Про внесення змін до Положення про порядок та умови списання майна комунальної власності територіальної громади м. Гадяч

ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Дев’ятнадцята сесія сьомого скликання)

РІШЕННЯ

Про внесення змін до Положення про порядок та умови списання майна комунальної власності територіальної громади м. Гадяч

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 №199 «Про внесення змін до Порядку списання об’єктів державної власності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 №1314 та з метою приведення у відповідність до норм законодавства.

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

Внести зміни до Положення про порядок та умови списання майна комунальної власності територіальної громади м. Гадяч:

1. Пункт 4 розділу «Загальна частина» викласти в такій редакції:

“При цьому майно, виявлене в результаті інвентаризації як нестача, списується з подальшим його відображенням в бухгалтерському обліку в порядку, встановленому Мінфіном”.

2. Пункт 5 розділу «Загальна частина» викласти в такій редакції:

“Морально застаріле та фізично зношене майно державної власності, придатне для подальшого використання, може прийматись у комунальну власність органів місцевого самоврядування”.

3. Пункт 1 розділу «Прийняття рішення про списання майна» викласти в такій редакції:

“Списання з балансів суб’єктів господарювання нерухомого майна; автотранспортних засобів; основних засобів, первісна (переоцінена) вартість яких дорівнює або перевищує 20 тис. грн., здійснюється з дозволу міської ради”.

4. Пункт 2 розділу «Прийняття рішення про списання майна» викласти в такій редакції:

“Списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів з балансів суб’єктів господарювання первісною (переоціненою) вартістю до 20 тис. грн., здійснюється за рішенням керівника відповідно до цього положення”.

5. Абзац 1 розділу «Порядок надання документів для отримання дозволу на списання» після слів “- акт перевірки технічного стану майна (додаток 2);” доповнити словами “(не подається у разі списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача)”.

6. Пункт 2 розділу «Механізм списання майна» доповнити речення такого змісту:

“Отримані в результаті списання майна основні засоби оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку основних засобів”.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та цін, соціально - економічного розвитку, підприємництва (Боцулу О.А.).

Міський голова В. О. Нестеренко

-->