Про стан виконання виконкомом міської ради делегованих повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

21 серпня 2014 року № 289

Про стан виконання виконкомом міської ради делегованих повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Заслухавши інформацію секретаря виконкому Гусак І.М. про стан виконання виконкомом міської ради делегованих повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Гадяцької міської ради зазначає, що з даного питання виконком керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови районної державної адміністрації щодо виконання делегованих повноважень.

Виконавчий комітет виконує делеговані державою повноваження згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», приймаються рішення виконкому та розпорядження міського голови.

До відання виконавчого комітету міської ради належать делеговані повноваження:

- У сфері соціально-економічного і культурного розвитку,планування,обліку;

- Повноваження щодо управління комунальною власністю;

- У галузі житлово-комунального господарства,побутового,торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту та зв'язку;

- У галузі будівництва;

- У сфері освіти, охорони здоров'я,культури,фізкультури і спорту;

- У сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;

- У сфері соціального захисту населення

- та інші

Так за 2013 рік всього прийнято рішень 564 в тому числі делегованих 175 рішення, за 7 місяців 2014 року всього прийнятих рішень 283, з них делегованих 98.

ст.30.Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв”язку

б) делеговані повноваження:

10) облік та реєстрація відповідно до закону об”єктів нерухомого майна незалежно від форм власності:

У відділ приватизації нерухомого майна за звітній період надійшло 32 заяви на здійснення приватизації квартир. Прийнято 30 рішень та 2 розпорядження міського голови про приватизацію 32 квартир.

Підготовлено та прийнято рішення виконавчого комітету про видачу свідоцтв про право власності на наступне нерухоме майно: індивідуальні житлові будинки – 20; гаражні будівлі-4; дублікат свідоцтва на квартиру –6;

Відповідно до законодавства ведеться облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов та здійснюється видача ордерів на заселення житлової площі і будинках державних та комунальних організацій. Прийнято 23 рішення про видачу ордерів в гуртожитку по вул. 50 років Жовтня,17-а та 12 рішень про надання ордера на заселення житлової площі (ст.30п.8б) Станом на 1 січня 2014 року на квартирному обліку при виконавчому комітеті міської ради перебуває 105 сімей, з них: правом першочергового отримання житла користується 24 жителя міста та правом позачергового отримання житлового приміщення –22.

З метою підтримки і розвитку малого та середнього бізнесу, розвитку Програми малого підприємництва в місті розвинута мережа підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування. Так, на сьогодні у місті нараховується 12 юридичних осіб і понад 890 фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю. Працюють понад 112 магазинів, 25 підприємств побутового обслуговування, 11 громадського харчування. Виконавчий комітет постійно приділяє увагу створенню умов щодо розвитку мережі підприємств торгівлі,побуту та громадського харчування,встановленню зручного для населення режиму роботи цих підприємств, здійснення контролю за належним утриманням цих об’єктів. (ст.30 п,2,4б). За звітній період прийнято 52 рішення про погодження режиму роботи торговельних закладів та 12 рішень про надання дозволу на відкриття об’єктів торгівлі.

Значну частку складають рішення щодо надання дозволів на будівництво, реконструкцію(ст.31 Закону України про місцеве самоврядування в Україні») -116 рішень. 74-м громадянам було надано дозвіл на будівництво та виготовлення документації на добудови до житлових будинків, господарських будівель та перепланування в середині будинків; надано 24 вихідних даних на будівництво та реконструкцію об’єктів,

Відповідно до Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Гадяч, затвердженого міською радою, у 2013 році укладено договори про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міста на загальну суму 381,1 тис.грн.

Одним з найважливіших питань, що вирішує сьогодні міська влада, є формування міського бюджету, його виконання, наповнення доходної частини. Тому на засіданнях виконкому щоквартально обговорювались питання про виконання програми соціально-економічного розвитку та бюджету міста та затверджувались заходи щодо наповнення доходної частини бюджету, ці питання постійно знаходяться на контролі.

На виконання повноважень у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту (ст.32) виконавчим комітетом здійснювалося управління дошкільними закладами міста.

В місті функціонують шість дошкільних навчальних закладів, в яких здобувають освіту 924 дітей. Щорічно понад 72 % коштів загального фонду міського бюджету виділяються на їх поточне утримання.

Виконавчим комітетом приділяється значна увага забезпеченню достатнього та повноцінного харчування дітей в дошкільних закладах міста. Харчування дітей в дошкільних закладах трьохразове. Дотримані вимоги чинного законодавства щодо встановлення батьківської плати за харчування дітей в дитячих садках. Вона становить 50% від вартості харчування однієї дитини в день.

