бер
9
2017

Соціально-економічне становище міста Гадяча за січень 2017 року

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення, за оцінкою, на 1 січня 2017р. становила 23960 осіб. Упродовж 2016р. чисельність населення зменшилася на 29 осіб.

У січні–грудні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 10118 домогосподарствам на загальну суму 6177,7 тис.грн.

Крім того, 39 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника (по юриди-чних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівни-ків 10 і більше осіб) за січень–грудень 2016р. становила 4231 грн, що на 35,9% більше, ніж за січень–грудень 2015р.

Упродовж грудня 2016р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збі-льшилася на 8,8%, або на 465,8 тис.грн, і на 1 січня 2017р. становила 5742,2 тис.грн, що на 30,0% менше показника на початок 2016р. Увесь борг утворено на економічно активних під-приємствах.

Будівництво

У 2016р. у місті прийнято в експлуатацію 1,2 тис.м2 загальної площі житла, що у 2,0 раза більше проти 2015р.

Головне управління статистики у Полтавській області
-->