квіт
11
2014

З В І Т міського голови про діяльність виконавчого комітету Гадяцької міської ради у 2013 році

Додаток

до рішення міської ради

10.04.2014

З В І Т

міського голови про діяльність виконавчого комітету

Гадяцької міської ради у 2013 році

Відповідно до пункту 9 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” до компетенції міської ради належить заслуховування звіту міського голови про діяльність виконавчого комітету міської ради. Сьогодні я звітую перед міською радою про роботу виконавчого комітету Гадяцької міської ради Полтавської області по виконанню власних та делегованих повноважень.

Головним завданням виконавчого комітету міської ради є максимальна реалізація інтересів міської громади в реальних політичних, економічних та соціальних умовах в межах Конституції та законів України.

Завдяки цілеспрямованій роботі виконавчого комітету, вдалося забезпечити достатнє функціонування міського господарства у 2013 році та досягти певних позитивних результатів у забезпеченні життєдіяльності нашого міста.

Серед пріоритетних напрямків діяльності виконавчого комітету в звітному періоді, слід відзначити підвищення ефективності комунального господарства міста, вирішення соціальних проблем громади міста.

Виконавчим комітетом міської ради у попередньому році проводилась робота по підготовці на розгляд сесій міської ради проектів рішень, направлених на найбільш ефективне використання власності територіальної громади міста та управління комунальними підприємствами.

Виконання програм та рішень, прийнятих міською радою, протягом 2013 року забезпечувалося виконавчим комітетом міської ради.

Протягом 2013 року виконавчий комітет проводив свою роботу відповідно до затверджених щоквартальних планів роботи, що забезпечило її цілеспрямованість та ефективність.

За звітний період було проведено 17 засідань виконкому, на яких прийнято 564 рішень. Із загальної кількості рішень, прийнятих виконавчим комітетом за звітний період, 175 рішень прийнятті на виконання делегованих повноважень.

Відповідно до наданих повноважень міським головою видано 135 розпоряджень з кадрових питань та 382 з питань основної діяльності всього-517.

Розпорядження видавалися в основному по фінансових питаннях. Це надання матеріальної допомоги малозабезпеченим жителям міста, допомоги на поховання непрацюючих громадян, виділення коштів на різноманітні культурно та спортивно-масові заходи. Крім того, видавалися розпорядження про надання дозволів на спиляння дерев, про створення комісій для розгляду скарг та вирішення різних питань.

До виконкому міської ради за 2013 рік надійшло 2430 документів, в тому числі:

 листів різних організацій – 1368;

 заяви громадян з різних питань –912 ;

 звернень громадян про надання матеріальної допомоги –150;

Міськвиконкомом проводилася робота по видачі довідок:

• про склад сім'ї та місце проживання 5564шт.

• інші довідки 1605 шт.

Всього видано довідок 7169 шт.

На виконання повноважень у галузі бюджету і цін (ст.28) виконавчий комітет сприяв забезпеченню виконання дохідної частини міського бюджету в 2013 році.

Питання про виконання бюджету міста постійно перебувало на контролі виконавчого комітету та розглядалося ним за підсумками 3, 6, 9 та 12 місяців 2013 року. Доходи міського бюджету без урахування трансфертів виконані на 90,3%, з урахуванням трансфертів на 89,6%. При плані з внесеними змінами в сумі 13626254 грн. надійшло доходів загального фонду в сумі 12204603 грн.(сума невиконання складає 1421,624 тис.грн.)

Відповідно до податкових надходжень та згідно запланованих показників проводилося фінансування видаткової частини бюджету. Видаткова частина загального фонду міського бюджету за 2013 рік без врахування трансфертів виконана на 90,3 %, спеціального – на 111,70 %.

В зв'язку з невідповідністю дохідної частини бюджету видатковій частині, що призводить до неможливості профінансувати необхідні видатки по дошкільних та позашкільних навчальних закладах освіти, Гадяцька міська рада отримала короткотермінову позичку в Управлінні Державного казначейства на суму 3986133,00 грн. Станом на 01.01.2014 року позичка повністю погашена.

