Проект рішення "Про встановлення місцевих податків та зборів міського бюджету міста Гадяч в 2016 році"

Повідомлення про оприлюднення

проектів рішень Гадяцької міської ради: «Про встановлення місцевих податків та зборів міського бюджету міста Гадяч в 2016 році»

Розробник проектів: Гадяцька міська рада

Адреса: вул. Лесі Українки,3 м. Гадяч, 37300, тел. 2-14-29.

Проекти регуляторних актів та аналіз їх регуляторного впливу оприлюднюються згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на офіційному сайті Гадяцької міської ради .

Пропозиції та зауваження до проекту рішення міської ради і аналізу впливу регуляторного акта приймаються письмово протягом місяця від дня офіційного опублікування в газеті «Гадяцький вісник» та /або на офіційному веб-сайті міської ради (rada.gadyach.org).виконавчим комітетом Гадяцької міської ради за адресою: м.Гадяч, вул.Лесі Українки, 3 (приймальня), телефон 2-14-29.

Аналіз

регуляторного впливу

Назва регуляторного органу: Гадяцька міська рада

Назва документа: проект рішення «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, як складової податку на майно на території міста Гадяч»

Розробник аналізу регуляторного впливу: Відділ економіки, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Гадяцької міської ради

№ п/п
Рубрика аналізу
Характеристика
1
Проблема яку передбачається вирішити

- Опис проблеми та її прояв

- Причини виникнення

- На кого проблема має вплив

У зв'язку зі змінами в законодавстві виникла проблема невідповідності діючих регуляторних актів щодо справляння податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю на території м.Гадяч нормам Податкового кодексу України.

Впровадження даного регулювання є доцільним, оскільки регуляторний акт спрямований на досягнення чітко визначеної мети — приведення порядку справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю на території міста Гадяча у відповідність до чинного законодавства.

До кола суб'єктів, на яких проблема має вплив, належать:

- юридичні особи - платники даних податків;

- фізичні особи - платники даних податків;

- органи місцевого самоврядування.

2
Цілі державного регулювання

- впорядкування сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю у відповідності до Податкового кодексу України;

- затвердження Положень про порядок справляння даних податків, на території міста Гадяч у новій редакції;

- встановлення ставок даних податків;

- реалізація податкової політики в частині збільшення надходжень до бюджету міста Гадяча.

3
Альтернативи та їх оцінки

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:

- залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

- прийняття даного регуляторного акта.

Першою альтернативою є залишення діючого порядку, тобто неприйняття даного регуляторного акту. Ця альтернатива є неприйнятною. Тому, оцінюючи альтернативи, перевага була віддана останній, оскільки прийняття даного регуляторного акту забезпечить виконання вимог Податкового кодексу України з внесеними до нього змінами щодо його вдосконалення

4
Механізми використані в документі для досягнення поставлених цілей та вирішення проблеми

Механізм дії запропонованого регуляторного акта спрямований на безпосереднє розв’язання визначеної проблеми, а саме:

- податок на нерухоме майно сплачується фізичними та юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості;

- транспортний податок сплачується фізичними та юридичними особами, які є власниками легкових автомобілів, які використовується до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

- сплата за землю сплачується фізичними та юридичними особами, які є власниками або орендують земельні ділянки на території міста Гадяча

5
Очікувані результати

Інформація надається в Таблиці вигод та витрат.

6
Термін дії документа

Проект рішення передбачає затвердження ставок податків на 2016 рік.

Термін дії запропонованого регуляторного акта має постійний характер з моменту набрання ним чинності, з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства, чи в інших необхідних випадках.

