Про організацію виїзних особистих прийомів громадян міським головою та першим заступником міського голови

ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

23 січня 2008 року № 6-1

Про організацію виїзних особистих прийомів громадян міським головою та першим заступником міського голови

З метою забезпечення виконання Указу Президента України від 13 серпня 2002 року № 700/2002 „Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення”, від 14 квітня 2004 року № 434/2004 „Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів”,

виконком міської ради в и р і ш и в :

1. Затвердити графік проведення виїзних прийомів громадян (за місцем їх роботи та проживання) міським головою та першим заступником міського голови у 2008 році (додається).

2. Затвердити Порядок проведення виїзних прийомів громадян міським головою та першим заступником міського голови ( додається).

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконкому міської ради від 22.06.2007 № 159-1 „Про організацію виїзних особистих прийомів громадян міським головою та першим заступником міського голови у 2007 році”.

Міський голова Т.М. Савченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому міської

ради № 6-1 від 23.01.2008

ПОРЯДОК

проведення виїзних прийомів громадян міським головою

та першим заступником міського голови

1. Міський голова та його заступники здійснюють виїзні прийоми громадян відповідно до Законів України „Про звернення громадян” (із внесеними змінами), Указів Президента України від 13 серпня 2002 року № 700 „Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення” та від 14 квітня 2004 року № 434 „Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів” (із внесеними змінами) відповідно до розподілу функціональних повноважень.

2. Для оперативного розгляду пропозицій , заяв і скарг на виїзний прийом громадян можуть залучатися керівники комунальних служб міста.

3. Прийом проводиться згідно з розробленими графіками у визначені дні за місцем їх роботи, проживання або в приміщенні міської ради, про що громадяни заздалегідь (за 2-3 дні до його проведення) повідомляються через засоби масової інформації або іншим способом.

4. Попередній запис на виїзний прийом проводить відповідальний працівник за роботу із зверненнями громадян міськвиконкому, підприємств, організацій та інших установ.

5. Громадяни зобов'язані в усній чи письмовій формі, особисто, повідомити відповідальному працівнику своє прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, зміст пропозиції, заяви чи скарги. Якщо громадянин звертається не особисто, а через уповноважену ним особу, ці повноваження повинні бути оформлені відповідно до чинного законодавства.

6. Відповідальний працівник всебічно вивчає питання, з яким громадянин має намір звернутися до міського голови чи першого заступника міського голови, здійснює запис або, при необхідності, дає відповідні роз'яснення щодо шляхів його подальшого вирішення.

7. Запису на виїзний прийом не підлягають громадяни :

- які відмовилися повідомити інформацію, зазначену в пункті 5 цього Порядку;

- визнані судом недієздатними, при наявності такої інформації в міській раді (стаття 8 Закону України „Про звернення громадян”);

- щодо яких прийнято рішення про припинення розгляду звернень (стаття 8 Закону України „Про звернення громадян”);

- які оскаржують рішення загальних зборів колективних сільськогосподарських підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а також рішення вищих державних органів (стаття 16 Закону України „Про звернення громадян”);

- звернення яких знаходиться в стадії розгляду і остаточне рішення по них ще не прийнято.

8. Позачергово приймаються Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної праці, Герої України та інваліди Великої Вітчизняної війни, а також ветерани війни і праці, інваліди, постраждалі від аварії на ЧАЕС, багатодітні та одинокі матері.

Секретар виконкому І.М.Гусак

-->