За рахунок перевиконання протягом звітного року було збільшено доходну частину загального фонду міського бюджету на 1150,0 тис.грн., з них направлено на забезпечення фінансування захищених статтей :

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями збільшено асигнування на 64,660 тис.грн.:

- на продукти харчування – 285,0 тис.грн.:

- на оплату енергоносіїв (оплата теплопостачання по дитячих навчальних закладах) – 358,604 тис.грн.:

Решта:

- оплата послуг по проведенню повірки лічильників – 10,0 тис.грн.;

- заміна вікон в дитячих садках міста,

придбання фарби, посуду, тощо - 44,8 тис.грн.,

- видатки на відрядження - 8,7 тис.грн;

- благоустрій міста – 290,0 тис.грн.

Вартість одного діто-дня по дитячих установах складає - 9,56 грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду міського бюджету станом на 01.01.2014 року складає 98733,42 грн., по спеціальному фонду – 173887,10 грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2014 року складає 67 121,44 грн. (батьківська плата).

За 12 місяців 2013 року з спеціального фонду використано кошти в сумі;

- 49073,95 грн. – погашення кредиторської заборгованості за виконані додаткові роботи по реконструкції з добудовою будівлі під Краєзнавчий музей по вул. Лесі Українки, 16 в м. Гадячі;

- 58952,40 грн. – придбання будівельного матеріалу на капітальний ремонт центральної трибуни міського стадіону «Колос»;

- 984,36 грн. – експертиза робочого проекту «Капітальний ремонт сцени по площі Соборній в м. Гадяч Полтавської області»;

- 8989,89 грн. – погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту каналізаційної мережі в ДНЗ «Первоцвіт»;

- 31532,00 грн. – капітальний ремонт ДНЗ № 9;

- 3850,00 грн. – погашення кредиторської заборгованості за проектно-кошторисну документацію по будівництву пішохідної доріжки;

- 70956,00 грн. - погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи по будівництву пішохідної доріжки від вул. Гайдара до вул. Набережна Грунь;

- 58200,00 грн. – кредиторська заборгованість придбано бульдозер на санполе для МКП «Комунсервіс»;

- 171400,00 грн. - кредиторська заборгованість придбано трактор МКП «Комунсервіс» МТЗ-82 (за рахунок коштів бюджету розвитку).

На виконання повноважень у галузі будівництва (ст.31) виконавчим комітетом міської ради протягом 2013 року:

- 74-м громадянам було надано дозвіл на будівництво та виготовлення документації на добудови до житлових будинків, господарських будівель та перепланування в середині будинків;

- надано 24 вихідних даних на будівництво та реконструкцію об’єктів,

Відповідно до Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Гадяч, затвердженого міською радою, у 2013 році укладено договори про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міста на загальну суму 381,1 тис.грн.(у 2012 році – 61,1 тис.грн.).

У 2013 році виконавчим комітетом було розглянуто 59 заяв жителів міста щодо надання дозволів на виготовлення проектної документації для індивідуального опалення квартир в багатоквартирних будинках, з них надано дозвіл – 23; відмовлено – 32; залишено на розгляд на першому засіданні 2014 року – 3.

На виконання повноважень у галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку (ст.30) виконавчим комітетом здійснювалися заходи щодо забезпечення життєдіяльності міста шляхом управління комунальними підприємствами та організаціями.

МКП «Комунсервіс» у 2013 році здійснено роботи по благоустрою міста на суму 1343,4 тис.грн. (при запланованих 1548,0 тис.грн.)

Підприємством використано кошти на:

- 106,0 тис грн. на утримання мережі вуличного освітлення використано,

- 226,8 тис. грн. – пальне

- 839,6 тис. грн. – зарплата і нарахування

- 81,8 тис. грн. – автопослуги інших організацій ( очищення доріг від снігу, послуги екскаватора, автовишки, ремонт техніки).

- 26,1 тис.грн. – придбання матеріалів та запчастин (щебінь, провід, драбина, ножі для грейдера, запчастини та ін. матеріали).

- 23,1 тис. грн. – послуги теплопостачання.

- 30,8 тис.грн. – технічне обслуговування вуличного освітлення.