7
Показники результативності

Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити такі статистичні показники:

- обсяг надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю до бюджету міста, грн.;

- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

- розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання й громадянами, пов’язаними з виконанням вимог акта

8
Заходи по відстеженню результативності

Базове відстеження результативності буде здійснюватись до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта. При проведенні відстеження результативності даного регуляторного акта будуть використовуватися офіційні статистичні дані фіскальної служби,

Таблиця вигод та витрат

Вигоди
Витрати
Сфера інтересів органів місцевого самоврядування
Отримання додаткових надходжень до бюджету від зміни ставок по даним податкам і можливість збільшення витрат на фінансування покладених на органи місцевого самоврядування повноважень
Процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів пов’язані з підготовкою регуляторного акт
Сфера інтересів суб'єктів господарювання
Надходження коштів від впровадження даних податків будуть спрямовані на вирішення соціальних проблем населення та покрашення інфраструктури міста, збільшення фінансування місцевих бюджетних програм.
Витрати на сплату податку на нерухоме майно, транспортного податку та плати за землю юридичні особи та фізичним особам, які мають у власності об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, транспортні засоби та земельні ділянки, що підлягатимуть оподаткуванню.
Інтереси громадян
Надходження коштів від осіб, які є платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю будуть спрямовані на вирішення соціальних проблем населення міста.
Збільшення витрат власників престижних котеджів та тих громадян, які мають у власності декілька помешкань і використовують їх з метою отримання доходів, власників транспортних засобів та власників земельних ділянок.

Проект рішення Гадяцької міської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів міського бюджету міста Гадяча в 2016 році»

Керуючий статтею 143 Конституції України, п.24 ст.26, ст.ст 59, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи)» № 71-VIII від 28.12.2014 року та з метою зміцнення матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування, а також сприяння соціально-економічного розвитку міста Гадяч,

міська рада вирішила:

1. Встановити на території Гадяцької міської ради місцеві податки і збори:

• Податок на майно, в складі якого:

- податок на нерухоме майно;

- транспортний податок;

- плата за землю;

• Єдиний податок.

2. Рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року.

3. Вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2016 року рішення 48 сесії Гадяцької міської ради шостого скликання «Про встановлення місцевих податків та зборів міського бюджету міста Гадяча в 2015 році» від 22.01.2015 року

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності та торгівлі.

Міський голова Т.М.Савченко

Проект рішення Гадяцької міської ради «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, як складової податку на майно на території міста Гадяч»

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. ст. 10, 12, 266 Податкового кодексу України із змінами відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року № 71-\/ІІІ та з метою зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування

міська рада вирішила:

1. Встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, як складової податку на майно на території міста Гадяч з 01 січня 2016 року.

2. Затвердити Положення про розміри та порядок справляння податку на нерухоме майно, складової податку на майно відмінне від земельної ділянки, як складової податку на майно на території міста Гадяч (Додаток №1).

3. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року.

4. Вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2016 року рішення 48 сесії Гадяцької міської ради шостого скликання «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, як складової податку на майно на території міста Гадяч» від 22.01.2015 року

5. Контроль виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності та торгівлі.

Міський голова Т.М.Савченко

Додаток №1
ПОЛОЖЕННЯ

про розміри та порядок справляння податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки, на території міста Гадяч

1. Загальні положення.

1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюється згідно з Податковим кодексом України.

1.2. Наведені у цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

- об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості – це будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду та об´єкти нежитлової нерухомості.

Об’єкти житлової нерухомості поділяються на такі типи:

- а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах  ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

д) садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

е) дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку";

Об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

є) інші будівлі;

2. Платники податку.

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3. Об’єкт оподаткування.

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

4.База оподаткування.

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

5. Пільги із сплати податку.

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 70 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

5.2 База оподаткування об´єкта / об´єктів нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичних осіб платників податку, зменшується для господарських (присадибних) будівель - допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, а також для гаражів, сараїв, погребів поза межами присадибних ділянок – на 60 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

- об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

- об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

6.Ставка податку.

6.1 Ставка податку для об´єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюється у розмірі 0,1 відсотка до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування

6.2 Ставка податку для об´єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюється у розмірі 0,1 відсотка до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування

7. Податковий період.

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8. Порядок обчислення суми податку.

8.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" пункту 5 цього Положення;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" пункту 5 цього Положення;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" пункту 5 цього Положення;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів б) і в) цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

8.2. Обчислення суми податку з об´єкта/ об´єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси(місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об´єкта нежитлової нерухомості, в тому числі його частки у вигляді господарських (присадибних) будівель – допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких належить сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, податок обчислюється , виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до пункту 5.2 цього Положення та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власника платника податку більше одного об´єкта нежитлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток у вигляді господарських (присадибних) будівель – допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких належить сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, податок обчислюється , виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до пункту 5.2 цього Положення та відповідної ставки податку;

8.3. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

8.4. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

8.5 Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов´язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об´єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу.

