Про міський бюджет на 2012 рік

УКРАЇНА

ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

04.01.2012 № 1-1

Про міський бюджет на 2012 рік

На виконання ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» та рішення Гадяцької районної ради від 30.12.2011 року «Про районний бюджет на 2012 рік»,

виконком міської ради вирішив:

Рекомендувати сесії міської ради

1. Встановити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2012 рік у сумі 13292,606 тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду міського бюджету визначити у сумі 11006,100 тис. грн, у тому числі:

обсяг дотації вирівнювання у сумі 1012,6 тис.грн.;

обсяг субвенції з районного бюджету на позашкільну освіту в сумі 300,0 тис.грн.;

інша дотація в сумі 58,2 тис.грн.

Обсяг доходів спеціального фонду міського бюджету визначити в сумі 2286,506 тис. грн., у тому числі:

бюджету розвитку 1727,006 тис.грн. (додаток №1);

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 827,006 тис.грн.

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2012 рік у сумі 13292,606 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду міського бюджету у сумі 11006,100 тис.гривень та видатків спеціального фонду міського бюджету у сумі 2286,506 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток №2) та головними розпорядниками коштів (додаток №3).

3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 21,0 тис.грн.

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4) на 2012 рік:

4.1. Дотація вирівнювання, що одержується з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів у сумі 1012,6 тис.грн.;

4.2. Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (бюджету м. Гадяч на утримання позашкільної освіти) в сумі 300,0 тис.грн.;

4.3. Інша дотація (на утримання позашкільної освіти в с.Сари та с.Лютенька) в сумі 58,2 тис.грн.;

4.4. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 827,006 тис.грн.

5. Установити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних обсягах для кожної бюджетної установи, виходячи із обсягів відповідних бюджетних призначень, затверджених розпорядником коштів згідно з додатком №5 цього рішення.

6. Затвердити перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток №7).

7. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2012 рік у сумі 30,0 тис.грн.

8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2012 рік за їх економічною структурою згідно Бюджетного кодексу України:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

поточні трансферти населенню.

9. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати на проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

10. У межах загального обсягу бюджетних призначень за функціональною ознакою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків в межах їх загального обсягу за функціональною ознакою, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальними фондами міського бюджету) здійснюється за рішенням виконкому або розпорядженням міського голови після погодження з комісією з питань планування, бюджету і фінансів міської ради.

11. У міжсесійний період зміни до розпису міського бюджету на 2012 рік в частині перерозподілу субвенцій, додаткових дотацій з Державного бюджету вносяться за рішенням виконкому або розпорядженням міського голови з подальшим затвердженням їх на сесії міської ради.

12. Дозволити Гадяцькій міській раді протягом 2012 року отримувати в ГУДКСУ у Полтавській області позичку на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду Гадяцького міського бюджету для забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування, медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Надавати повноваження Гадяцькій міській раді в особі міського голови м. Гадяч Савченко Тетяни Миколаївни укладати договір про надання у 2012 році позичок на покриття тимчасових касових розривів в ГУДКСУ у Полтавській області.

13. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Міський голова

Т.М.Савченко

Інші повідомлення у цьому розділі:


-->