лют
10
2017

Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Гадяча за 2016 рік

ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання

(перше пленарне засідання)

РІШЕННЯ

09 лютого 2017 року

Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Гадяча за 2016 рік

На виконання п.4 статті 80 Бюджетного кодексу України,

ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Гадяча за 2016 рік:


По доходах загального фонду в сумі 84907,5 тис. грн. в т.ч.

• Податок та збір на доходи фізичних осіб – 31841,1 тис. грн.

• Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 34,4 тис.грн.

• Акцизний податок з реалізації суб”єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 11361,8 тис.грн.

• Податок на майно – 7135,8 тис.грн.

• Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року – (-2,2 тис.грн.)

• Єдиний податок – 6707,6 тис.грн.

• Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об”єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки , паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держава – 42,5 тис.грн.

• Адміністративні штрафи та інші санкції - 5,4 тис.грн.

• Плата за надання адміністативних послуг – 1539,8 тис.грн.

• Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 123,4 тис. грн.

• Державне мито – 29,0 тис. грн.

• Кошти від реалізації безхазяйного майна , знахідок , спадкового майна, майна ,одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти , власники яких невідомі – 1,0 тис.грн.

• Інша субвенція - 466,1 тис. грн.

• Освітня субвенція з державного бюджету – 16095,5 тис. грн.

• Субвенція за рахунок залишку коштів освітньоі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду – 778,6 тис.грн.

• Субвенція здержавного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій – 905,6 тис.грн.

• Стабілізаційна дотація – 6842,1 тис.грн.

• Інша додаткова дотація – 1000,0 тис.грн.


По доходах спеціального фонду 4169,1 тис. грн. в т.ч.:

• Власні надходження бюджетних установ – 2808,4 тис. грн.

• Екологічний податок – 78,7 тис.грн.

• Грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 47,9 тис.грн.

• Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 98,4 тис.грн.

• Цільові фонди , утворені органами місцевого самоврядування – 17,9 тис.грн.

• Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності - 370,4 тис.грн.

• Кошти від продажу земельних ділянок – 17,5 тис.грн.

• Інша субвенція – 729,9 тис.грн.


По видатках загального фонду в сумі 67817,7 тис. грн. в т.ч.:

• Органи місцевого самоврядування – 4414,3 тис. грн.

• Освіта – 44954,9 тис. грн.

• Соціальний захист та соціальне забезпечення – 814,3 тис. грн.

• Житлово-комунальне господарство – 6926,7 тис.грн.

• Культура і мистецтво –562,3 тис. грн.

• Фізична культура і спорт – 33,2 тис. грн.

• Видатки на проведення робіт, пов”язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг– 3852,4 тис. грн.

• Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха-45,2 тис.грн.

• Субвенція на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування – 5412,2 тис. грн. (Гадяцькому районному бюджету на: територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 1567,3 тис. грн., центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів – 350,2 тис. грн., утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді – 140,3 тис. грн., позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – 500,3 тис. грн., методична робота, інші заходи у сфері народної освіти – 329,4 тис. грн., школи естетичного виховання дітей – 1671,7 тис. грн., бібліотеки – 349,2 тис. грн., утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 339,6 тис. грн., інші природоохоронні заходи (регіональний ландшафтний парк „Гадяцький”) – 5,2 тис. грн., інші видатки (трудовий архів) – 88,0 тис. грн)., національна програма інформатизації (інформаційний центр „Регіон”) – 71,0 тис.грн.).

• Інші субвенції – 567,5 тис. грн. (Гадяцькому районному бюджету на: пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку – 104,2 тис. грн., інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб – 26,5 тис. грн., інші видатки на соціальний захист населення – 71,7 тис. грн., виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 48,3 тис. грн., компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян-65,0 тис.грн., інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов”язана з Чорнобильської катастрофою-1,4 тис.грн., програми і заходи центрів соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді-11,2тис.грн., фінансову підтримку Гадяцької РО ВФСТ „Колос”-30,0тис.грн., пільгове медичне забезпечення (зубне протезування) ветеранів війни: учасників бойових дій, інвалідів і учасників війни, а також пенсіонерів за віком-16,0 тис.грн., організація та проведення громадських робіт-30,8 тис.грн., забезпечення медикаментозної терапії Петренка Артема Олександровича згідно лікарських призначень-4,0 тис.грн., придбання вікон, дверей, металевих грат на заміну для АЗПСМ м.Гадяч №2-28,1тис.грн., фінансову підтримку районної громадської організації інвалідів і ветеранів (для організації інвалідів)-2,0тис.грн., забезпечення медикаментозної терапії Бондаренко Тетяни Анатоліївни згідно лікарських призначень-19,4 тис.грн., надання оздоровчих послуг демобілзованим війсковослужбовцям (жителям міста Гадяч) , які брали участь у бойових діях в районах проведення АТО-89,1 тис.грн., придбання меблів для АЗПСМ м.Гадяч-19,8 тис.грн.)

• Інші видатки – 196,2 тис. грн.

• Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів-38,5 тис.грн. (Головному управлінню національної поліції в Полтавській області–30,0 тис. грн., Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області-8,5тис.грн.)


По видатках спеціального фонду на суму 16491,0 тис. грн. в т.ч.:

• Органи місцевого самоврядування – 2395,0 тис. грн.

• Освіта – 5346,1 тис. грн.

• Соціальний захист та соціальне забезпечення –53,2 тис. грн.

• Житлово-комунальне господарство – 2679,2 тис. грн.

• Культура і мистецтво – 23,3 тис. грн.

• Розробка схем та проектних рішень масового застосування- 621,5 тис.грн.

• Видатки на проведення робіт, пов”заних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг–3552,2 тис. грн.

• Охорона та раціональне використання природних ресурсів– 46,9 тис. грн.

• Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища-162,0тис.грн.

• Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища–56,0 тис. грн.

• Цільові фонди, утворені Верховоною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади–2,8 тис. грн.

• Субвенція на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування-32,4тис.грн. (Гадяцькому районному бюджету на утримання центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді – 12,4 тис. грн., на позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми-20,0 тис.грн.)

• Інші субвенції -602,4 тис.грн. (Гадяцькому районному бюджету на: капітальний ремонт денного відділення Гадяцької центральної районної лікарні– 149,9 тис. грн., придбання цифрового флюрографа для Гадяцької центральної районної лікарні-200,0 тис.грн., придбання автомобіля для забезпечення амбулаторій ЗПСМ м.Гадяч-198,0 тис.грн., Полтавському обласному бюджету на придбання контейнерів для твердих побутових відходів-54,5 тис.грн.)

• Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів-21,5 тис.грн.(Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області)

• Видатки на реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу–896,5 тис. грн.

Голова міської ради В.О.Нестеренко

-->