис., грн., для організації новостворених робочих місць для працівників апарату управління, централізованої бухгалтерії та господарської групи відділу освіти, молоді та спорту. Виконані роботи по реконструкції частини приміщення № 2 (І поверх готелю «Жовтень» кімнати 1-17) під офісні приміщення відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради по вул. Драгоманова, 4 м. Гадяч – 300,8 тис. грн., (з них вартість технічного нагляду та виготовлення проектно – кошторисної документації становить 12,3 тис., грн.). Проведено заміну вікон та дверей в загальноосвітніх школах на 29,2 тис. грн. Придбано матеріали та проведено поточні ремонти в загальноосвітніх школах на 122,0 тис., грн. Придбання господарських для поліпшення умов діяльності електричних товарів на 80,2 тис.,грн.

На проведення капітального ремонту з впровадження енергозберігаючих заходів направлено 229,1 тис. грн., в тому числі: в Гадяцькій гімназії - 115,6 тис. грн. та СШ №2, - 27,4 тис. грн., СШ№ 3 - 84,0 тис. грн. , СШ№ 4 -2,1 тис. грн.

На виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкт „Реконструкція частини приміщення в Гадяцькій гімназії” направлено 13,6 тис. грн. та на реконструкцію частини приміщення під внутрішню вбиральню ЗОШ №2 використано 51,4 тис. грн.

На утримання Вищого аграрного училища та Аграрного училища використані кошти в сумі 8,0 млн. грн. з них кошти бюджету міста 2,2 млн. грн.

Проведено оздоровлення 640 дітей в пришкільних таборах та стаціонарних таборах. Для цієї мети використано 286,5 тис. грн.

5. Інвестиційна політика:

Загалом у минулому році влада працювала над реалізацією 12 міських цільових та комплексних програм. Для виконання визначених завдань залучались кошти місцевого, обласного, державного бюджетів.

Для участі у конкурсному відборі на фінансування з Державного фонду регіонального розвитку у 2017 було оформлено, подано та розміщено на платформі ДФРР 2 інвестиційні проекти:

1. «Придбання автомобіля дорожнього комбінованого зі змінним обладнанням на базі шасі МАЗ для міського комунального підприємства «Комунсервіс» по вул. Шевченка,17 м. Гадяч Полтавської області»

Вартість 1880,0 тис. грн., в т.ч.: державний бюджет 1580,0 тис. грн. (84,04 %); міський бюджет 300,0 тис. грн. (15,96 %).

2. «Реконструкція парку «Перемога» з влаштуванням спортивних майданчиків, прогулянкових та велосипедних доріжок, архітектурних елементів паркової зони в місті Гадяч Полтавської області»

Вартість 1486,419 тис. грн., в т.ч.: державний бюджет 1261,419 тис. грн. (84,86 %); міський бюджет 225,0 тис. грн. (15,14 %).

На даний час дані проекти знаходяться на розгляді регіональної комісії з оцінки та відбору інвестиційних проектів та програм.

До обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад Полтавської області подано проект «Енергозберігаючі заходи в дошкільному навчальному закладі «Веснянка» Гадяцької міської ради м. Гадяч для комфорту і затишку вихованців».

Вартість 906,940 тис. грн., в т.ч.: 50% кошти фонду конкурсу (453,470 тис. грн.); 45% міський бюджет (408,123тис.грн.); 5% кошти громадської організації (45,347 тис. грн.).

Була проведена відповідна робота по залученню інвестиційних коштів в місто (це близько 30,0 млн. грн.). Зокрема в м. Гадяч по вул. Тельмана, 20-Г розпочато будівництво доступного житла – багатоквартирного житлового будинку. Замовником та генпідрядником виступає ТОВ «Будівельна компанія «Промпостач». Початок будівництва ІІІ квартал 2016р., завершення у ІІІ кварталі 2018 році. Площа забудови 1767,15 м2 кількість квартир 84 (1 кім. – 38, 2 кім. – 42, 3 кім. – 4). Підписано договір про спільну дольову участь у будівництві. Дольова участь міської ради – це земельна ділянка площею 0,4920 га, вартість 727,880 грн.

