Про встановлення для батьків плати за харчування дітей закладів дошкільної освіти м. Гадяч

ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

18 грудня 2017 року № 820

Про встановлення для батьків плати за харчування дітей закладів дошкільної освіти м. Гадяч

Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2002 року № 952/7241, ст. 35 Закону України « Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 року №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» із змінами та з метою порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у комунальних дошкільних закладах, постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладання податком на додану вартість» із змінами,

Виконком міської ради вирішив:

1. Встановити плату за харчування дітей в закладах дошкільної освіти міста на 2018 рік :

для ясельних груп не більше 25 грн.,

для садових груп не більше 35 грн.

2. Розмір плати за харчування в закладах дошкільної освіти:

2.1. зменшується на 50% для батьків, або осіб, котрі їх замінюють, у сім’ях яких троє і більше дітей до 18 років;

2.2. звільнити батьків, або осіб, які їх замінюють від плати за харчування дітей із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється Законом України «Про Державний бюджет України», для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у комунальних закладах дошкільної освіти міста, а також батьки дітей або особи, які їх замінюють, із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» при наявності довідки Управління соціального захисту населення Гадяцької районної державної адміністрації.

2.3. звільнення від сплати або зменшення розміру плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти для батьків проводити щорічно, у разі необхідності переглядати протягом року, але не більше одного разу, та запроваджувати в місячний термін після подання документів, передбачених чинним законодавством.

2.4. не справляти з батьків плату за харчування дітей у санаторних дошкільних навчальних групах для дітей з малими й затухаючими формами туберкульозу, в спеціальних дошкільних навчальних групах для дітей, що потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку та дітей з інвалідністю, в інших випадках, передбачених законодавством України (діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою; діти працівників органів внутрішніх справ та учасників АТО, котрі загинули під час виконання службових обов’язків або отримали поранення.

2.5. справляти з батьків плату за харчування дітей лише за дні відвідування дітьми закладів дошкільної освіти. За дні, в які дитина не відвідувала заклад (у разі хвороби, карантину, санаторного лікування, хвороби матері, відпустки батьків або осіб, які їх замінюють) плата за харчування дітей з батьків не справляється.

2.6. справляти плату з осіб, які не подали необхідні документи щодо звільнення від плати за харчування дітей або її зменшення, у розмірі 70% від вартості харчування дитини на день.

2.7. вносити плату за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах щомісяця, не пізніше 20 числа наступного за звітним місяцем, за який вноситься плата до банківських установ.

2.8. звільняються від плати за харчування вихованці Гадяцького дитячого будинку.

3. Звільненню від сплати за харчування підлягають діти, які віднесені до зазначених вище категорій, за місцем проживання (проживають в м. Гадяч).

4. Дане рішення оприлюднити на офіційному сайті Гадяцької міської ради.

5. Рішення виконкому міської ради від 26.12.2016 №9 «Про встановлення для батьків плати за харчування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах міста», визнати таким, що втратив чинність.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Дроботю Г.М.

Міський голова В.О. Нестеренко

-->