Про затвердження плану підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

18 грудня 2017 року № 817

Про затвердження плану підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

Докладніше »

Звіт про базове відстеження регуляторного акта - рішення Гадяцької міської ради від 22.06.2017 « Про транспортний податок, який справляється у 2018 році»

21.08.2017

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття

Рішення Гадяцької міської ради від 22.06.2017 « Про транспортний податок, який справляється у 2018 році»

2.Назва виконавця заходів і відстеження

Фінансове управління Гадяцької міської ради

3. Цілі прийняття акту

- головною метою розробки даного проекту рішення міської ради є наповнення дохідної частини міського бюджету для забезпечення його збалансованості та задоволення нагальних потреб громади міста;

- забезпечення дотримання вимог чинного законодавства;

- встановлення транспортного податку на наступний бюджетний період – 2018 рік.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження проводилось з 23.06.2017 по 07.07.2017

5.Тип відстеження (базовий, повторний, періодичний)

Базове відстеження

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення відстеження використовувався статистичний метод отримання інформації

7. Дані та припущення на сонові яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Статистичні дані щодо сплати транспортного податку отримані від Фінансового управління Гадяцької міської ради.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

За даними фінансового управління Гадяцької міської ради у період з 01.01.2017 по 01.07.2017 надходження від сплати податку транспортного податку склали :

Назва показника З 01.01.2017 по 01.07.2017 За 2016 рік

Кількість суб’єктів господарювання - платників податку 13 9

Кількість платників, які мають заборгованість із сплати податку 0,0 0,0

Сума нарахувань зі сплати податку 111,0 147,9

Сума надходжень від сплати податку 111,0 147,9

Сума заборгованості зі сплати податку 0,0 0,0

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта 100% високий, оскільки рішення опубліковане в офіційному виданні газеті «Гадяцький вісник» та на сайті міської ради

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізація досягнених цілей дала змогу:

- забезпечити дотримання вимог діючого законодавства;

- досягти прозорості та відкритості дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних з платою транспортного податку;

- забезпечити отримання надходжень до бюджету міста від сплати транспортного податку для виконання програм соціально економічного розвитку міста.

Постійний моніторинг надходжень до міського бюджету коштів від сплати транспортного податку дає можливість стверджувати, що основна мета регуляторного акту досягнута.

Наступне повторне відстеження дії даного регуляторного акту буде здійснюватися через рік після набрання чинності актом.

Міський голова В.О. Нестеренко

Заступник начальника фінансового управління В.В.Шийка

Звіт про базове відстеження регуляторного акта - рішення Гадяцької міської ради від 22.06.2017 « Про затвердження фіксованих ставок єдиного податку по групах підприємницької діяльності, що здійснюється на умовах спрощеної системи оподаткування на 2018 рік

21.08.2017

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття

Рішення Гадяцької міської ради від 22.06.2017 «Про затвердження фіксованих ставок єдиного податку по групах підприємницької діяльності, що здійснюється на умовах спрощеної системи оподаткування на 2018 рік»

2.Назва виконавця заходів і відстеження

Фінансове управління Гадяцької міської ради

3. Цілі прийняття акту

- головною метою розробки даного проекту рішення міської ради є наповнення дохідної частини міського бюджету для забезпечення його збалансованості та задоволення нагальних потреб громади міста;

- забезпечення дотримання вимог чинного законодавства;

- встановлення ставок єдиного податку по групах підприємницької діяльності на наступний бюджетний період – 2018 рік.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження проводилось з 23.06.2017 по 07.07.2017

5.Тип відстеження (базовий, повторний, періодичний)

Базове відстеження

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення відстеження використовувався статистичний метод отримання інформації

7. Дані та припущення на сонові яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Статистичні дані щодо сплати єдиного податку по групах підприємницької діяльності, отримані від Фінансового управління Гадяцької міської ради.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

За даними фінансового управління Гадяцької міської ради у період з 01.01.2017 по 01.07.2017 надходження від сплати єдиного податку :