8.6 Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об´єкта/ об´єктів оподаткування декларацією за формою , встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об´єкта житлової та /або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об´єкт, а податок сплачується починаючи з місяця , в якому виникло право власності на такий об´єкт.

9.Строки сплати податку.

9.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:- фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення;

- юридичними особами — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

10. Відповідальність за порушення податкового законодавства та контроль податкових органів.

10.1. Платники податку та їх посадові особи несуть відповідальність у разі здійснення порушень, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, відповідно до Податкового кодексу України та інших законів України.10.2. За неподання, порушення порядку заповнення та строків подання податкової декларації до Гадяцької ОДПІ, недостовірність наданої інформації платники податку та їх посадові особи несуть відповідальність відповідно до норм Податкового кодексу України. 10.3. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, здійснюється Гадяцької ОДПІ .

Мький голова Т.М.Савченко

Проект рішення Гадяцької міської ради «Про транспортний податок»

Керуючись пунктом 24 ст. 26, ст.. 59 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ” , ст. 267 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України (щодо податкової реформи)» № 71-VIII від 28.12.2014 року та з метою зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування,

міська рада вирішила:

1. Встановити з 01.01.2016 року розмір справляння транспортного податку, як складової податку на майно відповідно до Положення про транспортний податок (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2016 року рішення 48 сесії Гадяцької міської ради шостого скликання «Про транспортний податок» від 22.01.2015 року.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності та торгівлі.

Міський голова Т.М.Савченко

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК

1. Платники податку

1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тім числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі.

2. Об'єкт оподаткування

2.1 Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об'єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

3. База оподаткування

3.1 Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 2.1 цього Положення.

4. Ставка податку

4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 2.1 цього Положення.

5. Податковий (звітний) період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

6. Порядок обчислення та сплати податку

6.1. Обчислення суми податку з об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

6.2. Податкові повідомлення – рішення про сплати сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачуться фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлення-рішень про сплату податку фізичними особами - нерезедентами здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об'єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3 Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за встановленою формою.

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних юридичною особою протягом року, декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

6.4 У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об'єкт.

6.5 За об'єктом оподаткування , придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

7. Порядок сплати податку

7.1 Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до бюджету міста.

8.Строки сплати податку

8.1 Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податковою повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає, за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Міський голова Т.М.Савченко

Проект рішення «Про встановлення розміру орендної плати за користування земельними ділянками різних категорій, які розміщені на території земель Гадяцької міської ради на 2016 рік.»

Керуючись ст. 13 Конституції України, статтями 12, 93 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28.12 2014 року № 76-ΎIII та з метою ефективного використання земельного фонду територіальної громади міста Гадяч і залучення додаткових коштів в міський бюджет.

Міська рада вирішила:

1. Встановити розміри орендної плати за користування земельними ділянками різних категорій, які розміщені на території земель Гадяцької міської ради на 2016 рік., згідно з додатком 1.

2. Зобов’язати Гадяцьку ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області здійснювати контроль за своєчасністю сплати орендної плати юридичними та фізичними особами.

3. Рішення набирає чинності з 1 січня 2016 року.

4. Копію цього рішення направити в Гадяцьку ОДПІ.

Міський голова Т.М.Савченко

Проект рішення Гадяцької міської ради «Про встановлення ставок земельного податку на земельні ділянки різних категорій, які розміщені на території земель Гадяцької міської ради на 2016 рік.»

Керуючись ст. 13 Конституції України, статтями 12, Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28.12 2014 року № 76-ΎIII та з метою ефективного використання земельного фонду територіальної громади міста Гадяч і залучення додаткових коштів в міський бюджет.

Міська рада вирішила:

1. Встановити ставки земельного податку на 2016 рік, на земельні ділянками різних категорій, які розміщені на території земель Гадяцької міської ради, згідно з додатком 1.

2. Зобов’язати Гадяцьку ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області здійснювати контроль за правильністю обчислення та своєчасністю сплати земельного податку юридичними та фізичними особами, як складової податку на майно.

