Звіт про базове відстеження регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради № 166 від 21.04.2016 « Про затвердження тарифів на платні послуги, які надаються Гадяцьким історико-краєзнавчим музеєм»

29.04.2016

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття

Рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради №166 від 21.04.2016 «Про затвердження тарифів на платні послуги, які надаються Гадяцьким історико-краєзнавчим музеєм»

2.Назва виконавця заходів і відстеження

Гадяцький історико-краєзнавчий музей

3. Цілі прийняття акту

Збільшення надходження коштів до спеціального рахунку Гадяцького історико-краєзнавчого музею, більш якісніше надання послуги населенню

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження проводилось з 22.04.2016 по 29.04.2016

5.Тип відстеження (базовий, повторний, періодичний)

Базове відстеження

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення відстеження використовувався статистичний метод отримання інформації

7. Дані та припущення на сонові яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Статистичні дані щодо сплати послуги отримані від Гадяцького історико-краєзнавчого музею

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

За час дії даного регулювання можна тільки спрогнозувати зменшення або зростання показників результативності регуляторного акта. Точно показники результативності акта будуть визначені при проведенні повторного відстеження, що дозволить на підставі отриманих значень показників зробити оцінку результатів реалізації даного регуляторного акта та ступеня досягнення цілей.

Протягом першого кварталу 2016 року музей не надавав платних послуг.

Своєчасно через засоби масової інформації( газета «Гадяцький вісник, веб сайт Гадяцької міської ради) з даним рішенням ознайомлені всі споживачі послуг (населення, бюджетні організації та інші), що підвищить рівень оплати за послуги.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Відстеження результативності підтверджує, що рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради прийнято вчасно та допоможе Гадяцькому історико-краєзнавчому музею покращити матеріально-технічну базу, створити умови для якісного та безперебійного надання послуг.

Наступне повторне відстеження дії даного регуляторного акту буде здійснюватися через рік після набрання чинності актом.

Міський голова В.О. Нестеренко

Директор Гадяцького історико-краєзнавчого музею В.М. Сиротюк

Про затвердження плану діяльності з підготовки регуляторних актів Гадяцької міської ради та виконавчого комітету у 2014 році

ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

23 травня 2014 року № 192

Про затвердження плану діяльності з підготовки регуляторних актів Гадяцької міської ради та виконавчого комітету у 2014 році

На підставі підпункту 1) пункту б) ст. 27, ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,

виконком міської ради вирішив :

1. Затвердити план діяльності з підготовки регуляторних актів Гадяцької міської ради та виконавчого комітету у 2014 році (додається).

2. Відповідальному за підтримку сайту Ненич Ю.І. оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Гадяцької міської ради в п’ятиденний термін з дня його прийняття та підписання.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря виконавчого комітету Гусак І.М.

Міський голова Т.М.Савченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

від 23.05.2014 року №192

План

діяльності з підготовки регуляторних актів

Гадяцької міської ради та виконавчого комітету у 2014 році

№ п/п

Вид та назва регуляторного акту

Мета прийняття

Найменування органів, підрозділів (посадових осіб), відповідальних за підготовку

Строки підготовки регуляторного акту

1.

Рішення міської ради «Про затвердження фіксованих ставок єдиного податку по групах підприємницької діяльності, що здійснюються на умовах спрощеної системи оподаткування на 2015 рік»

- Встановлення виважених ставок єдиного податку.

- Збільшення надходжень до міського бюджету даного виду податку.

Куришко С.І.

Миколенко Л.А.

До 15 липня 2014 року

2.

Рішення міської ради «Про збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності»

Встановлення ставки збору в залежності від виду підприємницької діяльності та розміру мінімальної заробітної плати на місяць, наповнення доходної частини бюджету.

Куришко С.І.

Миколенко Л.А.

До 15 липня 2014 року

3.

Рішення міської ради «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території міста Гадяч».

Збільшення надходжень до міського бюджету.

Куришко С.І.

Миколенко Л.А.

До 15 липня 2014 року

Звіт про відстеження регуляторних актів Гадяцької міської ради

Звіт про відстеження регуляторних актів

Гадяцької міської ради

Вид та назва регуляторних актів

Рішення «Про туристичний збір», «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території міста Гадяч» та « Про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності» затверджені двадцять першою сесією шостого скликання від 12.07.2012 року .

Докладніше »

Про внесення доповнення в рішення виконкому міської ради від 08.04.2008 року № 87-1 «Про затвердження тарифів на послуги з вивезення нечистот від житлових будинків виробничому управлінню житлово-комунального господарства

ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

25 липня 2013 року № 155-1

Про внесення доповнення в рішення виконкому міської ради від 08.04.2008 року № 87-1 «Про затвердження тарифів на послуги з вивезення нечистот від житлових будинків виробничому управлінню житлово-комунального господарства

Докладніше »

Про затвердження тарифів на послуги централізованого опалення та постачання гарячої води

УКРАЇНА

ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

01.12.2011 № 254-1

Про затвердження тарифів на послуги

централізованого опалення та постачання

гарячої води комунальному підприємству

теплового господарства „Гадячтеплоенерго”

Докладніше »

-->