На даний час є актуальною проблема соціальної захищеності та матеріального забезпечення дітей,створення соціально-побутових і соціально-психологічних умов для задоволення їх потреб органами місцевого самоврядування. Діяльність міськвиконкому в цьому напрямку спрямована на захист особистих майнових, житлових прав дітей, насамперед сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. Двом дітям - сиротам надано кімнату для проживання в соціальному гуртожитку. Для вирішення в установленому законодавством порядку питань опіки і піклування та виконання дорадчих функцій рішенням виконкому від 15.03.2007 №78-1 «Про склад опікунської ради» створено опікунську раду, затверджено її склад . Приймалися рішення з питань надання дозволів на укладення договорів на продаж житла батькам від імені їх неповнолітніх дітей та питання призначення неповнолітнім опікуна чи піклувальника, всього за 2013 рік прийнято 53 рішення за 7 місяців 2014 року 17 рішень.

Аналіз роботи виконкому показує,що значна увага приділяється виконанню таких делегованих повноважень як реєстрація колективних договорів і угод, здійснення контролю за їх виконанням (ст.34п.9б)-26 ріш. за 2014 рік та 25 за 7 місяців 2014 року.

Відповідно до законодавства здійснюється реєстрація статутів(положень) розташованих на території міста закладів охорони здоровя,навчально-виховних,культурно-освітнії,фізкультурно-оздоровчих закладів незалежно від форм власності. За звітній період з цього питання прийнято 4 рішення.

Звернення громадян є одним із засобів захисту їхніх прав та законних інтересів. Тому, враховуючи особливу роль звернень громадян до органів місцевого самоврядування та з метою вирішення життєво важливих проблем громадян, реалізації їх конституційних прав і свобод стан роботи із зверненнями громадян розглядається на засіданнях виконкому міської ради двічі на рік, здійснюються ряд заходів з цього питання. Проводиться звітування керівників комунальних підприємств міста про стан ведення роботи із зверненнями громадян на підприємствах. Всього прийнятих рішень-16.

До повноважень виконкому міської ради належить розгляд справ про адміністративні правопорушення. Протягом 2013 року проведено 12 засідань адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради, розглянуто 51 протоколів про адміністративні правопорушення, 47 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, з них: на 1 особу накладено адміністративне стягнення у вигляді попередження, а на 46 осіб накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафів на загальну суму 7,6 тис.грн.

Про роботу адміністративної комісії при виконкомі міської ради слухалося питання в квітні 2014 року.

На виконання повноважень щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян (ст. 38) виконавчим комітетом проводилась робота щодо посилення захисту прав і свобод громадян, боротьби зі злочинністю, зміцнення законності та правопорядку на території міста. Відновлено роботу громадського формування «Захист», яке разом з працівниками міліції проводить чергування у святкові та вихідні дні на вулицях міста з метою попередження правопорушень. В 2013 році з міського бюджету виділено кошти в сумі 10080 грн. для фінансування ГФ «Захист», на 2014 рік -12000 грн.

Відповідно до ст.30 п.3 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” до відання виконавчих органів міських рад належать делеговані повноваження одним з яких є здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів. Так з метою забезпечення ефективного контролю за якістю товарів, усіх видів робіт і послуг та посилення захисту прав споживачів згідно рішення виконкому міської ради від 23.11.2010 року № 266-1 з внесеними змінами від 17.03.2011 повноваження передбачені ст.28 Закону України «Про захист прав споживачів» передані спеціалісту І категорії з питань захисту прав споживачів відділу управління майном Гадяцької районної ради Тіхоновій Лідії Дмитрівні.

На виконання рішення виконавчого комітету міської ради, у 2013 році до громадських оплачуваних робіт по благоустрою території міста виконавчим комітетом міської ради було залучено 20 безробітних на суму 87,8 тис.грн., оплата праці яких на 50 % фінансувалася за рахунок коштів міського бюджету та на 50 % за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Не пізніше 05 числа кожного місяця секретарем виконкому надається до відділу організаційної та кадрової роботи Гадяцької РДА інформація щодо виконання делегованих повноважень виконавчим комітетом Гадяцької міської ради.

Аналіз виконання делегованих повноважень показав, що недостатньо приділяється увага контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, питанням в галузі оборонної роботи.

Необхідно зазначити, що для виконання делегованих повноважень необхідна відповідна матеріальна та фінансова база, але держава приймаючи те чи інше рішення не забезпечує його фінансами. Деякі делеговані повноваження виконуються за рахунок міського бюджету, який має дефіцит надходжень, і з часом ці витрати не компенсуються державою. Невиконання тих чи інших делегованих повноважень міською владою викликає невдоволення мешканців міста.

Враховуючи зазначене вище, керуючись ст.ст. 67,76 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,

Виконком міської ради вирішив:

1. Інформацію секретаря виконкому міської ради Гусак І.М. про стан виконання виконкомом міської ради делегованих повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» прийняти до відома.

2. Керівним працівникам та спеціалістам міськвиконкому забезпечити виконання основних положень другого розділу Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3. Секретарю виконкому Гусак І.М. забезпечити надання щомісячної інформації стосовно виконання делегованих повноважень виконавчим комітетом Гадяцької міської ради.

4. Заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, спеціалістам міськвиконкому при підготовці квартальних планів роботи міськвиконкому надавати пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконкому питань у частині виконання делегованих повноважень.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря виконкому міської ради Гусак І.М.

Міський голова Т.М.Савченко

-->