Про роботу опікунської ради та виконання заходів щодо підтримки дітей-сиріт, дітей,які позбавлені батьківського піклування та осіб з їх числа

ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

18 квітня 2013 року № 67-1

Про роботу опікунської ради та виконання заходів щодо підтримки дітей-сиріт, дітей,які позбавлені батьківського піклування та осіб з їх числа

Заслухавши інформацію заступника голови опікунської ради спеціаліста І категорії (з юридичних питань) Максименка П.І. про роботу опікунської ради, виконком міської ради відмічає, що на даний час є актуальною проблема соціальної захищеності та матеріального забезпечення дітей, створення соціально-побутових умов для задоволення їх потреб органами місцевого самоврядування.

Закон України „Про охорону дитинства”, Сімейний кодекс України, Житловий кодекс України та інше законодавство спрямоване на захист особистих, майнових, житлових прав дітей, насамперед сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в діяльності органів опіки і піклування, освіти, служб у справах неповнолітніх.

Так відповідно до ст. 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить вирішення в установленому законодавством порядку питань опіки і піклування.

При виконкомі міської ради діє опікунська рада, яка виконує дорадчі функції, керується чинним законодавством з питань захисту прав дитини та Положенням про опікунську раду, затвердженим рішенням дев'ятої сесії 5 скликання Гадяцької міської ради.

Рішенням виконкому міської ради №20-1 від 20.01.2011 було затверджено новий склад опікунської ради при Гадяцькій міській раді в складі семи осіб в зв’язку із зміною депутатського корпусу міської ради.

За 2012 рік опікунською радою при Гадяцькій міській раді було прийнято 7 рішень, із них 5 рішень про участь батьків у вихованні та спілкуванні з дитиною, того з батьків хто проживає окремо від неї (Афанасенков В., Гончаренко О., Марущак В., Отрішко В., Лівенцова О.), рішення про звернення до суду про призначення Лукаш Г. опікуном над недієздатним Ващенком, рішення про усунення перешкод у користуванні квартирою малолітнім Галушкою В.В.

В 2012 році виконкомом міської ради було прийнято 30 рішень по питаннях опіки та піклування із них 22 рішення про надання дозволу батькам та неповнолітнім дітям на вчинення правочинів з нерухомим майном, право власності на яке, або право користування яким мають неповнолітні чи малолітні діти, а саме:

- продаж та придбання житла на ім'я неповнолітніх

та малолітніх дітей - 8 рішень;

- продаж від імені малолітніх та неповнолітніх

дітей - 2 рішення;

- придбання житла на ім'я неповнолітніх та

малолітніх дітей шляхом купівлі-продажу - 3рішення;

- придбання житла на ім'я неповнолітніх та

малолітніх дітей шляхом дарування - 6 рішень;

- оформлення спадщини на малолітніх

неповнолітніх дітей - 3 рішення;

- продаж житла, в якому зареєстровані та проживають

малолітні та неповнолітні діти, реєстрація транспортних

засобів, опіка над майном - 8 рішень.

За три місяці 2013 року виконкомом міської ради прийнято 12 рішень з питань опіки та піклування, а саме:

- придбання житла на ім'я малолітніх неповнолітніх

дітей шляхом купівлі-продажу та дарування - 4 рішення,

- оформлення спадщини на малолітніх - 2 рішення;

- реєстрація спадщини - 1 рішення;

- продаж житла, в якому зареєстровані малолітні

неповнолітні діти - 5 рішень.

Гадяцьким районним судом за 2012-2013 роки за участю представників опікунської ради було розглянуто 5 цивільних справ ( Андрущенко В. -позбавлення батьківських прав, Афанасенкова О. - участь у вихованні дитини, Отрішко В. - участь у вихованні дитини, Махрова В. - позбавлення батьківських прав, Остапенко О. до Галушки В. - усунення перешкод у користуванні власністю.

За 2012 рік виконкомом міської ради в порядку ст. 60 ЦК України до Гадяцького районного суду було направлено та підтримано для позитивного вирішення 4 подання про призначення над особами визнаними судом недієздатними опікунів (Аксініна Н. опіка над Бездудним М., Лукаш Г. опіка над Ващенком Ф., Коваль М. опіка над Коваль Г. , Коломієць С. опіка над Коломієць В.).

Контроль з приводу чи включаються до договорів купівлі-продажу житла неповнолітні та малолітні діти здійснюється шляхом подання батьками дітей до опікунської ради та виконкому міської ради договорів купівлі-продажу, дарування, оформлення спадщини житла на ім'я неповнолітніх та малолітніх дітей.

За період 2012-3013 років орган опіки та піклування не звертався до суду з позовами щодо поновлення житлових, майнових прав неповнолітніх чи малолітніх дітей.

30 січня 2013 року сесією ухвалено рішення про затвердження міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2013-2015 роки. Станом на 01 січня 2013 року 8 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, місцем походження яких є Гадяч, потребують забезпечення житлом. На квартирний облік у 2012 році міськвиконкомом взято 3 дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

Зіненко І.С., дитині-сироті надано кімнату для проживання в гуртожитку по вул.50 років Жовтня,17-а.

виконком міської ради вирішив:

1. Інформацію заступника голови опікунської ради Максименка П.І. про роботу опікунської ради прийняти до відому.

2. Опікунській раді продовжувати вживати всіх необхідних заходів щодо захисту житлових і майнових прав неповнолітніх, малолітніх дітей при прийнятті рішень про надання дозволу на відчуження, обмін, дарування майна.

3. Опікунській раді спільно із службою у справах дітей Гадяцької РДА:

3.1. Забезпечити своєчасне виявлення неблагополучних сімей, їх облік,

проводити обстеження житлово-побутових умов.

3.2. Покращити співпрацю з навчальними закладами міста, депутатами

міської ради з метою виявлення дітей, що опинилися в складних

життєвих умовах.

Міський голова Т.М.Савченко

-->