Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Гадяча за 9 місяців 2017 року

ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ

(Двадцять п’ята сесія сьомого скликання)

РІШЕННЯ

Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Гадяча за 9 місяців 2017 року

На виконання п.4 статті 80 Бюджетного кодексу України,

ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Гадяча за 9 місяців 2017 року: По доходах загального фонду в сумі 74834,9 тис. грн. в т.ч.

• Податок та збір на доходи фізичних осіб – 32814,6 тис. грн.

• Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 35,8 тис.грн.

• Внутрішні податки на товари та послуги – 8181,5 тис.грн.

• Податок на майно – 6944,1 тис.грн.

• Єдиний податок – 7557,4 тис.грн.

• Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї ) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держава – (- 28,6 тис.грн.)

• Адміністративні штрафи та інші санкції - 12,4 тис.грн.

• Плата за надання адміністративних послуг – 1265,8 тис.грн.

• Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 59,5 тис. грн.

• Державне мито – 16,7 тис. грн.

• Інші надходження – 34,8 тис.грн.

• Інші субвенції - 535,2 тис. грн.

• Освітня субвенція з державного бюджету – 17192,3 тис. грн.

• Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 213,4 тис.грн.

По доходах спеціального фонду 4865,2 тис. грн. в т.ч.:

• Власні надходження бюджетних установ – 1564,8 тис. грн.

• Екологічний податок – 50,7 тис.грн.

• Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського

призначення, що перебувають у державній або комунальній власності

та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної

Республіки Крим – 169,7 тис.грн.

• Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури

населеного пункту – 412,3 тис.грн.

• Цільові фонди , утворені Верховною Радою Автономної Республіки

Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами

Виконавчої влади – 19,7 тис.грн.

• Інші субвенції - 2648,0 тис. грн

По видатках загального фонду бюджету міста Гадяч в сумі 61747,5 тис. грн. в т.ч.:

• Державне управління – 5189,3 тис. грн.

• Освіта – 37252,9 тис. грн.

• Соціальний захист та соціальне забезпечення – 1680,4 тис. грн.

• Житлово-комунальне господарство – 7306,4 тис.грн.

• Культура і мистециво–665,9 тис. грн.

• Фізична культура і спорт – 27,6 тис. грн.

• Утримання та розвиток інфраструктури доріг – 3176,5 тис.грн.

• Субвенція на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування – 5361,2 тис. грн. (Гадяцькому районному бюджету на: Гадяцький районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 1836,8 тис. грн., Гадяцький центр соціальної реабілітації дітей - інвалідів – 438,2 тис. грн., Гадяцький районний центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді – 153,7 тис. грн., Гадяцький будинок дитячо-юнацької творчості – 464,6 тис. грн., Гадяцьку дитячу музичну школу – 1142,1 тис. грн., Гадяцьку районну бібліотеку для дітей – 318,7 тис. грн., комплексну дитячо-юнацьку спортивну школу – 225,3 тис. грн., ландшафтний парк «Гадяцький»– 6,3 тис. грн., трудовий архів Гадяцького району– 49,9 тис. грн., Гадяцький ЦПМСД- 236,0 тис.грн., Гадяцьку районну центральну бібліотеку ім.Лесі Українки- 306,1 тис.грн., Гадяцьку центральну районну лікарню- 183,5 тис.грн.).

• Інші субвенції – 462,0 тис. грн. (Гадяцькому районному бюджету на: пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку – 84,4 тис. грн., виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують стороннього догляду– 39,2 тис. грн., відпочинок (з наданням оздоровчих послуг) учасників бойових дій в районах проведення АТО та членів їх сімей (жителів м.Гадяча)- 48,0 тис.грн., компенсацію виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян-58,0 тис.грн., оплату громадських робіт- 64,4 тис.грн., інші видатки на соціальний захист населення – 111,0 тис.грн., програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді – 24,4 тис.грн., Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою – 0,2 тис.грн., РО ВФСТ "Колос" на футбольну команду "Псьол" – 27,4 тис.грн., на участь у співфінансуванні літературно-мистецької премії імені О.Пчілки Національного видавництва дитячої літератури "Веселка" – 5,0 тис.грн.)

• Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів-362,8 тис.грн. (Управлінню соціального захисту населення Гадяцької районної державної адміністрації-287,8тис.грн., регіональному сервісному центру МВС в Полтавській області-75,0тис.грн.)

• Інші видатки – 262,5 тис. грн.

По видатках спеціального фонду на суму 18423,7 тис. грн. в т.ч.:

• Державне управління – 2047,9 тис. грн.

• Освіта – 3524,8 тис.грн.

• Соціальний захист та соціальне забезпечення –72,1 тис. грн.

• Культура і мистецтво - 30,5 тис.грн.

• Житлово-комунальне господарство – 5863,9 тис. грн.

• Розробка схем та проектних рішень масового застосування - 28,0 тис.грн.

• Утримання та розвиток інфраструктури доріг – 4879,3 тис.грн.

• Видатки на реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу–181,4 тис. грн.

• Інші видатки -2,0тис.грн.

• Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади–24,5 тис. грн.

• Інші субвенції -1535,0 тис.грн. (Полтавському обласному бюджету співфінансування на сміттєвоз).

• Субвенція на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування – 142,1 тис. грн. (Гадяцькому районному бюджету на: Гадяцьку районну бібліотеку для дітей – 20,0 тис. грн., Гадяцький ЦПМСД- 32,4 тис.грн., Гадяцьку центральну районну лікарню- 89,7 тис.грн.).

• Охорона та раціональне використання природних ресурсів - 42,2 тис.грн.

• Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів-50,0 тис.грн. (Управлінню Служби безпеки України в Полтавській області).

Голова міської ради В. Нестеренко

-->