- 9,2 тис.грн.– судові витрати

Протягом 2013 року комунальним підприємством «Комунсервіс» забезпечувалося прибирання території кладовищ, вивезення сміття, проводився поточний ремонт зовнішньої огорожі, покіс трави за кошти підприємства. Рішенням сесії Гадяцької міської ради при МКП «Комунсервіс» створено ритуальну службу. Наказом по підприємству робітника ритуальних послуг МКП «Комунсервіс» переведено на посаду робітника ритуальних послуг ритуальної служби.

Підприємство здійснює збереження та вживає заходи щодо охорони пам`яток історії та архітектури. Постійно проводяться обстеження пам’ятників історії, братських захоронень та могил воїнів, які загинули у роки Великої Вітчизняної війни. За результатами, яких комунальним підприємством визначаються завдання для подальшої роботи зі збереження та утримання об’єктів культурної спадщини м. Гадяча. Облікова кількість пам’ятників на балансі МКП «Комунсервіс» становить 8 шт. Балансова вартість 360165 грн. В рамках проведення місячника санітарного очищення та озеленення міста Гадяча проводились роботи по ремонту та оновленню пам’ятників історії та архітектури.

Протягом 2013 року проведено капітальний та поточний ремонти доріг по вулицях міста: вул. 50р.Жовтня, вул. Драгоманова, Гетьманська, Будька, Шевченка,Чапаєва, Терешкової, Дружби, Гагаріна, Білохи, Швидкого, Леніна, Лохвицька, Тельмана, Першотравнева, Дзержинського, пл. Соборній на загальну суму 2562993,64 грн. (кап.ремонт - 2055,6 тис.грн.; поточний ремонт – 507,4 тис.грн.) Кредиторська заборгованість за виконані роботи по ремонту доріг складає 967,1 тис.грн. ( кап.ремонт – 806,7 тис.грн.; поточний ремонт – 160,4 тис.грн.)

МКП «Комунсервіс» забезпечується систематичний вивіз відходів згідно графіків із 26 вулиць міста. Протягом звітного періоду підприємством вивезено на сміттєзвалище 2260 м.куб. твердих побутових відходів.

Однією з важливих ділянок житлово-комунальної сфери є утримання житлового фонду міської комунальної власності, яке здійснюється КП «Гадяч-житло». На балансі підприємства перебуває 109 будинків, у тому числі 1 гуртожиток, загальною площею 195154 кв.м.

Протягом 2013 року підприємством проводилось щоденне прибирання міста, поточний ремонт та технічне обслуговування внутрішньо будинкових мереж водопостачання, водовідведення та опалення, працювали над ліквідацією аварійних ситуацій на внутрішньо-будинкових мережах водопостачання, водовідведення,опалення та електромереж, проводили роботи по ліквідації наслідків стихії.

З метою підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період, на виконання відповідного рішення виконавчого комітету, підприємством в 2013 році виконано наступні роботи:

- поточний ремонт системи опалення та водопостачання та зливної каналізації в будинках по вул. 50 р. Жовтня, 4, 11-а, 12, 13, 17, 17-а, 19, 23, 35, 39, 41, 43, 44, 45, 56, 98, 100, 130, 134; Шевченка, 11, 32, 36, 38, 44; Гетьманська, 45, 47, 49, 58; Лохвицька, 7, 12, 14, 38; Тельмана,12, 12-а, 20, 20-б, 22, 24, 14-а, 14-б, 18-а, 27; Швидкого, 3, 5, 7, 9, 11; Леніна, 3; Гагаріна, 43, 84, 88; Воровського, 9; Терешкової, 1, 2; Драгоманова, 22; Ак. Павлова, 5; Дзержинського, 50;

- бетонування відмостки по вул. Гагаріна, 88; Гетьманська, 58; Тельмана, 14-а;

- фарбування газопроводу по вул. Шевченка, 34; 50 р. Жовтня, 23, 138; Терешкової, 2; Воровського, 9; Тельмана, 16-а; Гагаріна, 88;

- виготовлення та установка пандуса в будинку по вул. 50 р. Жовтня, 17(п.4); Лохвицька, 8;

- виготовлення та установка дверного блоку у під’їзді будинків по вул.50 р. Жовтня, 19 (п.2,3); Шевченка, 36 (п.3);

- ремонт вхідних дверей по вул.50 р. Жовтня, 138; Тельмана, 12,12-а;