За участі міської ради реалізується Проект Європейського Союзу «Полтавська область для внутрішньо переміщених осіб» відповідно до Грантової угоди № 2015/358-673 між Представництвом Європейського Союзу в Україні та Полтавською облдержадміністрацією. Метою проекту є створення житлових умов для перебування внутрішньо переміщених осіб на території міста. Проектом передбачено проведення ремонтних робіт в готелі «Жовтень» в місті Гадяч по вул. Драгоманова,4. Зокрема проектом передбачено проведення капітального ремонту по влаштуванню вікон, дверей, даху, внутрішньої каналізації та водопостачання в готелі. На даний час підрядною організацією встановлено 48 віконних блоків з 2-х камерними склопакетами з енергозберігаючими стеклами, підвіконники та відливи – по 48 шт. Зроблено влаштування внутрішніх відкосів з гіпсокартону з попереднім утепленням мінеральною ватою. Також завершені роботи по влаштуванню даху: проведено гідроізоляцію даху, влаштування крокв та металочерепиці. Зараз проводяться роботи по заміні дверей.

Протягом відповідного періоду виконавчим комітетом міської ради було проведено ряд заходів для отримання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області. Зокрема, на умовах співфінансування, було придбано компресор роторний для очисних споруд – 162,0 тис. грн.; проведено реконструкцію самопливного каналізаційного колектора по вул. Полтаська (в районі будинку №56) місто Гадяч Полтавської області - 226,4,0 тис. грн.

На даний час, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», проводиться процедура закупівлі по придбанню мобільного сортувального комплексу твердих побутових відходів, загальна вартість якого складає 1950,250 тис. грн. (з них 1365,0 тис. грн. – кошти екологічного фонду).

На початку року до департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації було направлено запити на придбання сміттєвоза з боковим навантаженням (місткістю бункера не менше 18,0 м³) у комплекті із комунальним устаткуванням (загальна вартість 1899,0 тис. грн.; з них 1329,3 тис. грн. з обласного фонду) та на придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів кількості 60 шт.(загальна вартість 181,8 тис. грн.; з них 127,26 тис. грн. з обласного фонду). Придбання проводиться централізовано управлінням житлово-комунального господарства облдержадміністрації. На даний час проводиться процедура закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

На утримання об`єктів спільного користування перераховані районному бюджету кошти в сумі 4,3 млн. грн.

Перераховано субвенцію Гадяцькому відділу національної поліції для придбання газобалонного обладнання в сумі 30,0 тис. грн.; Гадяцькому районному відділу пожежно-рятувальної частини для придбання бензопилок в сумі 30,0 тис. грн.

„Інші субвенції” перераховані в сумі 1590,0 тис. грн., з них: Гадяцькому комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» перераховано кошти в сумі 244,4 тис. грн. на заміну вікон, придбання автомобіля для амбулаторії загальної практики сімейної медицини міста, для проведення реабілітації демобілізованих військовослужбовців та поліцейських (жителів міста Гадяч), які брали участь у бойових діях в районах проведення АТО – 90,0 грн.; капітальний ремонт денного відділення Гадяцької центральної районної лікарні – 79,7тис. грн., придбання цифрового флюорографа для Гадяцької центральної районної лікарні – 200,0 тис грн.

6. Стан дорожнього покриття та тротуарів міста:

Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку міста Гадяч на 2016 рік на ремонт доріг виділено кошти в сумі: 3500,0 тис. грн. на капітальний ремонт та 5458,147 тис. грн. на поточний ремонт.

За звітний період на проведення робіт, пов’язаних з ремонтом автомобільних доріг використано кошти в сумі 6740,4 тис. грн. Зроблено нового покриття близько 30,0 тис.м².

А саме: капітально відремонтовано дорожнє покриття на 3834,8 тис. грн.:

- по вул. Полтавській та пл. Миру зроблено влаштування бордюрів протяжністю 795,31 м. вартістю 280,7 тис. грн.;

- по вул. С. Швидкого капітально відремонтовано 1978 м² на 517,4 тис. грн.;

- на площі Миру за 596,7 тис. грн. відремонтовано 3147,7 м²;

- по вул. Полтавській проведено улаштування дорожнього покриття на 1200,0 тис. грн. загальною площею 6218 м²;

Проведено капітальний ремонт вулиці Гагаріна на суму 1240,0 тис. грн.

