АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту регуляторного акту – проекту рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради «Про затвердження тарифів на платні послуги, які надаються Гадяцьким історико-краєзнавчим музеєм»

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту регуляторного акту – проекту рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради «Про затвердження тарифів на платні послуги, які надаються Гадяцьким історико-краєзнавчим музеєм»

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання.

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради ««Про затвердження тарифів на платні послуги, які надаються Гадяцьким історико-краєзнавчим музеєм» підготовлено згідно п.2 ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011р. №1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» та листа дирекції Гадяцького історико-краєзнавчого музею. Цей регуляторний акт передбачає всебічне оперативне забезпечення громадян послугами з метою реалізації їх прав, свобод і законних інтересів та компенсації фактичних витрат на забезпечення якісного і термінового обслуговування громадян.

2. Цілі державного регулювання

Надання платних послуг Гадяцьким історико-краєзнавчим музеєм.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей – відсутні.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи.

Проект даного регуляторного акту було розроблено на підставі діючих нормативно-правових актів, з урахуванням планових матеріальних витрат на утримання музею.

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Ризик впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акту є малоймовірним. Запропонований регуляторний акт не вимагає додаткових витрат та організаційних заходів.

6. Очікувані результати прийняття акту.

Прийняття даного акту дасть можливість збільшити надходження коштів до спеціального рахунку Гадяцького історико-краєзнавчого музею, а отже уможливлює більш якісніше надавати ці послуги населенню.

Таблиця вигод та витрат.

Сфера впливу

Вигоди
Витрати

Інтереси держави
Збільшення надходжень до спеціального рахунку закладу

Процедура розробки регуляторного акту (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготуванням регуляторного акту)

Інтереси суб’єктів господарювання

немає

немає
Інтереси громадян
Оперативне та якісне забезпечення послугами з метою реалізації їх прав, свобод і законних інтересів
Тарифи розроблені з урахуванням матеріальних витрат

7. Строк дії акту.

Пропонується безстроковий термін дії регуляторного акту з внесенням до нього змін у разі виникнення такої потреби внаслідок змін чинного законодавства.

8. Показники результативності акту.

Показником результативності дії регуляторного акту є зайнятість та реалізація інтересів населення; збільшення надходжень до спеціального рахунку музею з метою наповнення музейного фонду.

-->