Про внесення змін до Комплексної Програми розвитку освітньої галузі м. Гадяча на 2016-2020роки

ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання

(перше пленарне засідання)

РІШЕННЯ

Про внесення змін до Комплексної Програми розвитку освітньої галузі м. Гадяча на 2016-2020роки

На виконання вимог указів Президента України від 25.06.2013р. № 344 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021року», від 30.09.2010р. № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», від 30.09.2010р. №927 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», від 29.06.1995р. № 489 «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», від 20.03.2008р. № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», від 12.06.2015р. № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», постанов Верховної Ради України від 09.01.2007р. № 536-V «Про стан і перспективи розвитку загальної середньої освіти в Україні», Кабінету Міністрів України від 11.08.1995р. № 638 «Про затвердження положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 900 від 14.09.2005р.), розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.09.2013р. № 686-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» з метою забезпечення стійкого розвитку системи шкільної природничо-математичної освіти в місті, її ефективності, оновлення і прискореного запровадження нових форм і технологій організації освітнього процесу, підтримку обдарованої молоді, розвиток її творчого потенціалу, самореалізації особистості,

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Комплексної Програми розвитку освітньої галузі м. Гадяча на 2016-2020роки, затвердженої рішенням сьомої сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 14.04.2016 року (надалі - Програма):

- паспорт Програми викласти в новій редакції (Додаток 1);

- пункт 1 «Розвиток дошкільної освіти» до Програми та підпункт 2.3. «Переоснащення матеріально–технічного забезпечення навчального процесу» до Програми розділу V «Завдання Програми та результативні показники», розділ VI «Фінансування Програми» викласти в новій редакції (Додаток 2);

- додаток 1 «Напрями діяльності та заходи Програми» до розділу V «Завдання Програми та результативні показники» викласти в новій редакції (Додаток 3).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Гадяцької міської ради з питань соціального захисту населення, освіти, охорони здоров'я, культури, спорту і туризму.

Міський голова В.О. Нестеренко

-->