ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

21 квітня 2016 року

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від. 19.05.2011 року № 114-1 «Про затвердження Порядку забезпечення доступу до публічної інформації».

Керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»,

виконком міської ради вирішив:

Внести зміни до рішення виконавчого комітету від. 19.05.2011 року № 114-1 «Про затвердження Порядку забезпечення доступу до публічної інформації», виклавши пункти 2, 3 в наступній редакції:

2. Призначити відповідальних осіб за забезпечення доступу до публічної інформації та її розміщення на офіційному веб-сайті Гадяцької міської ради

- до виконавчого комітету щодо інформації, яка знаходиться у володінні виконавчого комітету Гадяцької міської ради – Гусак Ірини Миколаївни, керуючої справами виконавчого комітету;

- до міської ради щодо інформації, яка знаходиться у володінні Гадяцької міської ради – Сафонова Григорія Володимировича, секретаря міської ради.

Визначити відповідальною особою за розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті Гадяцької міської ради - оператора комп’ютерного набору Ненич Юлію Ігорівну.

3. Визначити працівників міської ради відповідальними виконавцями з питань запитів на інформацію, опрацювання ,систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів і надання консультацій під час їх оформлення :

Бабенко А.Л. – начальник фінансового управління міської ради;

Бутенко С.М. – начальник відділу освіти, молоді та спорту міської ради;

Галушка І.О. – начальник відділу економічного розвитку та інвестицій;

Москаленко Я.М. – начальник відділу фінансово-господарського забезпечення міської ради;

Максименко П.І – начальник юридичного відділу;

Бакута В.П. – начальник сектору земельних ресурсів;

Куришко С.І. – начальник відділу організаційної та кадрової роботи;

Лукаш Т.І. – головний спеціаліст відділу організаційної та кадрової роботи;

Римар О.В. - головний спеціаліст відділу організаційної та кадрової роботи;

Вєтрова П.О. – начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва – архітектор.

4. Керівникам структурних підрозділів міської ради забезпечити системне і оперативне оприлюднення проектів рішень, пояснювальних записок, а також за наявності довідкових матеріалів до проектів рішень, поправок та пропозицій до них, висновків, рекомендацій і протоколів постійних комісій, звітів тимчасових контрольних комісій та інших документів міської ради на офіційному веб-сайті міської ради.

5. Визначити особою, відповідальною за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації у міській раді, першого заступника міського голови Дроботю Г.М.

6. Відповідальними структурними підрозділами за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію, надання консультацій під час оформлення запиту, а також за оприлюднення інформації у міській раді, визначити відділ організаційної та кадрової роботи міської ради (Куришко С.І.).

7. Керуючій справами виконкому Гусак І.М. вжити заходів щодо визначення спеціального місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями та виділення відповідної комп'ютерної техніки.

8. Оператору комп’ютерного набору (Ненич Ю.І.):

8.1. Забезпечити оприлюднення зазначеної вище інформації на офіційному веб-сайті міської ради.

8.2. У встановленому порядку, у тому числі через друковані засоби масової інформації, довести до громадськості форму запиту на інформацію.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова В.О.Нестеренко

-->