квіт
8
2016

Соціально-економічне становище міста Гадяча за січень–лютий 2016 року

Соціально-економічне становище міста Гадяча за січень–лютий 2016 року

Демографічна ситуація та соціальний захист

На 1 лютого 2016р., за оцінкою, чисельність наявного населення становила 24002 осо-би. Упродовж січня 2016р. чисельність населення збільшилась на 13 осіб.

Збільшення чисельності населення міста відбулось виключно за рахунок міграційного приросту (23 особи), водночас зафіксовано природне скорочення населення (10 осіб).

У січні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 779 домогосподарствам, що в 1,9 раза більше від загальної кількості до-могосподарств, які звернулися за субсидіями (за рахунок домогосподарств, які звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), на загальну суму 1028,4 тис.грн.

У січні 2016р. населенням міста сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 2961,7 тис.грн, що становило 56,4% нарахованих за цей період сум. Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець січня 2016р. становила 4733,8 тис.грн.

Доходи населення

Упродовж січня 2016р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збі-льшилась на 25,8%, або на 2,1 млн.грн, і на 1 лютого 2016р. становила 10,3 млн.грн. Увесь борг утворено на економічно активних підприємствах.

Транспорт
Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особа-ми-підприємцями) за січень–лютий 2016р. скористалися 69,9 тис. пасажирів і виконано па-сажирську роботу в обсязі 2,7 млн.пас.км.

Головне управління статистики у Полтавській області
-->