Про міський бюджет на 2015 рік

УКРАЇНА

ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сорок восьма сесія шостого скликання)

РІШЕННЯ

22 січня 2015 року

Про міський бюджет на 2015 рік

На виконання ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» та рішення Гадяцької районної ради від 22.01.2015 року «Про районний бюджет на 2015 рік»,

Міська рада вирішила:

1. Визначити на 2015 рік:

- доходи міського бюджету у сумі 19593,020 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 18687,100 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 905,920 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 167,920 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 19593,020 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 15002,710 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 4590,310 тис. гривень;

- профіцит міського бюджету у сумі 3684,390 тис. грн., в тому числі загального фонду міського бюджету 3684,390 тис. грн. та спеціального фонду міського бюджету 3684,390 тис. грн. та згідно з додатком №2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 3684,390 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2015 рік за тимчасовою класифікацією видатків згідно з додатком № 3 .

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 24,0 тис. гривень.

6. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.

7. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №5 до цього рішення.

8. Затвердити на 2015 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 30,0 тис. гривень.

9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

поточні трансферти населенню.

10. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 5459,950 тис. грн. згідно з додатком №6 до цього рішення.

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

13. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2015 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету України на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69’ Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 статті 71 Бюджетного кодексу України.

16. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Міський голова Т.М.Савченко

-->