Регламент роботи Гадяцької міської ради (2015-2020 роки)

Додаток до рішення
другої сесії
Гадяцької міської ради
сьомого скликання
від 13 листопада 2015 року


РЕГЛАМЕНТ ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


ЗМІСТ


РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Гадяцька міська рада – представницький орган місцевого самоврядування

2. Кількісний склад міської ради

3. Правоздатність міської ради

4. Строк повноважень міської ради

5. Повноваження міської ради

6. Акти міської ради

7. Обов’язковість рішень міської ради

8. Обов’язковість законних вимог міської ради та її органів

9. Міська рада – юридична особа

10. Мова міської ради, її органів та посадових осіб


РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МІСЬКОЇ РАДИ

11. Порядок діяльності міської ради

12. Форми роботи міської ради

13. Планування роботи міської ради

14. Внесення пропозицій до планів роботи міської ради

15. Виконання плану роботи міської ради

16. Контроль за виконанням рішень міської ради


РОЗДІЛ 3. ПІДГОТОВКА ПИТАНЬ І ПОПЕРЕДНІЙ ЇХ РОЗГЛЯД У МІСЬКІЙ РАДІ

17. Суб’єкти права внесення пропозицій щодо питань на розгляд міської ради (ініціатори)

18. Порядок ініціювання розгляду питань у міській раді

19. Підготовка матеріалів на пленарне засідання

20. Попередній розгляд проекту рішення

21. Вимоги до проекту рішення міської ради

22. Узгодження проекту рішення

23. Матеріали до сесії міської ради

24. Припинення розгляду питань у міській раді їх ініціаторами


РОЗДІЛ 4. СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

25. Сесія міської ради – основна форма її роботи

26. Перша сесія міської ради

28. Порядок скликання чергових і позачергових сесій міської ради

29. Правоздатність сесії міської ради

30. Реєстрація депутатів

31. Секретаріат сесії міської ради

32. Відкриття сесії міської ради

33. Послідовність розгляду питань на сесії міської ради

34. Порядок денний сесії

35. Тривалість сесії міської ради

36. Закриття сесії міської ради

37. Протоколи сесії міської ради


РОЗДІЛ 5. ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ РАДИ

38. Час і місце проведення пленарних засідань міської ради

39. Ведення пленарних засідань

40. Регламент розгляду питань на пленарному засіданні міської ради

41. Порядок надання слова

42. Оголошення голосування

43. Перерва перед голосуванням

44. Відкритість пленарних засідань міської ради

45. Дисципліна та етика пленарних засідань

46. Зловживання правами під час пленарних засідань та їх наслідки


РОЗДІЛ 6. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

47. Місце і процедура прийняття рішень міською радою

48. Право ухвального голосу

49. Підрахунок голосів. Лічильна комісія

50. Поіменне голосування

51. Таємне голосування

52. Прийняття рішень з питань формування порядку денного сесії

53. Прийняття рішень з питань порядку денного

54. Особливості прийняття рішень

55. Прийняття рішень з процедурних питань

56. Пропозиції до проектів рішень

57. Підписання рішень міської ради

58. Набрання чинності рішеннями міської ради

59. Зупинення рішення міської ради міським головою

60. Оприлюднення рішень міської ради


РОЗДІЛ 7. ДЕПУТАТИ МІСЬКОЇ РАДИ І ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ, ФРАКЦІЇ

61. Правові засади діяльності депутатів міської ради

62. Виникнення і строк повноважень депутата міської ради

63. Права та обов’язки депутата міської ради

64. Участь депутата в сесіях міської ради та засіданнях її органів

65. Позасесійні форми роботи депутата міської ради в раді та її органах

66. Загальні збори депутатів міської ради

67. Депутатське звернення

68. Депутатський запит

69. Депутатське запитання

70. Забезпечення умов для здійснення депутатській повноважень у міській раді та в органах

71. Депутатські групи, фракції

72. Порядок створення депутатських фракцій та депутатських груп

73. Припинення діяльності депутатських груп та фракцій

74. Членство депутата міської ради в депутатській групі або фракції

75. Права депутатських груп та фракцій

76. Організація діяльності депутатських груп та фракцій


РОЗДІЛ 8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ МІСЬКОЇ РАДИ

77. Міський голова. Його повноваження в міській раді

78. Діяльність міської ради в разі дострокового припинення повноважень міського голови

79. Секретар міської ради. Його повноваження

80. Дострокове припинення повноважень секретаря міської ради

81. Діяльність секретаря міської ради в період відсутності міського голови

82. Діяльність секретаря міської ради в разі дострокового припинення повноважень міського голови

