Звіт про базове відстеження регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради № 229 від 24.04.2018 « Про затвердження тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що надаються Гадяцьким ВУ ЖКГ»

10.05.2018

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття

Рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради №229 від 24.04.2018 «Про затвердження тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що надаються Гадяцьким ВУ ЖКГ»

2.Назва виконавця заходів і відстеження

Гадяцьке ВУ ЖКГ

3. Цілі прийняття акту

- створення умов для якісного та безперебійного надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються Гадяцьким ВУ ЖКГ

- забезпечення беззбитковості діяльності Гадяцького ВУ ЖКГ шляхом приведення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення до рівня економічно обґрунтованих витрат.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження проводилось з 30.04.2018 по 07.05.2018

5.Тип відстеження (базовий, повторний, періодичний)

Базове відстеження

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення відстеження використовувався статистичний метод отримання інформації

7. Дані та припущення на сонові яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Статистичні дані щодо сплати за послуги по централізованому водопостачанню та водовідведенню отримані від Гадяцького ВУ ЖКГ

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

За час дії даного регулювання можна тільки спрогнозувати зменшення або зростання показників результативності регуляторного акта. Точно показники результативності акта будуть визначені при проведенні повторного відстеження, що дозволить на підставі отриманих значень показників зробити оцінку результатів реалізації даного регуляторного акта та ступеня досягнення цілей.

Протягом першого кварталу 2018 року підприємство надавало послуги з централізованого водопостачання та водовідведення за нескоригованими тарифами, що дало підприємству отримати дохід від платних послуг в сумі 1355,1 тис.грн

Своєчасно через засоби масової інформації( газета «Гадяцький вісник, веб сайт Гадяцької міської ради) з даним рішенням ознайомлені всі споживачі послуг (населення, бюджетні організації та інші), що підвищить рівень оплати за послуги.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Відстеження результативності підтверджує, що рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради прийнято вчасно та допоможе Гадяцькому ВУЖКГ покращити матеріально-технічну базу, своєчасно проводити розрахунки за електроенергію, розрахунки з бюджетом, з оплати праці; скоротити кількість скарг на якість надання послуг, створити умови для якісного та безперебійного надання послуг.

Наступне повторне відстеження дії даного регуляторного акту буде здійснюватися через рік після набрання чинності актом.

Міський голова В.О. Нестеренко

Начальник Гадяцького ВУ ЖКГ В.М. Приходько

Звіт про повторне відстеження регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради № 166 від 21.04.2016 « Про затвердження тарифів на платні послуги, які надаються Гадяцьким історико-краєзнавчим музеєм»

02.04.2018

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття

Рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради №166 від 21.04.2016 «Про затвердження тарифів на платні послуги, які надаються Гадяцьким історико-краєзнавчим музеєм»

2.Назва виконавця заходів і відстеження

Гадяцький історико-краєзнавчий музей

3. Цілі прийняття акту

Збільшення надходження коштів до спеціального рахунку Гадяцького історико-краєзнавчого музею, більш якісніше надання послуг населенню

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження проводилось з 01.03.2018 по 30.03.2018

5.Тип відстеження (базовий, повторний, періодичний)

Повторне відстеження

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення відстеження використовувався статистичний метод отримання інформації

7. Дані та припущення на сонові яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Статистичні дані щодо сплати послуги отримані від Гадяцького історико-краєзнавчого музею

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

За 2016 рік Гадяцький історико – краєзнавчий музей надав платних послуг на суму 2485,03 грн. За 2017 рік було надано послуг на 8711,44 грн., що в свою чергу дало змогу покращити матеріально-технічну базу історико- краєзнавчого музею. Збільшення надходжень до спеціального фонду музею зумовлено прийняттям даного регуляторного акту.

Своєчасно через засоби масової інформації( газета «Гадяцький вісник, веб сайт Гадяцької міської ради) з даним рішенням ознайомлені всі споживачі послуг (населення, бюджетні організації та інші), що підвищить рівень оплати за послуги.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Відстеження результативності підтверджує, що рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради прийнято вчасно та допоможе Гадяцькому історико-краєзнавчому музею покращити матеріально-технічну базу, створити умови для якісного та безперебійного надання послуг.

