лист
26
2015

Соціально-економічне становище міста Гадяча за січень–жовтень 2015 року

Соціально-економічне становище міста Гадяча

за січень–жовтень 2015 року

Будівництво

За січень–вересень 2015р. у місті прийнято в експлуатацію 158 м2 загальної площі жит-ла.

Транспорт

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–жовтень 2015р. скористалися 210,9 тис. пасажирів і виконано паса-жирську роботу в обсязі 7,2 млн.пас.км.

Зовнішньоекономічна діяльність

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), розміщених у місті, на 1 жовтня 2015р. склав 371,7 тис.дол. США, що на 26,0% менше від обсягу на 1 січня 2015р., та в розрахунку на одну особу населення становив 15,6 дол. США.

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника (по юридич-них особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за січень–вересень 2015р. становила 2980 грн., що в 2,2 раза перевищує рі-вень мінімальної заробітної плати (1378 грн.).

Упродовж вересня 2015р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збі-льшилась на 12,3%, або на 1,1 млн.грн., і на 1 жовтня 2015р. становила 9,7 млн.грн. Увесь борг утворено на економічно активних підприємствах.

У січні–вересні 2015р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 3736 домогосподарствам, що становило 93,4% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями, на загальну суму 498,5 тис.грн.

Крім того, 20 домогосподарствам (76,9% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У вересні 2015р. населенням міста сплачено за житлово-комунальні послуги, включа-ючи погашення боргів попередніх періодів, 1486,3 тис.грн., що становило 122,7% нарахованих за цей період сум. Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець вересня 2015р. становила 3370,8 тис.грн.

Демографічна ситуація

На 1 жовтня 2015р., за оцінкою, чисельність наявного населення становила 24019 осіб. Упродовж січня–вересня 2015р. чисельність населення зменшилась на 110 осіб.

Зменшення чисельності населення міста відбулось за рахунок природного (100 осіб) та міграційного (10 осіб) скорочення населення.

Упродовж січня–вересня 2015р. зареєстровано 125 живонароджених та 225 померлих осіб.

Головне управління статистики у Полтавській області

-->