- ремонт люка, дверей на кришу в будинках по вул.50 р. Жовтня, 17, 19, 43; Шевченка, 11; Швидкого, 11;

- ремонт оголовків витяжних каналів в будинку по вул.50р.Жовтня,100;

- ремонт витяжки на даху по вул.50 р. Жовтня, 136;

- ремонт під’їздів в будинках по вул. Тельмана, 12, 18-а, 24-а; 50 р. Жовтня, 11, 12, 17, 17-а, 19, 100; Лохвицька, 12; Терешкова, 2; Воровського, 9;

- ремонт шиферної покрівлі по вул.Леніна, 7; Тельмана, 24-а; 50 р. Жовтня, 132;

- ремонт даху від протікання в будинках по вул. 50 р. Жовтня, 19, 43; Гетьманська, 45; Тельмана, 24;

- ремонт м’якої покрівлі в буд. по вул. Тельмана, 14-б, 18-а;

50 р. Жовтня, 19, 41, 56; Драгоманова, 22; Шевченка, 32; Гетьманська, 49; Швидкого, 7; Гагаріна, 41, 88;

- ремонт освітлення в будинках по вул. 50 р. Жовтня, 11, 12, 17-а, 19, 23, 35, 43, 56, 132; Гетьманська, 45, 47; Леніна, 27; Швидкого, 5; Лохвицька, 7, 8, 14; Тельмана, 12-а; Шевченка, 36, 44; Гагаріна, 88;

- ремонт освітлення на сходах в будинках по вул. 50 р. Жовтня, 17-а, 44; Швидкого, 3,5;

- проводили розпилювання повалених дерев після стихії у дворах будинків по вул. Драгоманова 22; Першотравневій, 144;

50 р. Жовтня, 11, 39; Гетьманська, 45, 47; Тельмана, 12, 18-а; Лохвицька, 7; Шевченка, 9, 38;

З міського бюджету на ремонт покрівель багатоквартирних житлових будинків в 2013 році виділено 400 тис.грн., в тому числі на ремонт шиферних покрівель – 300,0 тис.грн. (вул.Леніна, 7, пл.50 років Жовтня,2)

З метою своєчасного збирання побутових відходів, створення безпечних умов для їх зберігання, вивезення з житлових масивів і внутрішньо-дворових територій на території міста встановлено 41 контейнер для побутового сміття.

За 2013 рік підготовлено 100% житлових будинків до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014р.р. Повірено 20 теплових лічильників по 20 житлових будинках.

Забезпечення міста питною водою та послугами водовідведенням здійснює Гадяцьке ВУЖКГ, на балансі якого знаходиться 63,9 км водопровідної мережі та 23,4 км каналізаційної мережі, 10 артезіанських свердловин, 1 очисні споруди, водонасосна станція другого підйому. Послугами підприємства користується 9871 абонентів. У 2013 році Гадяцьким ВУЖКГ забезпечено належне утримання водопровідних мереж та споруд:

цех водопостачання :

- проведено ремонт зворотних клапанів на ст. ІІ підйому води на насосах № 2, № 4, № 5;

- ліквідовано аварійних ситуацій на мережах міста – 94;

- проведено ремонт вуличних водорозбірних колонок в кількості 12 шт.;

- проведено заміну глибинних насосів на свердловинах №10,8,4;

- проведено ремонт запірної арматури свердловини №10;

- проведено очистку резервуарів чистої води ст. ІІ –го підйому ;

- замінено трубу водопостачання Д 76 по вул. Леніна ,65 - 25п.м.

- цех водовідведення:

- проведено заміну засувок Д 250 в колодязі стабілізаторів очисних споруд - 1 шт.;

- проведено заміну засувок на 5-тому насосі очисних споруд -2 шт.;

- виготовлено шибер на трубі аварійного скиду Д 250;

- проведено ремонт колектора по вул.50 р. Жовтня житлові будинки 134,132 з заміною труби Д 250 - 23 п.м.;

- замінено 2.8 п.м. каналізаційної мережі на КНС очисних споруд;

- інші

Послуги населенню з централізованого опалення і постачання гарячої води надає КПТГ «Гадячтеплоенерго». На балансі підприємства 5 діючих котелень. Загальна протяжність тепломережі у 25618 км. Кількість споживачів на 01 січня 2014 року, які користуються послугою централізованого теплопостачання, складає 6131.