83. Виконання секретарем міської ради повноважень міського голови

84. Постійні комісії міської ради

85. Перелік і функціональна спрямованість постійних комісій

86. Порядок формування постійних комісій міської ради

87. Повноваження постійних комісій міської ради

88. Права постійних комісій міської ради

89. Організація роботи постійних комісій міської ради

90. Консультативно-узгоджувальна рада

91. Тимчасові контрольні комісії міської ради

92. Виконавчі органи міської ради

93. Виключна компетенція міської ради щодо її виконавчих органів


РОЗДІЛ 9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

94. Контрольні функції міської ради

95. Контроль за дотриманням норм Регламенту

96.Порядок прийняття Регламету. Внесення змін і доповнень до Регламенту


РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1. Гадяцька міська рада – представницький орган місцевого самоврядування

Гадяцька міська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста Гадяча та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами. Порядок роботи Гадяцької міської ради визначається Регламентом. Регламент – це нормативно-правовий документ, який визначає порядок діяльності ради, порядок підготовки і проведення її пленарних засідань, діяльності постійних комісій, процедури окремих видів роботи ради, її органів, депутатів, посадових осіб, а також функції, які випливають з її повноважень.

2. Кількісний склад міської ради

Загальний (кількісний) склад міської ради, визначений відповідним Законом України «Про місцеві вибори» становить 26 депутатів.

3. Правоздатність міської ради

Міська рада є правоздатною, якщо до її складу обрано не менш як дві третини депутатів від загального (кількісного) складу ради, повноваження яких визнано міською територіальною виборчою комісією.

У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, унаслідок чого до складу ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів рада є правомочною за наявності більше половини депутатів від загального (кількісного) складу ради.

У разі дострокового припинення повноважень депутата, входження до складу ради нових депутатів відбувається відповідно до Закону України „Про місцеві вибори».

4. Строк повноважень міської ради

Строк повноважень Гадяцької міської ради становить 5 років.

У разі якщо до ради наступного скликання обрано менше двох третин її складу, Гадяцька міська рада VІІ скликання продовжує здійснювати свої повноваження до обрання необхідної кількості депутатів.

5. Повноваження міської ради

Гадяцька міська рада розглядає і приймає рішення з питань, віднесених Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами до відання представницьких органів місцевого самоврядування.

6. Акти міської ради

Гадяцька міська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші правові акти у формі рішень.

7. Обов’язковість рішень міської ради

Рішення Гадяцької міської ради, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими для виконання міським головою, секретарем міської ради, депутатами, постійними комісіями і виконавчими органами ради, усіма розташованими в місті Гадячі органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами незалежно від форм власності, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території міста Гадяч.

8. Обов’язковість законних вимог міської ради та її органів

На вимогу Гадяцької міської ради і створених нею органів керівники розташованих або зареєстрованих у місті Гадяч підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, зобов’язані прибути на пленарне засідання ради або засідання її органів для надання інформації з питань, віднесених до відання ради, та відповідей на запити депутатів.

9. Міська рада – юридична особа

На вимогу Гадяцької міської ради і створених нею органів керівники розташованих або зареєстрованих у місті Гадяч підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, зобов’язані прибути на пленарне засідання ради або засідання її органів для надання інформації з питань, віднесених до відання ради, та відповідей на запити депутатів.

10. Мова міської ради, її органів та посадових осіб. Гласність та відкритість діяльності.

Робота Гадяцької міської ради ведеться державною мовою.

Засідання міської ради та постійних комісій є відкритими і гласними за виключенням випадків, коли рада або комісія приймає рішення про проведення закритого засідання. Гласність роботи ради забезпечується згідно з діючим законодавством про порядок висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації, а також шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті ради.


РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МІСЬКОЇ РАДИ


11. Порядок діяльності міської ради

Порядок діяльності Гадяцької міської ради визначається Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

12. Форми роботи міської ради

Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради та засідань постійних комісій ради.

У період між сесіями проводяться: засідання постійних комісій та інших утворених радою органів, загальні збори депутатів, засідання депутатських груп.

13. Планування роботи міської ради

Гадяцька міська рада проводить свою роботу за планом.

План роботи міської ради складається на рік, попередньо обговорюються у постійних комісіях і затверджуються радою на її пленарному засіданні.

14. Внесення пропозицій до планів роботи міської ради

Пропозиції до плану роботи Гадяцької міської ради можуть вносити: міський голова, секретар міської ради, постійні комісії, депутат (депутати), депутатські групи, виконавчий комітет міської ради, збори громадян.

