Про план заходів щодо попередження корупції на 2011 рік

ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

№ 45-1

14 лютого 2011 року

Про план заходів щодо попередження корупції на 2011 рік.

Відповідно до Закону України „Про боротьбу з корупцією”, Указу Президента України від 11.09.2006 № 742/2006 „Про Концепцію подолання корупції в Україні” „На шляху до доброчесності”, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації „Про план заходів щодо попередження корупції на 2011 рік” від 29.12.2010 № 508 та з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією, створення дієвої системи запобігання і протидії проявам корупції,

виконком міської ради вирішив:

1. Затвердити план заходів щодо попередження корупції на 2011 рік в міськвиконкомі (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконкому міської ради від 18.02.2010 № 25-1 „Про план заходів щодо попередження корупції на 2010 рік”.

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова Т.М.Савченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому міської

ради від 14.02.2011 №

ПЛАН

заходів щодо попередження корупції

на 2011 рік

І. Організаційні заходи

1.1 Розробити та затвердити план заходів щодо попередження корупції на 2011 рік з урахуванням змін в антикорупційному законодавстві та місцевих умов і особливостей.

До 14.02.2011 року

1.2 При проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов'язків та завдань – враховувати дотримання ними вимог Законів України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про засади запобігання та протидії корупції”.

Січень – лютий 2011 року

1.3 Надавати районній державній адміністрації оперативну інформацію щодо осіб,притягнутих судами до адміністративної відповідальності за корупційні діяння.

Протягом 2011 року

1.3 Аналізувати скарги та звернення громадян до міськвиконкому, в яких вбачається порушення посадовими особами місцевого самоврядування існуючого антикорупційного законодавства. Отримані результати розглядати на нарадах з відповідними висновками та рекомендаціями.

Протягом 2011 року

1.4 Забезпечити своєчасне декларування доходів посадовими особами місцевого самоврядування за 2010 рік.

До 20 квітня 2011 року

ІІ. Здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних

коштів та комунального майна

2.1 Посилити контроль за цільовим, ефективним використанням бюджетних коштів, створенням дієвого механізму протидії правопорушенням і зловживанням у бюджетній сфері.

Щоквартально, до 2 числа наступного за кварталом місяця

2.2 Проводити внутрішній контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, дотриманням процедури державних закупівель, законодавства з фінансових питань у підвідомчих структурах.

Протягом 2011 року

2.3 Для аналізу, підготовки необхідних довідок та вжиття відповідних заходів, надавати райдержадміністрації інформаційно-текстові звіти щодо запобігання порушень фінансової дисципліни у бюджетних установах і організаціях.

Щоквартально, до 5 числа наступного за кварталом місяця

ІІІ. Підвищення рівня правової освіти з питань попередження та профілактики корупційних проявів

Проводити навчання, спеціальні семінари з питань запобігання корупції, поглиблення антикорупційних знань та підвищення правової культури і свідомості посадових осіб місцевого самоврядування.

Протягом 2011 року

Секретар виконкому І.М.Гусак

-->