В 2013 році підприємством були вжиті заходи по підготовці котелень до роботи в осінньо-зимовий період, які полягали у проведенні усіх видів ремонтних робіт, необхідних для стабільного їх функціонування. Проведена планова ревізія та ремонт обладнань всіх котелень, гідравлічне випробування, підготовка насосного обладнання та ін.

Великою проблемою для всіх комунальних підприємств залишається заборгованість населення з оплати за квартирну плату та надані послуги.

Незважаючи на те, що підприємствами проводиться претензійно-роз’яснювальна робота з населенням, заборгованість за надані послуги залишається значною.

Міською радою надається фінансова підтримка Гадяцькому виробничому управлінню житлово-комунального господарства, КП «Гадяч-житло», МКП «Комунсервіс», які є підприємствами комунальної власності міста.

Гадяцькому ВУЖКГ з екологічного фонду міського бюджету виділено кошти:

- 4,8 тис.грн. для придбання хімреактивів.

- 10,6 тис.грн з цільового фонду для придбання водяного насосу на станцію ІІ підйому води

- 220,0 тис.грн. на капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектора

- 9,6 тис.грн. на проектну документацію «Реконструкція станції ІІ підйому»

КП «Гадяч-житло» з фонду охорони навколишнього природного середовища протягом 2013 року виділено кошти в сумі 61550 грн. для придбання контейнерів для побутового сміття.

МКП «Комунсервіс» виділено кошти на:

- придбання самоскиду 255,0 тис.грн.

- для придбання дорожніх знаків 18,9 тис.грн.

Виконавчим комітетом протягом 2013 року розглянуто 23 звернення суб’єктів підприємницької діяльності щодо встановлення режиму роботи торговельних об’єктів, розташованих на території міста, та прийнято відповідні рішення.

Виконавчим комітетом прийнято 44 розпорядження та 3 рішення по питаннях: надання дозволу для здійснення торгівлі під час свят та тимчасової торгівлі в невстановлених місцях.

Станом на 1 січня 2014 року на квартирному обліку при виконавчому комітеті міської ради перебуває 105 сімей, з них: правом першочергового отримання житла користується 24 жителя міста та правом позачергового отримання житлового приміщення –22.

Протягом року на квартирний облік прийнято 14 сімей. За результатами перереєстрації осіб, котрі перебувають на квартирному обліку при міськвиконкомі, 632 сім’ї зняті із квартирного обліку, як такі, що забезпеченні житловою площею відповідно до норми, чи змінили місце проживання, чи з інших законних підстав.

На виконання постанови КМУ від 11 березня 2011 р. № 238 ,,Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов’’, виконавчим комітетом міської ради проведено інвентаризацію особових справ громадян, які перебували на квартирному обліку у виконавчому комітеті міської ради станом на 01.01.2013 року; заповнено та передано Державному реєстратору 102 форми подання інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

На виконання повноважень щодо управління комунальною власністю (ст.29 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні’’)

Міськвиконкомом підготовлено та винесено на розгляд ради 9 рішень щодо передачі в оренду комунального майна, про надання дозволу на укладення договорів суборенди та дозволу на проведення конкурсу на оренду частини нерухомого майна, яке належить територіальній громаді міста.

Протягом 2013 року продовжували орендувати нерухоме майно комунальної власності територіальної громади міста Гадяча 6 фізичних та юридичних осіб. В результаті, до міського бюджету протягом 2013 року надійшло 33,6 тис.грн. орендної плати.

На виконання повноважень у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту (ст.32) виконавчим комітетом здійснювалося управління дошкільними закладами міста.

В місті функціонують шість дошкільних навчальних закладів, в яких здобувають освіту 924 дітей. Щорічно понад 72 % коштів загального фонду міського бюджету виділяються на їх поточне утримання.

Виконавчим комітетом приділяється значна увага забезпеченню достатнього та повноцінного харчування дітей в дошкільних закладах міста. Харчування дітей в дошкільних закладах трьохразове. Дотримані вимоги чинного законодавства щодо встановлення батьківської плати за харчування дітей в дитячих садках. Вона становить 50% від вартості харчування однієї дитини в день.