Пропозиції до плану роботи міської ради подаються не пізніше ніж за 10 днів до закінчення поточного року секретареві ради, який після узагальнення організує підготовку відповідного проекту рішення та попередній його розгляд у постійних комісіях. Проект рішення на розгляд міської ради подає секретар міської ради.

15. Виконання плану роботи міської ради

Організацію виконання плану роботи міської ради здійснює секретар міської ради. У разі якщо який-небудь пункт плану роботи міської ради не виконано, рада приймає відповідне рішення про перенесення терміну його виконання. Питання, які втратили актуальність, або розгляд яких визнано недоцільним, вилучаються із плану за рішенням ради.

16. Контроль за виконанням рішень міської ради та виконавчого комітету.

Контроль за виконанням рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради організовує міський голова та покладає його на заступників міського голови згідно з функціональними обов’язками, секретаря виконкому та постійні комісії. Контроль за відповідністю протоколу засідання сесії (пленарного засідання) та змісту прийнятих рішень покладається на постійну комісію з питань депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку, прав людини.

Для здійснення постійними комісіями контролю за виконанням рішень міської ради секретар міської ради:

1) у 7-денний термін з дня проведення сесії направляє в постійні комісії прийняті на сесії рішення для обліку і формування контрольних справ;

2) за пропозиціями постійних комісій, організує підготовку проектів рішень до розгляду міською радою про зняття з контролю рішень міської ради.


РОЗДІЛ 3. ПІДГОТОВКА ПИТАНЬ І ПОПЕРЕДНІЙ ЇХ РОЗГЛЯД У МІСЬКІЙ РАДІ


17. Пропозиції щодо питань на розгляд у Гадяцькій міській раді можуть вносити:

1) міський голова;

2) секретар міської ради

3) постійні комісії;

4) депутат (депутати);

5) депутатські групи, фракції;

6) виконавчий комітет;

7) загальні збори громадян за місцем проживання.

18. Порядок ініціювання розгляду питань у міській раді

Ініціатор має чітко сформулювати питання, увійти з пропозицією про внесення питання в план роботи міської ради чи розглянути його на черговій сесії ради, указати, хто готує проект рішення і доповідає на пленарному засіданні ради. Ініціатор може звернутися до міського голови з проханням доручити підготовку проекту рішення та виступу з доповіддю на сесії відповідним спеціалістам виконавчого комітету.

19. Підготовка матеріалів на пленарне засідання та формування порядку денного

Пропозиції до порядку денного сесії ради вносяться міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконкомом міської ради і подаються міському голові або секретарю міської ради в письмовій формі не пізніше як за 10 днів до відкриття чергової сесії. Пропозиція подається з супровідною запискою і проектом рішення міської ради.

Пропозиції щодо формування порядку денного сесії узагальнюються секретарем ради і розглядаються на засіданнях постійних комісій з прийняттям відповідних висновків і рекомендацій.

Ініціатори проектів рішень, у тому числі і альтернативних, можуть брати участь у їхньому обговоренні в постійних комісіях, виступати з доповідями і співдоповідями на пленарному засіданні ради.

Пропозиція після реєстрації разом з іншими матеріалами передається у відповідні комісії ради згідно з їх функціональною спрямованістю. При цьому встановлюється термін для розгляду їх у комісії і підготовки нею висновків щодо запропонованого питання та проекту, про що повідомляється автору. Висновки комісії повинні обов’язково мати обгрунтування щодо законності та доцільності прийняття рішення, пропозиції щодо порядку подальшої роботи над ним. Комісія має право підготувати свій проект рішення з запропонованого питання.

Проекти рішень міський голова або секретар ради передають юристу міської ради для отримання висновку щодо відповідності його чинному законодавству

У випадку невідповідності запропонованого проекту вимогам чинного законодавства він повертається автору із зазначенням мотивів повернення.

Термінові питання можуть вноситись в порядок денний під час пленарного засідання за рішенням ради.

Готовність до розгляду питань на пленарному засіданні узгоджується міським головою після розгляду постійними комісіями і пропонується для формування порядку денного.

До порядку денного чергової сесії включається питання щодо інформації міського голови про прийняті рішення виконавчим комітетом міської ради в міжсесійний період.

Проект порядку денного сесії сформований відповідно до вимог цієї статті, обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів, присутніх на пленарному засіданні.

Рішення щодо формування порядку денного приймається більшістю від загального складу ради.

Підготовка питань на пленарне засідання ради (довідки, інформації, висновки, проекти рішень тощо) здійснюється постійними комісіями, депутатськими фракціями і групами ради, спеціалістами виконавчого комітету міської ради. Вони розглядають або готують проекти рішень та готують висновки, рекомендації, зауваження чи пропозиції, які направляються міському голові чи секретарю міської ради.

