Про затвердження Порядку забезпечення доступу до публічної інформації

ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

19 травня 2011 року № 114-1

Про затвердження Порядку

забезпечення доступу до

публічної інформації

З метою забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Гадяцької міської ради та на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про інформацію», «Про захист персональних даних» на підставі ст. 40 та ст. 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні»,

виконком міської ради в и р і ш и в:

1. Затвердити Порядок забезпечення доступу до публічної інформації у виконавчому комітеті Гадяцької міської ради (додаток 1).

2. Призначити відповідальних осіб за забезпечення доступу до публічної інформації та розміщення інформації на офіційному веб-сайті Гадяцької міської ради відповідно до додатку № 2.

3.Визначити працівників виконкому міської ради відповідальними виконавцями з питань запитів на інформацію, опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів і надання консультацій під час їх оформлення:

Максименка П.І.-спеціаліста І категорії з юридичних питань;

Куришко С.І.- завідуюча відділом економіки,бухгалтерського обліку та

звітності.

Бакуту В.П.- спеціаліста І категорії з земельних питань

Миколенко Л.А.- спеціаліста І категорії

4. Затвердити перелік інформації з обмеженим доступом (конфіденційної, таємної та службової) (додаток 3).

5. Затвердити примірну форму бланку запиту на інформацію (додаток 4).

6. Розпорядникам інформації організувати облік запитів на інформацію та реєстрацію документів відповідно до законодавства.

7. Рекомендувати підприємствам, установам, організаціям міста у разі надання до виконавчих органів Гадяцької міської ради інформації встановлювати її статус («публічна», «конфіденційна», «таємна», «службова»).

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконавчого комітету Гусак Ірину Миколаївну.

Міський голова Т.М.СавченкоДодаток 1 - Порядок забезпечення доступу до публічної інформації

Додаток 2 - Перелік відповідальних осіб за забезпечення доступу до публічної інформації та розміщення інформації на офіційному веб-сайті

Додаток 3 - Перелік інформації з обмеженим доступом

Додаток 4 - Примірна форма бланку запиту на інформацію-->