На виконання рішень виконавчого комітету щодо підготовки до роботи дошкільних установ міста в 2013-2014 навчальному році та в осінньо-зимовий період, дошкільними закладами міста проведено поточний ремонт групових кімнат, спортивних, музичних залів та коридорів, приміщень харчоблоків. На виконання Заходів із запровадження енергозберігаючих технологій в бюджетних установах міста в звітному періоді з міського бюджету направлено кошти в сумі 10975грн. (ДНЗ №2, ДНЗ «Веснянка»- заміна вікон).

За 2013 рік зміцнена матеріальна база ДНЗ міста, а саме:

- проведено капітальні ремонти приміщень ДНЗ на суму 50085 грн. (ДНЗ №9-31585 грн.; ДНЗ №6 18500 грн.)

- проведено капітальний ремонт харчоблоку в ДНЗ №10 на суму 80000 грн. (в тому числі 20,0 тис.грн. за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів).

- проведено ремонт покрівлі ДНЗ №10 на суму 10000 грн.

- проведено ремонт літніх майданчиків в ДНЗ «Веснянка» на суму 6080 грн.

- в ДНЗ №9 придбано холодильник (3289 грн.), проведено капітальний ремонт огорожі на суму 25,0 тис.грн.

- проведено заміну газових лічильників та газових плит в ДНЗ №6, №9 на суму 11000 грн. та виготовлено проектну документацію на заміну газових лічильників (4600 грн.)

Окрім повсякденної роботи гадячани святкували важливі події в житті нашої країни та міста.

В листопаді 2013 року наше місто відзначало 350-річчя проголошення міста Гадяча гетьманською столицею Рішенням виконавчого комітету міської ради були затвердженні заходи щодо підготовки та проведення свята, урочисто відкрито ще одне місце проведення дозвілля гадячан – пам’ятний знак на честь 350 річчя проголошення м. Гадяча гетьманською столицею.

На високому рівні проведено урочисто-святкову частину відзначення 70-ої річниці визволення міста Гадяча від фашистських загарбників та організованого і цікавого дозвілля жителів на День міста, 13 вересня 2013 року.

Виконавчим комітетом міської ради було вжито заходи щодо організації та проведення в місті Дня захисту дітей, Дня Конституції, Дня молоді, Дня Незалежності, відкриття головної ялинки міста.

На виконання міської програми розвитку фізичної культури та спорту на 2011 - 2015 роки, затверджену рішенням 2-ої сесії шостого скликання Гадяцької міської ради від 09.12.2010 року за 12 місяців 2013 року виконкомом міської ради виділено кошти в сумі 2200 грн.(1000 грн. дитячому ФК «Інтер» для участі у відкритому чемпіонаті з футзалу в м. Іллічівськ; шаховому клубу «Дебют» для придбання призів переможцям відкритого районного шахового турніру – 300 грн., Брикіну М.М. для участі в чемпіонаті Світу з гирьового спорту в м. Афіни та Чемпіонаті Європи в м. Керч – 900,00 грн.).

На виконання міської Програми розвитку культури та мистецтва м. Гадяч на 2011-2015 роки, затверджену рішенням 2-ї сесії Гадяцької міської ради від 09.12.2010 року виконкомом міської ради за 12 місяців 2013 року виділені кошти в сумі 31950 грн.

На виконання міської Програми роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2012-2015 роки, затверджену рішенням 13-ї сесії Гадяцької міської ради від 07.12.2011 року виконкомом міської ради за 12 місяців 2013 року виділені кошти в сумі 4400 грн.

На виконання повноважень у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (ст.33) міськвиконкомом спільно із постійною комісією з питань архітектури, будівництва, земельних ресурсів та екології проводилася підготовка проектів рішень на розгляд ради про надання земель для різних потреб, що перебувають у власності територіальної громади міста.

В звітному періоді виконавчим комітетом розглядалося питання про стан сплати земельного податку та орендної плати за користування земельними ділянками з введенням в дію нової нормативної грошової оцінки землі в м. Гадячі

Базова вартість 1 кв. метра землі в місті Гадяч, з 28,84 грн. збільшилася до 68 грн. 54 копійок.