На поточний ремонт доріг використано 2905,6 тис. грн., в т. ч.:

- вул. Полтавська – 207,8 тис. грн.;

- пл.. Миру – 200,0 тис. грн.;

- вул. Драгоманова – 13,8 тис. грн.;

- вул. Соборна – 13,9 тис. грн.;

- вул. Шевченка – 25,9 тис. грн.;

- вул. Гетьманська – 14,3 тис. грн.;

- вул. Гагаріна – 99,5 тис. грн.;

- вул. Тельмана – 318,5 тис. грн.;

- пров. Сумський – 100,0 тис. грн.;

- вул. Пролетарська – 99,2 тис. грн.;

- пров. Піонерський – 100,2 тис. грн.;

- вул.. Дзержинського – 465,0 тис. грн.;

- вул. С. Білохи – 143,8 тис. грн.;

- вул. Дружби – 64,1 тис. грн.;

- вул. Чапаєва – 70,9 тис. грн.;

- вул. Героїв Майдану -99,2 тис. грн.

- вул. Лохвицька – 224,0 тис. грн.;

- вул. Корзуна – 20,2 тис. грн.;

- вул. Н. Псла – 20,5 тис. грн.;

- С. Швидкого – 390,8 тис. грн.;

- пров. Базарний – 100,0 тис. грн.;

- вул. Конституції – 114,0 тис. грн.

Однією з проблем міста Гадяч залишається мостовий перехід через річку Псел на автодорожному напрямку Лохвиця – Гадяч - Охтирка - КПП «Велика Писарівка», який відноситься до державної власності. Даний міст збудований у 1963 році. Це єдиний шлях у напрямку Полтави, Лебедина, Охтирки. На даний час міст перебуває в незадовільному, аварійному стані. В останні декілька років ремонт даного мостового переходу не проводився взагалі. Міст потребує заміни всіх несучих балок. За кошти бюджету міста 103,0 тис. грн. та субвенцію районного бюджету 199,9 тис. грн. було проведено поточний ремонт дорожнього покриття мосту.

Міською радою на проведення ремонту тротуарів спрямовано кошти в сумі 1088,8 тис. грн. З них на капітальний ремонт – 559,8 тис. грн.:

- вул. Полтавська – 400,0 тис. грн.;

- вул. Тітова – 59,8 тис. грн.

- вул. Драгоманова – 100,0 тис. грн.

На поточний ремонт тротуарів використали 529,0 тис. грн.:

- вул. Полтавська - 198,9 тис. грн.;

- вул. Драгоманова – 72,6 тис. грн.;

- вул. Будька – 28,5 тис. грн.;

- вул. Тітова – 71,2 тис. грн.;

- вул. Героїв Майдану – 128,2 тис. грн.

- вул. Л. Українки – 29,6.

Впродовж року проводяться роботи з благоустрою міста з урахуванням потреб маломобільних груп населення. Облаштовано територію перехрестя вул. Полтавська та вул. Драгоманова, виконано благоустрій біля районної бібліотеки, облаштовано тротуари по вулицям Тітова, Полтавська, площа Миру, створено зону відпочинку з фонтанчиком в районі Сарського перехрестя.

Пріоритетом цього року є ремонт прибудинкових територій, адже ремонти на цих об’єктах не проводились більше 30 років. В минулому році на ремонт внутрішньо будинкових доріг використано на загальну суму 623,0 тис. грн. В цьому році на ремонт прибудинкових територій вже використано бюджетних коштів 1 506,6 тис. грн., а саме: вул. Тельмана №12,12-а,14-а,16-а,18-а на суму 537,7 тис. грн.; вул. С. Швидкого №1,3,7,11 на суму 274,4 тис. грн.; вул. Гетьманська №45, 47, 49 на суму 298,7 тис. грн.; площа Миру №11, 11-а на суму 179,8 тис. грн.; вул. Полтавська № 13, 19 на суму 216,0 тис. грн., вул.. Полтавська, 17-а – 150,0 тис. грн., вул.. Гагаріна, 88,84,76 – 250,0 тис. грн.

Виконані роботи мають на меті значно підвищити комфорт жителів прилеглих будинків.

