Про порядок організації та проведення особистого прийому громадян у виконавчому комітеті Гадяцької міської ради

ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

23 січня 2008 року № 4-1

Про порядок організації та проведення особистого прийому громадян у виконавчому комітеті Гадяцької міської ради

Відповідно до статті 22 Закону України „Про звернення громадян”, Указів Президента України від 13.08.2002 № 700/2002 „Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення”, від 14.04.2004 № 434/2004 „Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів” (із внесеними змінами) та з метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення,

виконком міської ради в и р і ш и в :

Затвердити Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у виконавчому комітеті Гадяцької міської ради. (додається).

Міський голова Т.М.Савченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому міської

ради № 4-1 від 23.01.2008

ПОРЯДОК

організації та проведення особистого прийому громадян

у виконавчому комітеті Гадяцької міської ради

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у виконавчому комітеті Гадяцької міської ради.

2. Особистий прийом громадян міським головою, першим заступником міського голови, спеціалістами міськвиконкому проводиться згідно з затвердженим графіком в установлені дні з 8-00 до 12-00 год. у приміщенні міської ради, що знаходиться за адресою: м. Гадяч, вул. Л.Українки, 3.

Міським головою проводиться першочерговий прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни.

3. Інформація про порядок і графік особистого прийому керівними працівниками міськвиконкому публікується у районній газеті „Гадяцький вісник” та розміщується у коридорі міської ради в доступному для вільного огляду місці.

4. Запис на прийом до міського голови здійснює відповідальний працівник міськвиконкому (секретар керівника) у визначений день прийому громадян.

5. Під час запису громадян на особистий прийом до міського голови з'ясовується прізвище, ім'я та по батькові громадянина, місце проживання, короткий зміст порушеного питання, результати попереднього розгляду питання (якщо громадянин звертався раніше), вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином особисто для обґрунтування свого звернення, заповнюється картка особистого прийому встановленого зразка. Не допускається з'ясування даних про особу громадянина, які не відносяться до змісту звернення.

Якщо громадянин звертається не особисто, а через уповноважену ним особу, ці повноваження повинні бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства та надані цією особою.

6. У разі повторного звернення громадянина на особистий прийом

відповідальним працівником міськвиконкому (секретарем керівника) вивчаються архівні матеріали з порушеного питання та готується їх підбірка.

Повторний особистий прийом громадянина з питань, які вже розглядалися проводиться у разі, коли питання, порушене у першому обґрунтованому зверненні, потребує додаткового роз'яснення або виникли обставини, що унеможливили вирішення питання по суті.

7. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні як їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, так і особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами (за бажанням останніх).

8. Посадова особа, яка здійснює особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого розгляду поставлених відвідувачем питань, може залучити до їх з'ясування працівників міськвиконкому, відповідних комунальних підприємств міста або одержати від них потрібну інформацію, яка необхідна для розгляду питань, порушених у зверненні громадянина.

9. Особи, визнані судом у встановленому порядку недієздатними, на прийом без участі їхніх законних представників не допускаються.

10. У випадку, коли порушене громадянином питання неможливо вирішити безпосередньо на особистому прийомі через його складність і необхідність додаткового вивчення, заявник може викласти суть звернення у формі письмової заяви для подальшого розгляду.

Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява зглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень.

Про результати розгляду звернення заявник повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

11. Запису на особистий прийом не підлягають громадяни:

- визнані судом недієздатними при наявності такої інформації у міській раді (ст. 8 Закону України „Про звернення громадян”);

- стосовно яких прийнято рішення про припинення розгляду звернень (ст. 8 Закону України „Про звернення громадян”);

- які оскаржують рішення загальних зборів колективних сільськогосподарських підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а також рішення вищих державних органів (стаття 16 Закону України „Про звернення громадян”);

- звернення яких знаходяться на розгляді і остаточне рішення по них ще не прийнято;

- якщо питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції міської ради, то в цьому випадку відповідальний працівник виконкому міської ради надає роз'яснення щодо шляхів їх вирішення по суті, із зазначенням органів державної влади, підприємств, організацій, установ, куди в подальшому необхідно звернутися заявникові;

- при порушенні терміну подання скарги до органу вищого рівня ( стаття 17 Закону України „Про звернення громадян”);

- при повторному зверненні з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті або на нього надано аргументоване роз'яснення відповідно до чинного законодавства.

12. Відповідальний працівник міськвиконкому (секретар керівника) забезпечує:

- позачерговий прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, громадян з обмеженими фізичними можливостями та громадян, які прибули на прийом з інших районів області;

- своєчасне інформування осіб, які записалися на особистий прийом, про перенесення з поважних причин часу й дня прийому громадян керівними працівниками міськвиконкому.

13. Посадова особа, яка поводить прийом громадян, керується законодавчими та іншими нормативними актами, в межах своєї компетенції має право, за результатами розгляду, прийняти одне з таких рішень:

- задовольнити прохання чи вимоги, повідомивши заявника про порядок і терміни виконання прийнятого рішення;

- відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши заявника про мотиви відмови і порядок оскарження прийнятого рішення;

- прийняти письмову заяву або скаргу (якщо питання потребують додаткового вивчення і перевірки) і пояснити відвідувачеві причини неможливості роз'яснення питань під час особистого прийому та подальший порядок і термін розгляду його звернення.

Секретар виконкому І.М.Гусак

-->