черв
2
2016

Соціально-економічне становище міста Гадяча за січень–квітень 2016 року

Соціально-економічне становище міста Гадяча за січень–квітень 2016 року

Демографічна ситуація та соціальний захист

На 1 квітня 2016р., за оцінкою, чисельність наявного населення становила 24017 осіб. Упродовж січня–березня 2016р. чисельність населення збільшилась на 28 осіб.

Збільшення чисельності населення міста відбулось виключно за рахунок міграційного приросту (42 особи), водночас зафіксовано природне скорочення населення (14 осіб).

У січні–березні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1125 домогосподарствам, що в 1,7 раза більше від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями (за рахунок домогосподарств, які звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), на загальну суму 1424,8 тис.грн.

У січні–березні 2016р. населенням міста сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 8042,6 тис.грн, що становило 77,3% нара-хованих за цей період сум. Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець березня 2016р. становила 4809,5 тис.грн.

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника (по юриди-чних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівни-ків 10 і більше осіб) за січень–березень 2016р. становила 3793 грн, що у 2,8 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати (1378 грн).

Упродовж березня 2016р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась на 1,0%, або на 117,8 тис.грн, і на 1 квітня 2016р. становила 11,7 млн.грн, що на 42,9% більше показника на початок 2016р. Увесь борг утворено на економічно активних під-приємствах.

Внутрішня торгівля

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздріб-ної торгівлі, за 2015р. становив 196417,5 тис.грн.

Будівництво

У січні–березні 2016р. у місті прийнято в експлуатацію 449 м2 загальної площі житла.

Зовнішньоекономічна діяльність

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), розміщених у місті, на 1 квітня 2016р. склав 300,0 тис.дол. США, що на 8,4% менше від обсягу на 1 січня 2016р., та в розрахунку на одну особу населення становив 12,7 дол. США.

Головне управління статистики у Полтавській області
-->