7. Житлово-комунальне господарство:

Благоустрій міста, його чистота, озеленення - це щоденна робота міського комунального підприємства «Комунсервіс». По благоустрою міста видатки склали 3932,7 тис. грн.

За звітний період 2016 року підприємство МКП «Комунсервіс» виконало наступні послуги:

- проводились роботи по санітарному очищенню зелених зон міста та по догляду за пішохідними доріжками міського парку, інших зелених зон та зон відпочинку мешканців міста і очищення газонів від сміття, випрілого листя, гілля; підмітання, санітарна очистка тротуарів та пішохідних доріжок, очищення доріжок від снігу та льоду, посипання їх сіллю і піском в зимовий період і інше на суму 2526,5 тис. грн.

Крім благоустрою міста, підприємство здійснює надання різноманітних послуг, в тому числі здійснює роботи по освітленню вулиць, по утриманню в належному стані вулично-дорожньої мережі, міського кладовища (проведено капітальний ремонт огорожі на суму 87,0 тис. грн.) та дощової каналізації.

За 10 місяців 2016 року проведені наступні роботи з організації безпеки дорожнього руху:

- придбано світлофорів на суму 311,0 тис. грн.;

- проведено монтаж світлофорів на суму 87,9 тис. грн., а саме:

монтаж пішохідного світлофора по вул. Тельмана - 8,0 тис. грн.

монтаж світлофора на перехресті вул. Драгоманова, вул. Будька, вул. Полтавська - 28,8 тис. грн.

монтаж пішохідного світлофора на перехресті вул. Лохвицька – вул. Тельмана - 3,3 тис. грн.

монтаж світлофора на пл. Миру - 47,9 тис. грн.

встановлено дорожніх знаків 36 штук на загальну суму 20,3 тис. грн.;

нанесено дорожньої розмітки «пішохідний перехід» 540 м.кв. на суму 13,5 тис. грн.

Для утримання в належному стані та забезпечення надійної роботи мереж зовнішнього освітлення вулиць міста (технічне обслуговування) в поточному році було використано бюджетних коштів в сумі 89,8 тис. грн., виконано встановлення світильників та підвішування проводів на суму 24,2 тис. грн.

Виконані роботи по поточному ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць на суму 123,3 тис. грн., а саме:

- вул. Корзуна, пров. Корзуна - відремонтовано 50м лінії, замінено 2 світильники 16,4 тис. грн.;

- вул. Полтавська - проведено ремонт мережі живлення, в тому числі заміна 42 м лінії, світильників - 12 штук - 13,9 тис. грн.;

- перехрестя вул. Лохвицька – вул. Тельмана - ремонт мережі живлення освітлення та світлофора - 4,5 тис. грн.

- вул. Шевченка, вул. Полтавська – ремонт виходу із ЗТП-11, та заміна багато тарифних лічильників - 10,5 тис. грн..;

- вул. Першотравнева - встановлення залізобетонних опор мережі освітлення та навколо площі Миру, перехрестя вул. Лохвицька, вул. Героїв Майдану;

- вул. Полтавська, вул. Гетьманська - встановлення 4-х ЛЕД світильників над пішохідними переходами - 29,6 тис. грн.;

- площа Миру - ремонт мережі живлення освітлення;

- пров. 1-й Банний, пров. 2-й Банний - лінії 140 м світильників - 6;

- пров. Титова - лінії 112 метрів, світильників 2;

- вул. Першотравнева - 1-черга лінії 590 м, світильників - 3 - 48,4 тис. грн.

Відновлено освітлення вулиць Волгоградської, Титова та Тельмана.

Згідно звернень мешканців міста, міською радою виготовлено проектно-кошторисну документацію та до кінця 2016 року заплановано виконання робіт по реконструкції вуличного освітлення по 11-ти вулицях міста:

• пров. Щорса – 347 м. (7 світильників) - 24,7 тис. грн.

• вул. Тімірязєва – 250 м. (3 світильники)- 11,3 тис. грн.

• пров. 2-й Заводський - 101 м. (3 світильники)- 7,5 тис. грн.

• пров. Сумський (сходи вниз) - 173 м. (3 світильники)- 9,3 тис. грн.