Секретар міської ради фіксує дату надходження документів.

Суб’єкти, які відповідають за підготовку рішень, подають проекти рішень до міської ради не пізніше як за 10 днів до початку сесії.

20. Попередній розгляд проекту рішення

Включенню питання до проекту порядку денного та його винесенню на розгляд пленарного засідання міської ради для прийняття рішення передує попередній розгляд цього проекту у постійних комісіях міської ради, до сфери повноважень яких належать ці питання.

Комісія розглядає пропозицію та проект на своєму засіданні з запрошенням її автора, а при необхідності, із залученням юриста міської ради та інших спеціалістів з обговорюваного питання. Висновки комісії повинні обов’язково мати обгрунтування щодо законності та доцільності прийняття рішення, пропозиції щодо порядку подальшої роботи над ним. Комісія має право підготувати свій проект рішення з запропонованого питання, у якому може викласти альтернативний варіант спірних положень.

При прийнятті невідкладних рішень на вимогу міського голови за по¬годженням не менше двох третин зареєстрованих на засіданні депутатів, засідання відповідної комісії з розгляду ініційованого головою питання може бути проведене під час пленарного засідання, для чого оголошується перерва у визначеному цим регламентом порядку.

21. Вимоги до проекту рішення міської ради

Проект рішення, що планується винести на розгляд міської ради, подається до міської ради у друкованій формі.

Текст проекту рішення повинен складатися з таких частин:

1) мотивуючої, в якій містяться посилання на закон, інший нормативний акт, доку¬мент, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

2) вирішальної, в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці поставленого завдання;

3) заключної, в якій вказані посадова особа або постійна комісія, на яких покладається контроль за виконанням рішення.

До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі, підписані секретарем міської ради.

Проект рішення міської ради подається міському голові або секретарю міської ради в трьох друкованих примірниках (який зберігатиметься в міській раді)

Консультації щодо правильності оформлення рішень міської ради надає секретар міської ради та спеціаліст з юридичних питань виконавчого комітету міської ради .

22. Узгодження проекту рішення

Проекти рішень повинні бути оформлені відповідно до вимог цього Регламенту, Положення про постійні комісії, згідно з “Листом погодження", який додається до проектів рішень.

У листі погодження проекту рішення міської ради вказуються:

- назва проекту рішення;

- особистий підпис, прізвище та ініціали, посада автора проекту;

- особистий підпис, прізвище та ініціали, спеціаліста з юридичних питань виконавчого комітету міської ради;

- - особистий підпис, прізвище та ініціали керівника підрозділу міськвиконкому, який безпосередньо здійснював його підготовку;

- секретаря міської ради;

- зміст розбіжностей (зауважень, пропозицій), висловлених особами, які погодили проект рішення;

- прізвище та ініціали, посада осіб, яким слід надіслати рішення, в разі необхідності.

У разі надання проекту рішення депутатами, комісіями, лист-погодження оформляється ініціаторами та/або спеціалістами міської ради.

Секретар міської ради погоджує проект рішення останнім перед поданням його на розгляд постійних комісій.

До оригіналу проекту рішення додаються відповідні документи, пояснювальні записки, довідкові матеріали.

Завізовані проекти рішень (із заповненим листом погодження) подаються секретарю міської ради для розгляду в постійних комісіях не пізніше, ніж за 12 днів до початку роботи сесії або наступного пленарного засідання.

Проекти рішень підлягають обов’язковому розгляду постійними комісіями. Проект рішення повинен мати обов'язкове посилання на закон, нормативний акт, конкретну назву, не допускати вживання невстановлених скорочень.

Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблен¬ня остаточного його варіанту покладається на ініціаторів проекту.

У разі внесення альтернативного проекту рішення в процесі розгляду питання на пленарному засіданні, рада одночасно обговорює його і визначається шляхом голосування.

23. Матеріали до сесії міської ради

Необхідні для ознайомлення, вивчення та роботи під час сесії документи надаються депутатам не пізніше як за 3 дні до початку сесії.

24. Припинення розгляду питань у міській раді їх ініціаторами

Ініціатор розгляду питання в міській раді, у разі якщо він сам готує проект рішення, має право відповідним зверненням до міського голови зняти з розгляду це питання і припинити процедуру його проходження в міській раді на будь-якому етапі.


РОЗДІЛ 4. СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ


25. Сесія міської ради – основна форма її роботи

Гадяцька міська рада проводить роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань та засідань постійних комісій ради.

