Звіт про базове відстеження регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради № 745 від 23.11.2017 « Про затвердження тарифів на послуги по утриманню будинків та прибудинкових територій комунальному підприємству «Гадяч-житло»

28.12.2017

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття

Рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради №745 від 23.11.2017 «Про затвердження тарифів на послуги по утриманню будинків та прибудинкових територій комунальному підприємству «Гадяч-житло»

2.Назва виконавця заходів і відстеження

Комунальне підприємство «Гадяч-житло»

3. Цілі прийняття акту

- створення умов для якісного та безперебійного надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій КП «Гадяч-житло»;

- забезпечення беззбитковості діяльності КП «Гадяч-житло» шляхом приведення тарифів на послуги з по утриманню будинків та прибудинкових територій до рівня економічно обґрунтованих витрат.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження проводилось з 27.11.2017 по 27.12.2017

5.Тип відстеження (базовий, повторний, періодичний)

Базове відстеження

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення відстеження використовувався статистичний метод отримання інформації

7. Дані та припущення на сонові яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Статистичні дані щодо сплати за послуги по утриманню будинків та прибудинкових територій отримані від КП «Гадяч-житло».

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

За час дії даного регулювання можна тільки спрогнозувати зменшення або зростання показників результативності регуляторного акта. Точно показники результативності акта будуть визначені при проведенні повторного відстеження, що дозволить на підставі отриманих значень показників зробити оцінку результатів реалізації даного регуляторного акта та ступеня досягнення цілей.

Протягом четвертого кварталу 2017 року підприємство надавало послуги по утриманню будинків та прибудинкових територій за старими тарифами, що дало підприємству отримати дохід від платних послуг в сумі 1187,9 тис.грн.

Своєчасно через засоби масової інформації( газета «Гадяцький вісник, веб сайт Гадяцької міської ради) з даним рішенням ознайомлені всі споживачі послуг (населення, бюджетні організації та інші), що підвищить рівень оплати за послуги.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Відстеження результативності підтверджує, що рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради прийнято вчасно та допоможе комунальному підприємству «Гадяч-житло» покращити матеріально-технічну базу, своєчасно проводити розрахунки за електроенергію, розрахунки з бюджетом, з оплати праці; скоротити кількість скарг на якість надання послуг, створити умови для якісного та безперебійного надання послуг.

Наступне повторне відстеження дії даного регуляторного акту буде здійснюватися через рік після набрання чинності актом.

Міський голова В.О. Нестеренко

Начальник КП «Гадяч-житло» А.В. Гусак

Про затвердження плану підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

18 грудня 2017 року № 817

Про затвердження плану підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

Докладніше »

Звіт про базове відстеження регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради № 511 від 20.07.2017 « Про внесення доповнень до рішення від 21.04.2016 №166 «Про затвердження тарифів на платні послуги, які надаються Гадяцьким історико

21.07.2017

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття

Рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради №511 від 20.07.2017 «Про внесення доповнень до рішення від 21.04.2016 №166 «Про затвердження тарифів на платні послуги, які надаються Гадяцьким історико-краєзнавчим музеєм»

2.Назва виконавця заходів і відстеження

Гадяцький історико-краєзнавчий музей

3. Цілі прийняття акту

Збільшення надходження коштів до спеціального рахунку Гадяцького історико-краєзнавчого музею, більш якісніше надання послуги населенню

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження проводилось 13.07.2017 по 20.07.2017

5.Тип відстеження (базовий, повторний, періодичний)

Базове відстеження

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення відстеження використовувався статистичний метод отримання інформації

7. Дані та припущення на сонові яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Статистичні дані щодо сплати послуги отримані від Гадяцького історико-краєзнавчого музею

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

За час дії даного регулювання можна тільки спрогнозувати зменшення або зростання показників результативності регуляторного акта. Точно показники результативності акта будуть визначені при проведенні повторного відстеження, що дозволить на підставі отриманих значень показників зробити оцінку результатів реалізації даного регуляторного акта та ступеня досягнення цілей.

Протягом першого півріччя 2017 року музей надав платних послуг на 4011,44 грн. За 2016 рік надано послуг на 2485,03 грн.

Своєчасно через засоби масової інформації( веб сайт Гадяцької міської ради) з даним рішенням ознайомлені всі споживачі послуг (населення, бюджетні організації та інші), що підвищить рівень оплати за послуги.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Відстеження результативності підтверджує, що рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради прийнято вчасно та допоможе Гадяцькому історико-краєзнавчому музею покращити матеріально-технічну базу, створити умови для якісного та безперебійного надання послуг.

Наступне повторне відстеження дії даного регуляторного акту буде здійснюватися через рік після набрання чинності актом.

Міський голова В.О. Нестеренко

Директор Гадяцького історико-краєзнавчого музею В.М. Сиротюк

-->