Назва показника З 01.01.2017 по 01.07.2017 За 2016 рік

Кількість суб’єктів господарювання - платників податку 688 645

Кількість платників, які мають заборгованість із сплати податку 32 40

Сума нарахувань зі сплати єдиного податку 3892,5 4360,4

Сума надходжень від сплати єдиного податку 3666,3 4551,7

Сума заборгованості зі сплати єдиного податку 226,2 69,5

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта 100% високий, оскільки рішення опубліковане в офіційному виданні газеті «Гадяцький вісник» та на сайті міської ради

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізація досягнених цілей дала змогу:

- забезпечити дотримання вимог діючого законодавства;

- досягти прозорості та відкритості дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних з затвердженням фіксованих ставок єдиного податку;

- забезпечити отримання надходжень до бюджету міста від сплати єдиного податку для виконання програм соціально економічного розвитку міста.

Постійний моніторинг надходжень до міського бюджету коштів від сплати єдиного податку дає можливість стверджувати, що основна мета регуляторного акту досягнута.

Наступне повторне відстеження дії даного регуляторного акту буде здійснюватися через рік після набрання чинності актом.

Міський голова В.О. Нестеренко

Заступник начальника фінансового управління В.В. Шийка

Звіт про базове відстеження регуляторного акта - рішення Гадяцької міської ради від 22.06.2017 « Про затвердження фіксованих ставок єдиного податку по групах підприємницької діяльності, що здійснюється на умовах спрощеної системи оподаткування на 2018 рік

21.08.2017

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття

Рішення Гадяцької міської ради від 22.06.2017 «Про затвердження фіксованих ставок єдиного податку по групах підприємницької діяльності, що здійснюється на умовах спрощеної системи оподаткування на 2018 рік»

2.Назва виконавця заходів і відстеження

Фінансове управління Гадяцької міської ради

3. Цілі прийняття акту

- головною метою розробки даного проекту рішення міської ради є наповнення дохідної частини міського бюджету для забезпечення його збалансованості та задоволення нагальних потреб громади міста;

- забезпечення дотримання вимог чинного законодавства;

- встановлення ставок єдиного податку по групах підприємницької діяльності на наступний бюджетний період – 2018 рік.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження проводилось з 23.06.2017 по 07.07.2017

5.Тип відстеження (базовий, повторний, періодичний)

Базове відстеження

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення відстеження використовувався статистичний метод отримання інформації

7. Дані та припущення на сонові яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Статистичні дані щодо сплати єдиного податку по групах підприємницької діяльності, отримані від Фінансового управління Гадяцької міської ради.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

За даними фінансового управління Гадяцької міської ради у період з 01.01.2017 по 01.07.2017 надходження від сплати єдиного податку :

Назва показника З 01.01.2017 по 01.07.2017 За 2016 рік

Кількість суб’єктів господарювання - платників податку 688 645

Кількість платників, які мають заборгованість із сплати податку 32 40

Сума нарахувань зі сплати єдиного податку 3892,5 4360,4

Сума надходжень від сплати єдиного податку 3666,3 4551,7

Сума заборгованості зі сплати єдиного податку 226,2 69,5

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта 100% високий, оскільки рішення опубліковане в офіційному виданні газеті «Гадяцький вісник» та на сайті міської ради

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізація досягнених цілей дала змогу:

- забезпечити дотримання вимог діючого законодавства;

- досягти прозорості та відкритості дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних з затвердженням фіксованих ставок єдиного податку;

- забезпечити отримання надходжень до бюджету міста від сплати єдиного податку для виконання програм соціально економічного розвитку міста.

Постійний моніторинг надходжень до міського бюджету коштів від сплати єдиного податку дає можливість стверджувати, що основна мета регуляторного акту досягнута.

Наступне повторне відстеження дії даного регуляторного акту буде здійснюватися через рік після набрання чинності актом.

Міський голова В.О. Нестеренко

Заступник начальника фінансового управління В.В. Шийка

-->