серп
1
2018

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова запрошує на навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова готує фахівців зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (ліцензовані обсяги складають: 50 осіб рівня «Бакалавр» і 150 осіб рівня «Магістр») за освітніми програмами «Адміністративний менеджмент», «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами» за денною та заочно-дистанційними формами навчання.

Мета підготовки фахівців полягає в набутті професійних компетентностей щодо ефективного управління на засадах публічної влади, демократичних принципів взаємодії влади та громадян, прозорості прийняття управлінських рішень для забезпечення сталого розвитку регіонів шляхом активізації місцевих ініціатив і раціонального використання ресурсного потенціалу територій.

Реалізація освітніх програм за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» спрямована на формування нової управлінської еліти в Україні. Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова має позитивний досвід навчання магістрів за освітньою програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами» на базі локального сектору заочно-дистанційного навчання у місті Лозова, а також в інших містах України.

За детальною інформацією звертатися до завідувача кафедри менеджменту і адміністрування Новікової Марини Миколаївни, конт. тел.: роб.: 707-31-13; моб.: 067-913-20-34. Сайт кафедри: http://mmgh.kname.edu.ua.

-->