Про туристичний збір

УКРАЇНА

ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(двадцять перша сесія шостого скликання)

РІШЕННЯ

12.07.2012

Про туристичний збір

Керуючись пунктом 24 ст. 26, ст.. 59 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Податковим кодексом України від 02.12.2010 року № 2755-VІ,

міська рада вирішила:

1. Ввести в дію на території Гадяцької міської ради туристичний збір з 01.01.2013 року.

2. Затвердити Положення про туристичний збір (додається).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності та торгівлі.

Міський голова Т.М.Савченко

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Рішенням 21 сесії 6 скликання

Гадяцької міської ради

від “ 12 ” липня 2012 р.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

1. Загальні положення

1.1. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету. Туристичний збір встановлюється на підставі Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та Податкового Кодексу України ( ст.. 268 Розділ ХІІ).

2. Платники збору

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Гадяцької міської ради та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, на території Гадяцької міської ради;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів ( не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

д) учасники ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС;

е) особи, які прибули за путівками та курсівками в санаторії та пансіонати.

3. Ставки збору

3.1. Ставка встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 4 цієї статті.

4. База справляння збору

4.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання ( ночівлі) в місцях, визначених пунктом 5.1. цього Положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

4.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

5. Податкові агенти

5.1. Справляння збору може здійснюватися:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами або фізичними особами-підприємцями, які уповноважуються Гадяцькою міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з Гадяцькою міською радою;

г) податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

6. Податковий (звітний) період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

7. Порядок сплати збору

7.1. Збір сплачується до міського бюджету авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

8. Відповідальність платників і контроль за стягненням збору

Відповідальність за правильність обчислення, повноту утримання, своєчасність перерахування туристичного збору до бюджету покладається на:

а) адміністрацію готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та інших закладів готельного типу, санаторно-курортних закладів;

б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які уповноважуються міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з міською радою.

г) податкові органи здійснюють контроль за повнотою справляння, правильністю і своєчасністю перерахування туристичного збору до бюджету.

Секретар ради О.І.Безух

-->