• вул. Тельмана (Заяр до повороту) – 530 м. (6 світильників) - 21,7 тис.

грн.

• вул. Радянська – 332 м. (5 світильники)- 15,4 тис. грн.

• вул. Ляскіна - 281 м. (3 світильники)- 7,5 тис. грн.

• вул. Фрунзе, Владка, Степаненка, Л.Українки – 494 м. (5 світильників)- 20,7 тис. грн.

• вул. Першотравнева (від Лесиного гаю) - 725 м. (7 світильників)- 29,3

тис. грн.

• вул. Калініна – 180 м. (2 світильники)- 6,8 тис. грн.

• пров. 1-й Червоний - 106 м. (1 світильник)- 4,3 тис. грн.

Згідно цього плану вже закінчено роботи по ремонту вуличного освітлення:

- по пров. Сумський (сходи вниз) 3 світильники; вул. Тельмана (Заяр до повороту) – 7 світильників.,

- вул.Радянська – 3 світильники,

- вул.Тімірязева 3 світильники,

- вул.Владка 1 світильник,

- вул. Степаненка 1 світильник,

- вул.Л.Українки 1 світильник.

Роботи з ремонту продовжуються.

Крім того відремонтовано освітлення по пров. Коцюбинського (лінії 108 м ,2 світильники ) та по вул. Терешкової (4 світильники).

За 10 місяців. 2016 року МКП «Комунсервіс» захоронено 15,3 тис. м3 твердих побутових відходів.

За 10 місяців 2016 року за кошти природоохоронного фонду придбано:

- мотоблок Sadko 13,9 тис. грн.;

- мотокоса Stihl FS 250 12,0 тис. грн.

Проведено поточний ремонт техніки на суму 176,4 тис. грн.

На квітниках міста висаджено 5,0 тис. шт. розсади квітів на суму 27,5 тис. грн.. Зокрема створено квітник із різнобарвних петуній в центральній частині парку «Перемога». Придбано дитячі майданчики на суму 199,3 тис. грн.; виконані роботи по встановленню вуличних тренажерів на міському стадіоні «Колос» - 76,0 тис. грн. На сьогодні замовлено 3 комплекти спортивного обладнання на загальну суму 150,0 тис. грн., які планується встановити в районі СШ №4, СШ №3 та мікрорайоні Заяру».

Виконувались роботи по прикрашанню міста до державних свят і урочистостей, покладанню кошиків із квітів до пам'ятних місць, тощо; всього таких робіт проведено на суму 10,0 тис. грн.

За 10 місяців 2016 року у місті було спиляно 45 аварійних дерев.

Для утримання доріг міста в проїжджому стані в зимовий період 2015-2016 років міським комунальним підприємством «Комунсервіс» заготовлений протиожеледний посипочний матеріал – пісок в кількості 300 т.

КП «Гадячжитло»

За 2016 рік з міського бюджету було виділено 2 106,6 тис. грн., з них:

1 506,6 тис. грн. – використано для проведення поточного ремонту внутрішньо будинкових доріг:

600,00 тис. грн. – використано на проведення капітального ремонту дахів 3-х житлових будинків: вул. Драгоманова 22 – 285,7 тис. грн., вул. Шевченка 32 - 155,9 тис. грн., вул. Полтавська,56 -152,0 тис. грн.

20,0 тис. грн. перераховано об”єднанню співвласників багатоквартиного житлового будинку „Пріма” на ремонт покрівлі.

Відремонтовано бітумні покрівлі чотирьох багатоквартирних будинків вул. С.Швидкого,3; вул. Полтавська, 17; вул. Полтавська, 39, вул. Гетьманська, 62.

З метою підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період, КП «Гадяч-житло» на 45 житлових будинків видано паспорти та акти готовності до опалювального сезону 2016-2017 років, проведено заміну стояків на водопостачання та водовідведення в житлових будинках по вул. С.Швидкого,5; Полтавська, 56 та 17; проведено поточний ремонт 12 під'їздів багатоповерхових житлових будинків.

Послуги населенню з централізованого опалення і постачання гарячої води надає КПТГ «Гадячтеплоенерго». На балансі підприємства 5 діючих котелень. Загальна протяжність тепломережі – 25618 км. Кількість споживачів на початок опалювального сезону 2016-2017 років, які користуються послугою централізованого теплопостачання, складає: юридичних осіб – 116 об’єктів, фізичних осіб – 6 153.