Так, станом на 01 січня 2014 року загальна кількість укладених договорів оренди землі між міською радою та фізичними і юридичними особами становить 204.

В результаті проведеної роботи, виконавчим комітетом забезпечено збільшення дохідної частини міського бюджету по надходженню орендної плати за землю від юридичних та фізичних осіб на 19,1% (358,9 тис.грн.) по відношенню до 2012 року. У 2013 році надходження орендної плати за землю становило від юридичних осіб - 1900,5 тис.грн., від фізичних осіб – 338,2 тис.грн.

До міського бюджету надійшло 361,8 тис.грн. податку за землю, при запланованих – 348,6 тис.грн. (103,7 %).

У звітному періоді виконавчим комітетом розглянуто 26 актів на очистку та видалення дерев і зелених насаджень на території міста, складених комісію по обстеженню зелених насаджень за результатами розгляду заяв фізичних та юридичних осіб, і прийнято рішення щодо видалення та очистки 105 дерев.

Виконавчим комітетом міської ради приділяється значна увага санітарній очистці та благоустрою міста. В період весняного прибирання, виконавчим комітетом розглядалося питання благоустрою та санітарної очистки міста, рішенням якого визначено місячник загальноміського весняного прибирання, визначено єдиний санітарний день та зобов’язано керівників підприємств, установ та організацій міста усіх форм власності, суб’єктів підприємницької діяльності забезпечити санітарну очистку власних і закріплених територій та надалі утримувати їх в належному стані.

На виконання повноважень у сфері соціального захисту населення (ст.34) виконавчим комітетом здійснювалися заходи по реалізації міської програми соціального захисту окремих категорій населення.

У центрі уваги виконавчого комітету постійно перебували питання соціального захисту жителів міста. Рішеннями виконавчого комітету та розпорядженням міського голови 127 жителям міста із соціально незахищеної категорії громадян виділено матеріальної допомоги на суму 12440,00 грн.; виділялися кошти в сумі 7800,00 грн. для надання допомоги на поховання 18 громадян; двом мешканцям міста надано одноразову допомогу, які постраждали від стихійного лиха (пожежа) на загальну суму 600 грн.

3-м учасникам бойових дій надано допомогу в розмірі 100 грн. кожному з нагоди ювілею з дня народження та відповідно Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

По маршруту вулиця Молодіжна – вул. Набережна Груні міський автобус здійснює перевезення пільгових категорій населення згідно схеми автобусного маршруту та розкладу руху, затвердженого рішенням виконкому міської ради.

На виконання рішення виконавчого комітету міської ради, у 2013 році до громадських оплачуваних робіт по благоустрою території міста виконавчим комітетом міської ради було залучено 20 безробітних на суму 87,8 тис.грн., оплата праці яких на 50 % фінансувалася за рахунок коштів міського бюджету та на 50 % за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

На виконання повноважень щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою (ст. 37) виконавчим комітетом міської ради протягом звітного періоду прийнято 56 рішень щодо присвоєння адресних номерів будівлям, їх частинам та земельним ділянкам на території міста.

На виконання повноважень щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян (ст. 38) виконавчим комітетом проводилась робота щодо посилення захисту прав і свобод громадян, боротьби зі злочинністю, зміцнення законності та правопорядку на території міста. Відновлено роботу громадського формування «Захист», яке разом з працівниками міліції проводить чергування у святкові та вихідні дні на вулицях міста з метою попередження правопорушень. В 2013 році з міського бюджету виділено кошти в сумі 10080 грн. для фінансування ГФ «Захист».

Для кваліфікованого розгляду, всебічного вивчення питань, порушених у заявах, зверненнях громадян, які надходять до міськвиконкому створюються робочі групи з залученням правоохоронних органів, а саме дільничних інспекторів.

При проведення в місті святкових заходів на прохання міського голови завжди були присутні представники міліції, які забезпечували громадський порядок.

На виконання Закону України ,, Про звернення громадян’’, Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 ,, Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування’’ у виконавчому комітеті міської ради приділяється належна увага розгляду звернень громадян.

