Про бюджет міста Гадяча на 2017 рік

ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Друге пленарне засідання шістнадцятої сесії сьомого скликання

РІШЕННЯ

21 грудня 2016 року

Про бюджет міста Гадяча на 2017 рік

Керуючись ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 77 Бюджетного кодексу України.

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2017 рік:

- доходи бюджету міста Гадяча у сумі 89850,7 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету міста Гадяча 87963,1 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету міста Гадяча 1887,5 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 148,0тис.грн. згідно з додатком № 1 до цього рішення;

- видатки бюджету міста Гадяча у сумі 89850,7 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету міста Гадяча в сумі 75943,2 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету міста Гадяча 13907,4 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 12167,9 тис.грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення;

- профіцит загального фонду бюджету міста Гадяча у сумі 12019,9 тис. грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду бюджету міста Гадяча у сумі 12019,9 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста Гадяча на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету міста Гадяча у сумі 200,0 тис. гривень.

4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №5 до цього рішення.

6. Затвердити на 2017 рік резервний фонд бюджету міста Гадяча у сумі 50,0 тис. гривень.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету міста Гадяча на 2017 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ ;

нарахування на заробітну плату ;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ;

забезпечення продуктами харчування ;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв ;

поточні трансферти місцевим бюджетам ;

поточні трансферти населенню .

8. Затвердити в складі видатків бюджету міста Гадяча кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 19544,4 тис. грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Гадяцької міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міста Гадяча, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

Надавати повноваження фінансовому управлінню Гадяцької міської ради в особі начальника управління Бабенко А.Л. укладати договір про надання у 2017 році позичок на покриття тимчасових касових розривів в УДКСУ в Гадяцькому районі.

10. Розпорядникам коштів бюджету міста Гадяча забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Установити, що у загальному фонді бюджету міста Гадяча на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені статею 64 Бюджетного кодексу України.

12.Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Гадяча на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Гадяча на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

14. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління Гадяцької міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету. У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків в межах їх загального обсягу за бюджетною програмою, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), здійснюється за рішенням виконавчого комітету Гадяцької міської ради, погодженим з постійною комісією міської ради з питань бюджету, фінансів та цін, соціально-економічного розвитку, підприємництва.

15. Дозволити міському голові своїм розпорядженням протягом 2017 року здійснювати розподіл та перерозподіл міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та з інших місцевих бюджетів у період між сесіями міської ради з наступним внесенням змін до рішення про бюджет міста Гадяч.

16. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Організацію виконання даного рішення покласти на фінансове управління міської ради, контроль за його виконанням – на постійну комісію міської ради ради з питань бюджету, фінансів та цін, соціально-економічного розвитку, підприємництва.

Міський голова В. Нестеренко

-->