трав
19
2011

Перелік інформації з обмеженим доступом

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

19.05.11 №114-1

Перелік

інформації з обмеженим доступом (конфіденційної, таємної та службової)

Конфіденційна інформація виконавчого комітету Гадяцької міської ради, Гадяцької міської ради це:

персональні дані про особу (національність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження). Забороняється доступ сторонніх осіб до відомостей про іншу особу, зібраних відповідно до чинного законодавства виконавчим комітетом та посадовими особами Гадяцької міської ради;

інформація професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, стосовно якої громадяни чи юридичні особи, що нею володіють, встановили режим конфіденційності;

персональні дані про учасників конкурсних торгів;

особові справи сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;

особові справи осіб, які опинились у складних життєвих обставинах;

особові справи прийомних сімей;

1.9 конфіденційна інформація, отримана від громадян, державних і релігійних діячів із питань, пов’язаних із захистом інтересів держави, збереженням миру та злагоди в релігійному середовищі, досягненням єдності в православ’ї, мусульманстві тощо;

1.10 дані з особових справ кандидатів в усиновлювачі, для здійснення контролю за умовами проживання усиновлених дітей;

1.11 дані з анкет дітей, які підлягають усиновленню;

1.12 персональні дані інвалідів, дітей-сиріт, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, малозабезпечених громадян, одержувачів допомоги, пільг;

1.13 особові справи працівників виконавчого комітету Гадяцької міської ради;

1.14 персональні дані громадян, які отримали матеріальну допомогу у виконавчому комітеті;

Таємна інформація виконавчого комітету Гадяцької міської ради, Гадяцької міської ради це:

інформація, що становить державну таємницю або іншу передбачену законодавством таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі;

відомості про плани територіальної оборони, заходи, стан підготовки до виконання завдань територіальної оборони, зони та райони територіальної оборони;

відомості про організацію системи зв’язку (оповіщення) Цивільної оборони України (цивільного захисту) на особливий період або при загрозі проведення терористичних актів;

відомості про заходи мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності, мобілізаційного плану виконавчого комітету Гадяцької міської ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, розташованих на території міста;

відомості про методичні матеріали мобілізаційної підготовки міста;

лікарська таємниця та відомості з лікарняних листків непрацездатності.

Службова інформація виконавчого комітету Гадяцької міської ради, Гадяцької міської ради (з проставленим грифом «Для службового користування») це:

3.1 інформація з генерального плану міста, що становлять державну таємницю та належать до інформації з обмеженим доступом відповідно до ст. 11, ст. 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

3.3 інформація з детального плану території міста, що належать до інформації з обмеженим доступом відповідно до п. 7 ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

3.4 інформація, яка міститься у містобудівному кадастрі та належать до інформації з обмеженим доступом відповідно до п. 6, ст. 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

персональна інформація учасників, які надали пропозиції на участь у закупівлі, угоди укладені за результатами торгів згідно зі ст. 10 Закону України «Про державні закупівлі»;

ідентифікаційні номери фізичних осіб-платників податків;

зведені відомості про економічний і технічний стан мереж життєзабезпечення населення;

перелік об’єктів, що належать до категорії цивільної оборони;

зведені відомості про сили і засоби інженерного захисту населення міста;

відомості про інженерно-технічні заходи Цивільного захисту (цивільної оборони), що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови міста;

відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрями розвитку інженерно-технічних заходів Цивільного захисту (цивільної оборони) (надалі - ЦЗ (ЦО)), що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови міста;

зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд ЦЗ (ЦО) на підприємствах, установах міста;

зведені відомості про використання захисних споруд ЦО для потреб населення міста;

зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливих заражень та можливої евакуації, можливі страти, площу можливого зараження;

зведені відомості про потребу та наявність запасів фінансових і матеріально-технічних ресурсів на об’єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій;

відомості Національного архівного фонду, що містять конфіденційну інформацію про особу, а також створюють загрозу для життя чи недоторканності житла громадян;

інформація з протоколів засідання опікунської ради;

інформація щодо рішень опікунської ради;

інформація до звернень, заяв громадян;

особові справи дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які проживають в сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах;

відомості про облік потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

відомості з актів обстеження матеріально-побутових умов проживання;

відомості з декларації про доходи посадових осіб, окрім тих осіб, які претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади чи членів їх сімей, та які обіймають посаду службовця І або ІІ категорії;

відомості про облік трудових книжок;

відомості щодо ревізій та перевірок фінансової діяльності;

зведені відомості щодо комп’ютерних програм в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах виконавчого комітету;

відомості з документів (проекти рішень, довідки, висновки, листи тощо) до протоколів сесій Гадяцької міської ради;

відомості з документів (рішення, подання, клопотання, характеристики) про нагородження відзнаками та присвоєння почесних звань;

дані про депутатські звернення, депутатські доручення депутатів Гадяцької міської ради та документи з їх виконання;

інформація про діяльність постійних депутатських комісій;

дані білетів для іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб;

відомості з розпоряджень міського голови з кадрових питань;

дані доповідних записок;

дані з протоколів апаратних нарад у міського голови;

відомості про документообіг;

відомості з проектів рішень, рішень виконавчого комітету з питань, які відносяться до компетенції комісії у справах дітей, про переоформлення технічної документації, про оформлення права власності, рішень виконавчого комітету, які відносяться до внутрішньо-організаційної діяльності;

дані з протоколів засідань виконавчого комітету та матеріалів до них;

дані з розпоряджень міського голови, які стосуються питань внутрішньо-організаційної діяльності виконавчого комітету;

відомості з актів приймання-передавання справ відділів виконавчого комітету;

дані з протоколів засідань експертно-перевірочної комісії;

інформація Головного управління державного казначейства в Гадяцькому районі стосовно «Виписки по рахункам бюджету»; «Руху та залишків на рахунках міського бюджету»; «Розподілу платежів до бюджету»;

інформація Гадяцької МДПІ: «Про стан розрахунків до бюджету платників податків (фізичних та юридичних осіб); «Про повернення з бюджету платникам податків помилкового та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань»;

відомості з первинних документів і додатків до них, які надані головними розпорядниками бюджетних коштів;

поточна інформація про зміни до помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду бюджету;

відомості з первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських записів, бухгалтерські книги та реєстри;

відомості з особових рахунків працівників;

дані з наказів начальників структурних підрозділів, які відносяться до внутрішньо-організаційної діяльності;

відомості з первинних документів, що відображають фінансово-господарську діяльність виконавчого комітету Гадяцької міської ради і містять інформацію, яка використовується для службового користування;

перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані;

відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, підприємствами, установами, організаціями, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектуючі вироби до них);

відомості, що розкривають схеми та джерела водо- забезпечення, крім відомостей, що становлять державну таємницю;

відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості;

координати об’єктів джерел комунального водо забезпечення в місцях водозабору;

організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водо забезпечення;

відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води;

плани міст.

Секретар виконкому І.М.Гусак

-->