Всього за 2013 рік до виконкому міської ради надійшло 363 звернень, з них письмових-213. У порівнянні з відповідним періодом минулого року кількість письмових звернень зменшилась на 19; усних +41).

На особистому прийомі побувало 150 громадянин. Найбільшу частку з порушених питань становлять питання соціального захисту населення -251 чол.; комунального господарства, благоустрою території міста -60 чол.; забезпечення житлом-9 чол.; забезпечення законності та правопорядку –20 чол.; земельних відносин -8 чол. інші- 14 чол.

Надійшло 45 колективних звернень громадян, що становить на рівні минулого року. Протягом звітного періоду надійшло п’ять повторних звернень.

Протягом 2013 року звернень громадян до органів вищого рівня надійшло 31 (2012 рік -39).

- до районної державної адміністрації 16

- до обласної державної адміністрації 6

- до Урядової гарячої лінії 8

- до Народного депутата України Т.Кутового 1

Вагома частина звернень надійшла від пенсіонерів. За характером звернень: 95% складають заяви, решта-скарги.

Близько 72% від загальної кількості звернень вирішено позитивно, 27%- надані роз’яснення,1%-відмовлено. Слід зазначити, що звернення, які надходять на розгляд, різноманітні і не завжди є можливість їх задовольнити в межах чинного законодавства, оскільки, міська рада та виконавчий комітет діють у межах своїх повноважень. В разі, якщо не можливо задовольнити прохання заявника, йому надається обґрунтована відповідь з поясненням причин відмови та роз’яснюється порядок оскарження прийнятих рішень.

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 щоп'ятниці з 14-00 до 16-00 працює постійно діюча пряма телефонна лінія.

Заслухано звіти директорів КПТГ «Гадячтеплоенерго», МКП «Комунсервіс», начальників Гадяцького ВУЖКГ та КП «Гадяч-житло» про роботу із зверненнями громадян.

З метою надання правової допомоги населенню при міськвиконкомі працює громадська приймальня, до якої звернулась 1 особа, протягом звітного періоду, про ремонт існуючого туалету в парку «Перемога». Протягом 2013 року до громадської приймальні звернулося 114 громадян.

Питання щодо розгляду звернень громадян періодично заслуховувалися на засіданнях виконавчого комітету. У 2013 році щоквартально проводилися аналізи роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті, підсумки яких публікувалися у газеті ,,Гадяцький вісник’’ та розміщувалися на офіційному сайті Гадяцької міської ради.

Протягом 2013 року проведено 12 засідань адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради, розглянуто 51 протоколів про адміністративні правопорушення, 47 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, з них: на 1 особу накладено адміністративне стягнення у вигляді попередження, а на 46 осіб накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафів на загальну суму 7,6 тис.грн.

Із розглянутих справ до адмінвідповідальності притягнуто:

- за ст. 152 КУпАП ,,Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів’’ – 2 особи;

- за ст. 155 КУпАП ,,Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю’’ – 41 осіб;

- за ч. 2 ст. 156 КУпАП ,,Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами’’ – 2 особи;

- за ст. 181-1 КУпАП «Заняття проституцією» - 1 особа

- за ст. 182 КУпАП ,,Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях’’ – 3 особи;

- за ч. 2 ст. 212-1 КУпАП ,,Повідомлення неправдивих відомостей державним органам реєстрації актів цивільного стану та несвоєчасна реєстрація народження дитини’’- 1 особа;

- за ст. 154 КУпАП ,,Порушення правил утримання собак та котів’’ - 1 особа.

Постанови адміністративної комісії, по яких правопорушники не подали квитанції про добровільну сплату штрафу, були направлені до відділу Державної виконавчої служби Гадяцького районного управління юстиції для примусового стягнення штрафів – 3 справи.

З метою захисту майнових прав неповнолітніх, виконкомом міської ради прийнято 46 рішень щодо надання дозволу на вчинення правочинів стосовно житлових приміщень, право власності на які або право користування якими мають діти.

На виконання повноважень щодо відзначення державними нагородами України (ст.39)

За рекомендаціями виконавчого комітету міської ради попередніх років, у 2013 році двох гадячанок удостоєно Почесного звання України ,,Мати-героїня’’ та вручено їм нагрудні знаки та посвідчення.

-->