бер
15
2016

Про початок проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», в Гадяцькій міській раді

ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

14.03.2016 року № 55-р

Про початок проведення перевірки,

передбаченої Законом України

«Про очищення влади»,

в Гадяцькій міській раді

Відповідно до Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 із змінами, Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р, керуючись частиною 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Провести перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», щодо посадових осіб Гадяцької міської ради, її виконавчого комітету та структурних підрозділів (крім виборних посад), відповідно до графіку проведення перевірки, згідно з додатком 1.

2. Визначити відділ організаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради відповідальним за проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», стосовно посадових осіб міської ради.

3. Працівники, стосовно яких проводиться перевірка, зобов’язані у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки подати до відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради:

1) у разі незастосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»:

- власноручно написану заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», про те, що до неї не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 2;

- копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

- копії документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).

2) у разі застосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»,- власноручно написану заяву про те, що до такої особи застосовується заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та про згоду на оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 3.

4. Відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради в триденний термін після одержання відповідної заяви надіслати органам перевірки запити, поінформувати Мін’юст щодо початку проходження перевірок та забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті міської ради інформації про початок проходження перевірки особою, копії її заяви та декларації (крім відомостей, віднесених законом до інформації з обмеженим доступом).

5. Відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради та керівникам структурних підрозділів міської ради попередити осіб, стосовно яких проводиться перевірка про те, що неподання ними заяви, зазначеної у пункті 3 цього розпорядження, або повідомлення ними у заяві про застосування до них заборони, визначеної частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», є підставою для звільнення із займаної посади.

6. Відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради та керівникам структурних підрозділів міської ради довести розпорядження до відома осіб, стосовно яких проводиться перевірка, у тому числі працівників, які відсутні на роботі (перебувають у відрядженнях, у всіх видах відпусток, тимчасово непрацездатні тощо).

7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова В.О. Нестеренко

Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 14.03.2016 № 55-р

Г Р А Ф І К

проведення перевірки, передбаченої Законом України

«Про очищення влади», щодо посадових осіб

Гадяцької міської ради

з/п

Назви посад, щодо яких проводиться перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади»

Дата початку перевірки

1 Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 01.04.2016
2 Керуюча справами виконавчого комітету міської ради 01.04.2016

Керуюча справами

виконавчого комітету

міської ради І. М. Гусак

-->