Опалювальний сезон 2016-2017 років розпочато вчасно, будь-які аварії, які виникають під час його проходження ліквідовуються в робочому порядку. В 2016 році підприємством були вжиті заходи по підготовці котелень до роботи в осінньо-зимовий період, які полягали у проведенні усіх видів ремонтних робіт, необхідних для стабільного їх функціонування. Проведена планова ревізія та ремонт обладнань всіх котелень, гідравлічне випробування, підготовка насосного обладнання та ін.

В 2016 році КПТГ «Гадячтеплоенерго» з міського бюджету виділені кошти в сумі 200,0 тис. грн. для придбання засобів обліку теплової енергії.

Забезпечення міста питною водою та послугами водовідведенням здійснює Гадяцьке ВУЖКГ, на балансі якого знаходиться 63,9 км водопровідної мережі та 21,9 км каналізаційної мережі, 9 артезіанських свердловин, 1 очисні споруди, водонасосна станція другого підйому. Послугами підприємства користується 9149 абонентів.

З початку року використано бюджетних кошти на загальну суму 618,9 тис. грн. з них на гідропромивку каналізаційних мереж (60,0 тис. грн.), придбання запірної арматури (40,0 тис. грн.), реконструкцію самопливного колектора по вул. Полтавська – 334,3 тис. грн., придбання компресора на очисні споруди – 3,0 тис. грн., придбання водопідйомної колони – 81,6 тис. грн., придбання засувки – 100,0 тис. грн.

Великою проблемою для всіх комунальних підприємств залишається заборгованість населення з оплати за квартирну плату та надані послуги.

Незважаючи на те, що підприємствами проводиться претензійно-роз’яснювальна робота з населенням, заборгованість за надані послуги залишається значною. Слухаючи нарікання жителів міста на недостатньо високий рівень комунальних послуг, хочу наголосити, що їх якість, також в значній мірі, залежить від вчасної оплати за надані послуги.

8. Надання адміністративних послуг, державна реєстрація:

Набуття містом Гадяч статусу міста обласного підпорядкування, відповідно до п.п. 5, 6 ч.1 ст. 26, п.1 ст. 54, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10.12.2015 року №888-VIII», дозволило утворити в структурі виконавчого комітету Гадяцької міської ради міський Центр надання адміністративних послуг, який розпочав свою роботу з 01 вересня 2016 року та визначити перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр.

Орієнтований на громадян режим роботи ЦНАП нині передбачає 40 прийомних годин на тиждень, 5 днів на тиждень. Центр надає 2 адміністративні послуги. Одним із головних завдань є збільшення переліку адміністративних послуг.

На всі адміністративні послуги для зручності громадян розроблено інформаційні картки, які розміщені на стендах ЦНАП і на сайті міської ради та Центру. Сьогодні у ЦНАП міста Гадяча можна отримати послуги у сфері земельних відносин (державна реєстрація права власності на нерухоме майно інших речових прав на нерухоме майно (оренда). На сьогодні, за даними електронної черги, щоденно ЦНАП відвідує в середньому до 12 відвідувачів.

ЦНАП співпрацює з 10 суб’єктами господарювання.

10 березня 2016 року рішенням Гадяцької міської ради затверджено положення про відділ з питань державної реєстрації виконавчого комітету Гадяцької міської ради. Відділ забезпечує реалізацію повноважень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підриємців та громадських формувань.

Щоденно приймаються громадяни не лише м. Гадяча та його району, а і жителі сусідніх районів.

За допомогою «Державного реєстру прав» державними реєстраторами розглянуто близько 2,0 тисяч заяв.

Орієнтований на громадян режим роботи відділу нині передбачає 32 прийомні годин, 4 прийомних дні на тиждень. Прийом громадян державним реєстратором юридичних та фізичних осіб здійснюється з понеділка по п’ятницю.

Станом на 11листопада 2016 року відділ забезпечує:

- прийняття документів

- ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- ведення Єдиного державного реєстру;

- взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

- зберігання реєстраційних справ;

- перевірку документів на наявність підстав для відмови у державній реєстрації;

- здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Щоденно відділ відвідують більше двадцяти громадян.