26. Перша сесія міської ради

Перша сесія міської ради скликається міською територіальною виборчою комісією не пізніше як через два тижні після обрання ради в правоздатному складі. Сесію відкриває і веде голова міської територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів Гадяцької міської ради та міського голови і визнання їхніх повноважень.

27. Порядок скликання чергових і позачергових сесій міської ради

Чергові сесії Гадяцької міської ради (крім першої) скликає міський голова в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань земельних відносин не рідше ніж один раз на місяць.

В інших випадках сесію (позачергову сесію) може бути скликано за обставин і в спосіб, викладені в частинах 6, 7, 8 статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Рішення про скликання сесії оформляється у вигляді розпорядження та підписується міським головою. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та основних питань, які передбачається внести на розгляд сесії ради.

Не пізніше як за 3 дні до сесії депутатам (комісіям) надається інформація, матеріали та проекти рішень по питаннях, які включені до порядку денного чергової сесії.

28. Правоздатність сесії міської ради

Сесія Гадяцької міської ради є правоздатною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального (кількісного) складу ради, тобто 14 депутатів.

29. Реєстрація депутатів

Реєстрацію депутатів, що прибули на сесію міської ради, та запрошених на сесію проводить секретар міської ради до початку пленарного засідання, а в разі його відсутності члени лічильної комісії. Лічильна комісія обирається депутатами з їх складу і діє на постійній основі.

Результати реєстрації передаються головуючому на сесії.

Підтвердженням участі депутата в пленарному засіданні сесії міської ради є довідка, яка при потребі, видається секретарем міської ради.

30. Секретаріат сесії міської ради

В разі відсутності секретаря міської ради на час проведення сесії міська рада обирає секретаря із числа депутатів відкритим голосуванням.

Редагування, доопрацювання проектів рішень з урахуванням пропозицій та зауважень, які надійшли під час обговорення питання на сесії доручається ініціатору проекту рішення або секретарю міської ради з наступним візуванням доопрацьованого рішення головою постійної комісії з питань депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку, прав людини.

31. Відкриття сесії міської ради

Сесію міської ради відкриває міський голова.

У випадках, передбачених частиною 6 статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" сесію відкриває і веде секретар міської ради, а за умов, викладених у частині 8 статті 46 цього ж закону, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один із депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один із депутатів міської ради.

На початку кожного засідання головуючий повідомляє про кількість присутніх депутатів (результати реєстрації) та кількість відсутніх депутатів із зазначенням причин.

В разі відсутності необхідної кількості депутатів, за розпорядженням міського голови, проведення пленарного засідання переноситься на інший час чи дату із дотриманням вимог даного регламенту.

За наявності кворуму (14 депутатів) головуючий оголошує сесію відкритою.

Одразу після відкриття сесії в сесійній залі виконується Гімн України. На час виконання Гімну всі депутати і присутні в залі встають.

32. Послідовність розгляду питань на сесії міської ради

Після відкриття сесії головуючий послідовно ставить на розгляд такі питання:

1) вибори секретаря сесії (в разі відсутності секретаря ради);

2) вибори лічильної комісії (якщо вона не діє на постійній основі);

3) затвердження регламенту роботи сесії;

4) інформація про утворення, припинення діяльності, зміни складу депутатських груп і фракцій (за наявності);

5) прийняття порядку денного сесії, пленарного засідання;

6) оголошення депутатських запитів;

7) розгляд питань порядку денного;

8) оголошення заяв і пропозицій не з питань порядку денного, що надійшли від депутатів головуючому під час сесії, прийняття відповідних рішень;

9) оголошення депутатами звернень, заяв, пропозицій громадян та їх об’єднань, заяв від депутатських груп та фракцій; виступи депутатів з короткими заявами і повідомленнями, депутатськими запитаннями (різне);

33. Порядок денний сесії

Процедура затвердження порядку денного сесії передбачає:

1) прийняття проекту порядку денного за основу. За основу приймається перелік тих питань, які пройшли процедуру попереднього розгляду в постійних комісіях ради. Проект порядку денного вважається прийнятим за основу, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу міської ради. Пропозиція про розгляд питання, яке відсутнє в порядку денному, але розглянуте відповідною комісією або про повторний розгляд питання на поточному пленарному засіданні приймається більшістю депутатів від загального складу міської ради;

2) у випадках, коли окремі питання вносяться на розгляд міської ради безпосередньо на сесії, без попереднього розгляду юристом, постійними комісіями, і включаються до порядку денного, проекти рішень із цих питань за необхідності попередньо розглядаються юристом та постійними комісіями в день роботи сесії, про що міська рада приймає відповідне рішення (у разі якщо питання не розглядалося в постійній профільній комісії, воно може бути включено до порядку денного, якщо його розгляд не заперечує постійна профільна комісія, до відання якої воно належить);

3) депутатські запити вносяться до порядку денного сесії без голосування в обов’язковому порядку;

4) затвердження порядку денного в цілому. Рішення приймається більшістю голосів депутатів від загального ( кількісного) складу міської ради. Послідовність розгляду питань порядку денного сесії визначає міська рада.

