жовт
25
2016

Надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів та стимулювання інвестиційної діяльності

Надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів та стимулювання інвестиційної діяльності здійснюється відповідно до ст. 12-1 Закону України «Про інвестиційну діяльність».

Державна підтримка надається виключно після державної реєстрації проектних (інвестиційних) пропозицій або інвестиційних проектів та оцінки їх економічної ефективності, яка проводиться Мінекномрозвитку.

Відбір проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких надається державна підтримка, здійснюється на підставі даних Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій.

Ст. 12-2 Закону визначено пакет документів, який необхідно направити суб’єктам господарювання для державної реєстрації інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції до Мінекономрозвитку.

Форма заяви про розгляд інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції затверджена наказом Мінекономрозвитку від 03.09.2012 № 965, форма реєстраційної картки інвестиційної пропозиції, інвестиційного проекту затверджена наказом Мінекономрозвитку від 13.10.2012 № 1277.

Проектні (інвестиційні) пропозиції та інвестиційні проекти мають бути розроблені у відповідності до Порядку розроблення та Форми інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка (наказ від 19.06.2012 № 724), а також методичних рекомендацій із розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка (наказ від 13.11.2012 № 1279).

-->