3. Рішення набирає чинності з 1 січня 2016 року.

4. Копію цього рішення направити в Гадяцьку ОДПІ.

Міський голова Т.М.Савченко

Аналіз регуляторного впливу

Назва регуляторного органу: Гадяцька міська рада

Назва документа: проект рішення «Про затвердження фіксованих ставок єдиного податку по групах підприємницької діяльності, що здійснюються на умовах спрощеної системи оподаткування на 2016 рік»

Розробник аналізу регуляторного впливу: Відділ економіки, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Гадяцької міської ради

№ п/п
Рубрика аналізу
Характеристика
1
Проблема яку передбачається вирішити

- Опис проблеми та її прояв

- Причини виникнення

- На кого проблема має вплив

Відповідно до ст. 10 Податкового кодексу України єдиний податок, віднесений до місцевих податків,

який місцеві ради обов’язково установлюють в межах граничних розмірів, передбачених ст. 293 Податкового кодексу.

Згідно п. 12.3.4. ст. 12 Податкового кодексу України, рішення про встановлення місцевих податків і зборів повинно

бути офіційно оприлюднене до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування

встановлюваних місцевих податків і зборів або зміни. Проблема має вплив на суб’єктів господарювання, громаду міста,

місцеву владу, органи фіскальної служби.

2
Цілі державного регулювання
- встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють

господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності по м. Гадяча на 2016 рік;

- наповнення доходної частини місцевого бюджету;

- забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу щодо місцевих податків і зборів.

3
Альтернативи та їх оцінки
У разі неприйняття проекту рішення, відповідно до пункту 12.3.5. Податкового кодексу України, будуть

застосовуватись мінімальні ставки, відповідно надходження до міського бюджету будуть зменшені.

4
Механізми використані в документі
Державне регулювання фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють

господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності вводиться на підставі Податкового кодексу України

шляхом встановлення міською радою ставки з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної

заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

5
Очікувані результати
Характеристика надається в Таблиці вигод та витрат.

6
Термін дії документа
Проект рішення передбачає затвердження ставки податку на 2016 рік.

7
Показники результативності
Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акта буде здійснюватись після набрання

рішенням чинності. Результативність буде відстежуватися шляхом аналізу надходжень податку до бюджету

8
Заходи по відстеженню результативності
Відстеження результативності здійснюватиметься на підставі даних фіскальної служби

Таблиця вигод та витрат

Вигоди
Витрати
Сфера інтересів органів місцевого самоврядування
Стабільність соціально-економічного розвитку міста та збільшення надходжень до бюджету міста сприятиме виконанню програм місцевого значення в галузях житлово-комунального господарства, транспорту, соціального захисту населення, культури тощо.
Витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з розробкою регуляторного акту; контроль за його виконанням; проведення аналізу та заходів по відстеженню результативності регуляторного акту.
Сфера інтересів суб'єктів господарювання
Встановлені чіткі розміри ставок єдиного податку на 2016 рік.
У порівнянні з 2015 р. сума надходжень від справляння єдиного податку пропорційно збільшиться мінімальній заробітній платі.
Інтереси громадян
Збільшення фінансування місцевих бюджетних програм

Можливе зростання цін – витрати, пов’язані зі збільшенням податків.

Проект рішення Гадяцької міської ради «Про затвердження фіксованих ставок єдиного податку по групах підприємницької діяльності, що здійснюються на умовах спрощеної системи оподаткування на 2016 рік»

Керуючись п. 24 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» від 04.11.2011№4014-УІ,

міська рада в и р і ш и л а:

1.Затвердити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють підприємницьку діяльність по групах господарської діяльності відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» (від 04.11.2011 №4014-УІ), з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку в розмірі 10 відсотків від мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня 2016 року;

2) для другої групи платників єдиного податку в розмірі 20 відсотків від мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня 2016 року;

2.Рішення набирає чинності з 01.01.2016 року.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів міської ради.

4. Вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2016 року рішення 42-ої сесії міської ради шостого скликання „Про затвердження фіксованих ставок єдиного податку по видах підприємницької діяльності, що здійснюються на умовах спрощеної системи оподаткування на 2015 рік” від 10.07.2014 року.

Міський голова Т.М.Савченко

-->