34. Тривалість сесії міської ради

Сесія Гадяцької міської ради триває до завершення розгляду всіх питань порядку денного.

Більшістю голосів депутатів від загального (кількісного) складу ради робота сесії може бути припинена, і продовжена в терміни і дні, визначені радою.

35. Закриття сесії міської ради

Після вичерпання питань порядку денного сесії, заслуховування коротких повідомлень і звернень депутатів сесія закривається.

Головуючий оголошує сесію міської ради закритою, після чого виконується Гімн України. На час виконання Гімну всі присутні в залі встають.

36. Протоколи сесії міської ради

Пленарні засідання міської ради записуються на електронний носій, який зберігається протягом строку повноважень міської ради.

Ведення протоколу сесії міської ради здійснює секретар сесії. Оформлення протоколів сесії міської ради здійснює секретар міської ради, який протягом 30 днів після закінчення сесії завершує остаточне оформлення протоколу і відповідних матеріалів до протоколу.

У протоколі мають бути зазначені такі дані: найменування ради, порядковий номер сесії і скликання, дата і місце проведення пленарного засідання, загальний (кількісний) склад ради, кількість присутніх депутатів та їхні прізвища; кількість відсутніх депутатів, їхні прізвища та причина відсутності; список посадових осіб, що брали участь у роботі сесії; головуючий; секретар; склад лічильної комісії; склад редакційної комісії (при її обранні); питання, що їх було внесено до порядку денного; прізвищ депутатів, прізвищ і службових посад осіб, які не є депутатами, але взяли участь в обговоренні питання; результатів голосування про прийнятті рішення. До протоколу додаються рішення, що були прийняті на пленарному засіданні і підписані головуючим на цьому пленарному засіданні.

Оформлений державною мовою протокол підписує головуючий сесії.

У разі відмови чи неможливості головуючим підписати протокол його підписує секретар ради керуючись положеннями пункту 83 Регламенту.

Витяги з протоколу підписує секретар міської ради.

Протоколи сесій міської ради зберігаються у секретаря міської ради.

Ксерокопії рішень міської ради, витяги з протоколів, з дотриманням діючого законодавства, надаються секретарем міської ради на прохання депутатів та за заявою громадянина.

РОЗДІЛ 5. ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ РАДИ

37. Час і місце проведення пленарних засідань міської ради

Пленарні засідання Гадяцької міської ради проводяться в другий четвер кожного місяця, якщо інше не передбачено відповідним розпорядженням міського голови.

Пленарні засідання проводяться у сесійній залі Гадяцької міської ради в місті Гадячі по вулиці Лесі Українки,3, у якій встановлено Державний прапор, прапор та герб м. Гадяч.

Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб.

38. Ведення пленарних засідань

Пленарні засідання міської ради веде міський голова або інша особа відповідно до пункту 31 Регламенту.

Головуючий на пленарному засіданні:

1) відкриває, веде і закриває засідання, оголошує перерви у пленарних засіданнях ради;

2) виносить на обговорення питання порядку денного, оголошує їх повну назву та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу міської ради та міського голови;

3) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

4) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

5) ставить питання на голосування, оголошує його результати;

6) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

7) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

8) вживає заходів щодо підтримання порядку на засіданні;

9) в разі необхідності або за рішенням ради під час проведення пленарного засідання оголошує додаткові перерви в роботі сесії з зазначенням у кожному випадку їх тривалості, в тому числі для проведення окремих або спільних засідань постійних комісій.

10) здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту. Головуючий на пленарному засіданні має право ставити запитання, вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими.

Під час пленарного засідання ради у залі перебувають працівники виконавчого комітету, які забезпечують його проведення.

На час доповіді, співдоповіді або виступу в дебатах головуючого, а також на час тимчасової його відсутності, ведення засідання доручається секретареві міської ради.

39. Регламент розгляду питань на пленарному засіданні міської ради

Головуючий на сесії і депутати мають право порушити питання про попереднє встановлення обмеженого часу на розгляд того чи іншого питання з розподілом визначеного ліміту часу на доповідь, співдоповідь, відповіді на запитання, обговорення, заключне слово доповідача і співдоповідача, внесення пропозицій, прийняття рішення.

