груд
28
2017

Гадяцьке бюро правової допомоги інформує: Оприлюднено рішення Вищої ради правосуддя щодо ліквідації місцевих загальних судів та утворення окружних судів

Частиною другою статті 125 Конституції України визначено, що суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя.

Гарантії судді у разі реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду закріплені статтями 53, 82 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Відповідно до частин першої, другої статті 19 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) суд утворюється і ліквідовується законом. Проект закону про утворення чи ліквідацію суду вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя.

Згідно з частиною третьою статті 17 Закону систему судоустрою складають місцеві суди, апеляційні суди, Верховний Суд.

Частиною першою статті 21 Закону визначено, що місцевими загальними судами є окружні суди, які утворюються в одному або декількох районах чи районах у містах, або у місті, або у районі (районах) і місті (містах).

Пунктом 3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено, що районні, міжрайонні, районні у містах, міські, міськрайонні суди продовжують здійснювати свої повноваження до утворення та початку діяльності місцевого окружного суду, юрисдикція якого розповсюджується на відповідну територію.

До впровадження нового адміністративно-територіального устрою України відповідно до змін до Конституції України щодо децентралізації влади, але не довше ніж до 31 грудня 2017 року, утворення, реорганізацію та ліквідацію судів здійснює Президент України на підставі та у порядку, що визначені законом (підпункт 6 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України).

20 грудня 2017 року з Адміністрації Президента України надійшов лист від 20 грудня 2017 року № 02-01/2198 із проханням повідомити позицію Вищої ради правосуддя щодо проекту Указу Президента України «Про утворення окружних судів шляхом реорганізації (злиття) районних, міських і міськрайонних судів».

Зазначеним проектом передбачено утворити ряд окружних судів, серед яких буде утворено Гадяцький окружний суд Полтавської області в Гадяцькому, Зіньківському районах Полтавської області шляхом реорганізації (злиття) Гадяцького, Зіньківського районних судів Полтавської області.

-->