Від діяльності відділу в 2016 році до міського бюджету надійшло плати за надання адміністративних послуг в сумі 1 331,2 тис. грн. (це і адмін. збір за надання адмін. послуг, і плата за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно).

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», відбулась передача функцій з надання послуг реєстрації проживання та зняття з реєстрації місця проживання до виконавчого комітету Гадяцької міської ради від Гадяцького районного сектору управління державної міграційної служби України в Полтавській області.

10 березня 2016 року рішенням Гадяцької міської ради затверджено положення про роботу сектора реєстрації місця проживання та внесено зміни до структури виконкому міської ради зі створенням даного сектору, який розпочав свою роботу з 04.04.2016 року.

Сектор реєстрації місця проживання працює по 5–ти денному робочому графіку, передбачає 40 прийомних годин на тиждень. Для зручності та економії часу громадян, прийом проводиться по талонах. Сектор надає більше 10 адміністративних послуг.

На всі адміністративні послуги для зручності та роз’яснення процедур розроблено інформаційні картки, які розміщені на стендах та сайті Гадяцької міської ради.

В міському секторі реєстрації місця проживання можна отримати послуги з :

- реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання;

- реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання малолітньої дитини;

- реєстрації та зняття з реєстрації місця перебування;

- реєстрації місця та зняття з реєстрації проживання/перебування

(переселенців);

- складання адміністративних протоколів за несвоєчасну реєстрацію;

- видачі довідок Ф-13: отримання паспорта (16 р.), втрата паспорта, для отримання закордонного паспорта, встановлення громадянства, для виплат при народженні дитини в відділ Соціального захисту населення, про фактичну реєстрацію для навчальних закладів, про реєстрацію місця проживання для участі в конкурсах, та змаганнях.

9. Соціальний захист населення:

У центрі уваги виконавчого комітету постійно перебували питання соціального захисту жителів міста. У звітному періоді видатки на соціальний захист населення склали 702,0 тис. грн., з них на виплату допомог направлено 346,7 тис. грн. Проводяться обстеження житлово-побутових умов проживання інвалідів, малозабезпечених сімей та інших категорій населення. В 2016 році надано матеріальної допомоги на лікування 211 особам на суму 204,6 грн., учасникам АТО надано матеріальну допомогу 22 особам на суму 110,0 тис. грн., 16 особам виділено грошову допомогу на поховання безробітних та бездомних на суму 11,2 тис. грн.

Всього, на даний час, на квартирному обліку для покращення житлових умов у виконавчому комітеті Гадяцької міської ради перебуває: 135 – сімей, з них: правом першочергового одержання житла користуються 40 сімей, (учасники бойових дій на території інших країн – 6 осіб, військовослужбовці звільнені в запас або відставку – 5 осіб, учасники антитерористичної операції – 19 осіб, та ін. категорії.

Правом позачергового одержання житла користуються – 25 сімей. З них: особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І, ІІ категорії – 12 сімей, інваліди війни з числа учасників бойових дій на території інших держав – 4 сім'ї, інші інваліди війни – 1 сім’ї, учасники антитерористичної операції – 2 особи.

Житлом громадяни забезпечуються в порядку визначеному законодавством.

Рішеннями виконавчого комітету міської ради від 18.02.2016 року видані ордери на заселення трьохкімнатної квартири № 40 по вул. Шевченка, в м. Гадячі Долгополову Сергію Васильовичу, інваліду війни ІІ групи, який брав участь у бойових діях в зоні проведення антитерористичної операції в східних областях України та трьохкімнатної квартири № 9 по вул. Тельмана, 12-а в м. Гадячі сім’ї загиблого в ході проведення АТО Жадька Ігора Івановича.

Протягом звітного періоду укладено два договори на створення 81-го тимчасового робочого місця для проведення оплачуваних громадських робіт на благоустрій міста Гадяч та фактично профінансовано коштів з міського бюджету на загальну суму 53,4 тис. грн. Оплачувані громадські роботи, спрямовані на проведення благоустрою території, придорожніх смуг, вирубці чагарнику, обкошування трав’янистої рослинності, на соціальну сферу.