Час для доповіді, співдоповіді і заключного слова встановлюється міською радою після узгодження з доповідачем і співдоповідачем, але не може перевищувати 30 хвилин для доповіді, 10 хвилин – для співдоповіді і 3 хвилини – для заключного слова.

Для відповідей на запитання надається до 10 хвилин, для виступів – до 5 хвилин, для повторного виступу, заяв, пропозицій, повідомлень – до 3 хвилин, реплік – до 1 хвилини. Для обговорення одного питання порядку денного відводиться не більше 25 хвилин.

Для виступів із депутатськими запитами надається до 5 хвилин.

У разі перевищення часу, відведеного для виступу, заяв, пропозицій, повідомлень, головуючий зупиняє виступаючого, та надання часу для подальшого виступу ставить на голосування. За згодою більшості присутніх на пленарному засіданні депутатів час виступу подовжується.

У кінці пленарного засідання міської ради відводиться до 30 хвилин на «Різне» - для оголошень, звернень депутатів, заяв, пропозицій громадян та їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення; заяв від депутатських груп, фракцій; коротких (до 3 хвилин) заяв і повідомлень депутатів, депутатських запитань.

40. Порядок надання слова

Заяви про надання слова для виступу можуть подаватись в письмовій формі головуючому на пленарному засіданні. По питанню, що розглядається, головуючий надає слово для виступу депутатам, які виявили бажання виступити підняттям руки.

Виступи проводяться тільки з трибуни в сесійній залі.

Обговорення питання припиняється в разі вичерпання встановленого ліміту часу або за рішенням більшості присутніх на сесії депутатів. При порушенні питання про припинення обговорення головуючий інформує депутатів про кількість записаних до виступу і депутатів, які вже виступили; з’ясовує, хто наполягає на виступі.

Після припинення обговорення доповідач і співдоповідач мають право на заключне слово.

Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні невірно тлумачить його слова або дії, він може в усній (підняттям руки) або письмовій формі звернутись до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. У цьому випадку депутату надається слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування.

Депутат ради має право порушувати в раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок в межах компетенції ради діяльності розташованих на території міста підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, а також державних органів і об'єднань громадян. За дорученням ради або її органу, голови ради, а також за власною ініціативою депутат може брати участь у перевірках, що проводяться за його клопотанням.

41. Оголошення голосування

Після закінчення обговорення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування. З цього моменту слово може надаватися тільки щодо процедурних пи¬тань способу чи порядку голосування і тільки до моменту проголо¬шення головуючим фрази: "ставиться на голосування".

Голосування не відокремлюється в часі від оголошення головуючим на засіданні пропозицій, що ставляться на голосування. Перед голосуванням головуючий на засіданні оголошує вид голосування (якщо з цього приводу є спеціальні вимоги Регламен¬ту або з цих питань від депутатів надійшли пропозиції).

42. Перерва перед голосуванням

Після обговорення питання порядку денного до початку голосування голова комісії чи керівник фракції може внести мотивовану пропозицію про перерву до 5 хв. у засіданні для узгодження позицій щодо голосування.

43. Відкритість пленарних засідань міської ради

Пленарні засідання міської ради є відкритими.

На пленарних засіданнях ради можуть бути присутні народні депутати України та депутати обласної та районної ради, представники обласної та районної державних адміністрацій, керівники та посадові особи органів виконавчої влади та виконавчих органів міської ради, запрошені керівники підприємств, установ і організацій міста, району та області, представники засобів масової інформації, територіальної громади міста, політичних партій, громадських організацій, громадяни, в межах вільних місць у сесійній залі.

Особи, присутні на пленарних засіданнях ради, за бажанням, можуть брати участь в обговоренні винесених на пленарне засідання питань, але повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок. У разі порушення порядку їх, за пропозицією головуючого, може бути виведено із зали, де відбувається засідання.

У разі необхідності міська рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання або таємного голосування.

44. Дисципліна та етика пленарних засідань

На засіданні міської ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання і непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а в разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

Під час засідання депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, репліками, оплесками, вставанням тощо).

Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження головуючий за згодою більшості депутатів від присутніх на пленарному засіданні депутатів може запропонувати депутату залишити залу до кінця засідання.

У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих питань, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова.

Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий надає депутатові слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування.

45. Наслідки порушення норм Регламенту під час пленарних засідань

Під час пленарних засідань депутат міської ради не повинен зловживати правами, наданими йому відповідними Законами.