Міський голова В.О. Нестеренко

Директор Гадяцького історико-краєзнавчого музею В.М. Сиротюк

Звіт про базове відстеження регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради № 31від 17.01.2018 « Про коригування тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого постачання гарячої води для бюджетних установ та інших спожива

29.01.2018

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття

Рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради №31 від 17.01.2018 «Про коригування тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого постачання гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів КПТГ «Гадячтеплоенерго»

2.Назва виконавця заходів і відстеження

КПТГ «Гадячтеплоенерго»

3. Цілі прийняття акту

- створення умов для якісного та безперебійного надання послуг з централізованого постачання гарячої води та теплової енергії для споживачів КПТГ «Гадячтеплоенерго»

- забезпечення беззбитковості діяльності КПТГ «Гадячтеплоенерго» шляхом коригування тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого постачання гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів до рівня економічно обґрунтованих витрат.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження проводилось з 21.01.2018 по 29.01.2018

5.Тип відстеження (базовий, повторний, періодичний)

Базове відстеження

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення відстеження використовувався статистичний метод отримання інформації

7. Дані та припущення на сонові яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Статистичні дані щодо сплати за теплову енергію та послуги з централізованого постачання гарячої води отримані від КПТГ «Гадячтеплоенерго»

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

За час дії даного регулювання можна тільки спрогнозувати зменшення або зростання показників результативності регуляторного акта. Точно показники результативності акта будуть визначені при проведенні повторного відстеження, що дозволить на підставі отриманих значень показників зробити оцінку результатів реалізації даного регуляторного акта та ступеня досягнення цілей.

Протягом четвертого кварталу 2017 року підприємство надавало послуги з централізованого постачання теплової енергії та централізованого постачання гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів за не скоригованими тарифами, в результаті підприємство не отримало джерел покриття витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії в сумі 645,6 тис. грн., що негативно вплинуло на фінансовий стан підприємства та потребувало приведення діючих тарифів до рівня економічно - обгрунтованих.

Своєчасно через засоби масової інформації( газета «Гадяцький вісник, веб сайт Гадяцької міської ради) з даним рішенням ознайомлені всі споживачі послуг (населення, бюджетні організації та інші), що підвищить рівень оплати за послуги.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Відстеження результативності підтверджує, що рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради прийнято вчасно та допоможе КПТГ «Гадячтеплоенерго» покращити матеріально-технічну базу, своєчасно проводити розрахунки з бюджетом, з оплати праці; скоротити кількість скарг на якість надання послуг, створити умови для якісного та безперебійного надання послуг.

Наступне повторне відстеження дії даного регуляторного акту буде здійснюватися через рік після набрання чинності актом.

Міський голова В.О. Нестеренко

Начальник КПТГ «Гадячтеплоенерго» О.І. Гавриленко

Звіт про базове відстеження регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради № 744 від 23.11.2017 « Про затвердження тарифів на послуги з вивезення та утилізації твердих побутових відходів комунальному підприємству «Гадяч-житло»

28.12.2017

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття

Рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради №744 від 23.11.2017 «Про затвердження тарифів на послуги з вивезення та утилізації твердих побутових відходів комунальному підприємству «Гадяч-житло»

2.Назва виконавця заходів і відстеження

Комунальне підприємство «гадяч-житло»

3. Цілі прийняття акту

- створення умов для якісного та безперебійного надання послуг з вивезення та утилізації твердих побутових відходів;

- забезпечення беззбитковості діяльності КП «Гадяч-житло» шляхом приведення тарифів на послуги з вивезення та утилізації твердих побутових відходів до рівня економічно обґрунтованих витрат.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження проводилось з 27.11.2017 по 27.12.2017

5.Тип відстеження (базовий, повторний, періодичний)

Базове відстеження

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення відстеження використовувався статистичний метод отримання інформації

7. Дані та припущення на сонові яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Статистичні дані щодо сплати за послуги з вивезення та утилізації твердих побутових відходів отримані від КП «Гадяч-житло».

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

За час дії даного регулювання можна тільки спрогнозувати зменшення або зростання показників результативності регуляторного акта. Точно показники результативності акта будуть визначені при проведенні повторного відстеження, що дозволить на підставі отриманих значень показників зробити оцінку результатів реалізації даного регуляторного акта та ступеня досягнення цілей.

Протягом четвертого кварталу 2017 року підприємство надавало послуги з вивезення та утилізації твердих побутових відходів за старими тарифами, що дало підприємству отримати дохід від платних послуг в сумі 48,0 тис.грн.

Своєчасно через засоби масової інформації( газета «Гадяцький вісник, веб сайт Гадяцької міської ради) з даним рішенням ознайомлені всі споживачі послуг (населення, бюджетні організації та інші), що підвищить рівень оплати за послуги.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Відстеження результативності підтверджує, що рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради прийнято вчасно та допомагає комунальному підприємству «Гадяч-житло» покращити матеріально-технічну базу, своєчасно проводити розрахунки за електроенергію, розрахунки з бюджетом, з оплати праці; скоротити кількість скарг на якість надання послуг, створити умови для якісного та безперебійного надання послуг.

Наступне повторне відстеження дії даного регуляторного акту буде здійснюватися через рік після набрання чинності актом.

Міський голова В.О. Нестеренко

Начальник КП «Гадяч-житло» А.В. Гусак

-->