бер
11
2016

Соціально-економічне становище міста Гадяча за січень 2016 року

Соціально-економічне становище міста Гадяча за січень 2016 року

Демографічна ситуація та соціальний захист

На 1 січня 2016р., за оцінкою, чисельність наявного населення становила 24,0 тис. осіб. Упродовж 2015р. чисельність населення зменшилась на 0,2 тис. осіб.

Зменшення чисельності населення міста відбулось за рахунок природного (121 особа) та міграційного (19 осіб) скорочення населення.

Упродовж 2015р. зареєстровано 180 живонароджених та 301 померла особа.

У січні–грудні 2015р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 5803 домогосподарствам, що становило 90,8% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями, на загальну суму 2109,9 тис.грн.

Крім того, 39 домогосподарствам (86,7% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У грудні 2015р. населенням міста сплачено за житлово-комунальні послуги, включа-ючи погашення боргів попередніх періодів, 6537,1 тис.грн, що становило 100,9% нарахова-них за цей період сум. Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець грудня 2015р. становила 2448,5 тис.грн.

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника (по юриди-чних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівни-ків 10 і більше осіб) за січень–грудень 2015р. становила 3115 грн, що в 2,3 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати (1378 грн).

Упродовж грудня 2015р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилась на 23,9%, або на 2,6 млн.грн, і на 1 січня 2016р. становила 8,2 млн.грн. Увесь борг утворено на економічно активних підприємствах.

Будівництво

У 2015р. у місті прийнято в експлуатацію 586 м2 загальної площі житла, що становило 99,7% до 2014р.

Транспорт

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особа-ми-підприємцями) за січень 2016р. скористалися 32,3 тис. пасажирів і виконано пасажирсь-ку роботу в обсязі 1,4 млн.пас.км.

Зовнішньоекономічна діяльність

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), розміщених у місті, на 31 грудня 2015р. склав 327,6 тис.дол. США, що на 34,7% менше від обсягу на 1 січ-ня 2015р., та в розрахунку на одну особу населення становив 13,8 дол. США.

Головне управління статистики у Полтавській області

-->