10. Управління земельним фондом, комунальним майном та містобудівна діяльність:

У сфері управління земельним фондом міською владою у поточному році забезпечено підготовку та проведення аукціону викупу права оренди земельної ділянки комунальної власності на загальну суму 8,5 тис. грн.

Вирішено питання передачі державного майна у комунальну власність територіальної громади міста Гадяча:

- малосімейного гуртожитку по вулиці Сергія Швидкого, 3, корпус 1 в м. Гадячі;

- прийняття у комунальну власність нежитлової будівлі РБК, танцювального майданчика та огорожі танцювального майданчика.

Протягом 2016 року укладено 7 нових договорів оренди комунального майна на загальну суму 79,1 тис. грн. Станом на 07.11.2016 року до міського бюджету від орендної плати надійшли кошти в сумі 98,0 тис. грн.

В звітному періоді до міського бюджету надійшли кошти в розмірі 370,4 тис. грн. від продажу шляхом викупу частини будівлі банно-прального комбінату загальною площею 225,7 кв.м.

Рішенням 10-ї сесії сьомого скликання Гадяцької міської ради від 13.07.2016 року затверджено містобудівну документацію, Програму розроблення містобудівної документації (внесення змін до генерального плану, план зонування території та розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту міста Гадяча) на 2016-2017 роки, згідно якої:

- замовлено та знаходиться на етапі розгляду і погодження «Історико-архітектурний опорний план м. Гадяч Полтавської області».

Виконавець: Підприємство об’єднання громадян «Інститут культурної спадщини» Всеукраїнської Ради з охорони культурної спадщини України, м. Київ;

- замовлено та знаходиться завершальному етапі розробки «Формування бази даних до містобудівної документації та внесення змін до генерального плану м. Гадяч Полтавської області». Виконавець: – ДП «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя;

- замовлено «План зонування території (зонінг) м. Гадяч Полтавської обл.».

Виконавець: ДП «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя, м. Київ.

- розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту та Експертиза Генерального плану запланована на перше півріччя 2017 року.

Кошти на розроблення містобудівної документації виділені з міського бюджету 6-ю сесією міської ради сьомого скликання від 10.03.2016 року, 7-ю сесією міської ради сьомого скликання від 14.04.2016 року та 12-ю сесією міської ради сьомого скликання від 13.09.2016 року Гадяцької міської ради (згідно Програми економічного і соціального розвитку м. Гадяч на 2016 рік), виділено - 635,0 тис грн. Освоєно в сумі 621,5 тис. грн.

При виконкомі Гадяцької міської ради працює архітектурно-містобудівна рада, яка розглядає містобудівні проекти, проекти з благоустрою та будівництва. На останніх засіданнях містобудівної ради розглядалися до затвердження детальні плани територій, доцільність та обґрунтованість зміни цільового призначення земельних ділянок. В результаті заплановано будівництво готелю по вул. Шевченка, 4-б, зоомагазину по вул. Дзержинського та торговельної бази по вул. Конституції України.

Задоволено 34 клопотання щодо отримання містобудівних умов та обмежень, видано 21 будівельний паспорт, 1 паспорт прив’язки торговельного павільйону (вул. Набережна Псла, 3-а)

Міськвиконкомом традиційно проводяться культурно-мистецькі заходи. Це, насамперед, День Перемоги, День міста, міські свята – свято вулиць. Гарною традицією стало святкувати громадою Новий Рік у першу новорічну ніч біля міської ялинки.

Підходить до закінчення календарний та фінансовий 2016 рік, насичений плідною роботою працівників міської ради спільно з депутатським корпусом, членами виконавчого комітету, керівниками та трудовими колективами комунальних підприємств, загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів міста. Мабуть, неможливо було б протягом одного року вирішити всі проблеми міста, але ми докладали всіх зусиль, аби місто розвивалось, було чистим, красивим і затишним для кожного його мешканця.

Шановні депутати і запрошені!

Досягнення гідного рівня життя громадян нашого міста було і залишається для мене основною метою роботи на посаді міського голови. Вірю, що співпраця однодумців та професіоналів сприятиме забезпеченню економічного та соціального розвитку міста та задоволенню потреб гадячан.

Щиро дякую за увагу.

-->