Зловживанням своїми правами вважаються такі дії депутатів, які:

1) обмежують права інших депутатів;

2) порушують норми чинного Регламенту;

3) заважають розгляду питань порядку денного по суті;

4) навмисне затягують процес обговорення питань;

5) вводять в оману присутніх наведенням неперевірених фактів, недостовірної інформації, посиланням на неіснуючі нормативно-правові акти;

6) публічно ставлять під сумнів професійну підготовку та моральні якості присутніх у залі;

7) перешкоджають прийняттю рішень;

8) ображають національну, професійну гідність присутніх у залі, їхні політичні, релігійні та інші погляди;

9) створюють у сесійній залі напружену, недоброзичливу обстановку, яка не сприяє плідній роботі міської ради та прийняттю виважених рішень;

10) принижують звання депутата міської ради (поява на засіданні та виступи в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, вживання ненормативної лексики, навмисне псування майна тощо).

У разі зазначених вище зловживань депутата може бути позбавлено права виступу на даному пленарному засіданні або запропоновано йому залишити сесійну залу до кінця засідання. Рішення про це приймається більшістю голосів присутніх на пленарному засіданні депутатів міської ради.

РОЗДІЛ 6. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

46. Місце і процедура прийняття рішень міською радою

Рішення Гадяцької міської ради з будь-якого питання приймаються на її пленарному засіданні після обговорення шляхом голосування.

Рішення міської ради може прийматися без обговорення, якщо проти цього не виступає жоден депутат, присутній на засіданні.

Міська рада приймає рішення з дотриманням такого порядку:

- прийняття проекту рішення за основу,

- виступи з мотивів голосування,

- голосування пропозицій і поправок,

- прийняття рішення в цілому.

Рішення міської ради в межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (крім рішень з процедурних питань та з питань порядку денного), приймаються, якщо за них проголосувала більшість загального (кількісного) складу міської ради.

Двома третинами голосів депутатів загального (кількісного) складу ради приймаються рішення:

а) про дострокове припинення повноважень міського голови;

б) про підтвердження рішення міської ради, зупиненого міським головою (п. 59 Регламенту);

в) про прийняття Статуту територіальної громади міста Гадяч;

г) інші рішення, якщо цього вимагають закони України.

За рішенням міської ради, прийнятим більшістю загального (кількісного) складу ради, після прийняття проекту рішення «за основу» може бути створено погоджувальну комісію або доручено одній із постійних комісій ради опрацювати пропозиції (поправки), що надійшли. У такому разі голосування пропозицій комісії і внесених депутатами пропозицій (поправок), а також прийняття рішення в цілому може бути перенесене міською радою на наступне пленарне засідання поточної сесії або на наступну сесію.

47. Право ухвального голосу

Право ухвального голосу мають депутати міської ради і міський голова.

Кожен депутат міської ради має право одного голосу і голосує особисто. Голосування за інших депутатів не допускається.

При встановленні результатів голосування до загального (кількісного) складу ради або кількості депутатів, що присутні на пленарному засіданні, додається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні, і враховується його голос.

48. Підрахунок голосів. Лічильна комісія

Для підрахунку голосів при проведенні голосування міська рада на початку першого пленарного засідання сесії обирає з числа депутатів лічильну комісію у кількості трьох чоловік

У разі відсутності або відмови когось із членів лічильної комісії брати участь у її роботі міська рада обирає іншого члена лічильної комісії замість відсутнього або того, хто відмовився в ній працювати.

49. Поіменне голосування

Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів чи депутатських груп або фракцій, якщо вона підтримана не менш ніж однією третиною присутніх на пленарному засіданні депутатів міської ради.

Поіменне голосування проводиться шляхом опитування депутатів міської ради головою лічильної комісії на пленарному засіданні з трибуни, в порядку, визначеному алфавітним списком, після чого підписаний листок опитування передається головуючому на сесії для оголошення результатів.

Результати поіменного голосування зберігаються в матеріалах сесії та надаються депутатам Гадяцької міської ради, за вимогою, до оприлюднення, що здійснюється через друковані (газети) та електронні (веб-сторінка Гадяцької міської ради) засоби масової інформації .

50. Таємне голосування

Таємне голосування проводиться за пропозицією депутата, депутатів, чи депутатських груп, комісій або фракцій.

Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених частинами 4 і 16 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Організація і проведення таємного голосування покладається на лічильну комісію, обрану на початку каденції, або спеціально для проведення таємного голосування.

Лічильна комісія визначає час, місце і порядок організації голосування, доводить їх до відома всіх депутатів.

Перед початком голосування лічильна комісія:

1) отримує від секретаря міської ради список всіх депутатів;

2) визначає зміст і форму бюлетенів (з наступним затвердженням міською радою), організує їх виготовлення;

3) перевіряє наявність приміщення для таємного голосування;

4) опечатує скриньку для таємного голосування.

Лічильна комісія забезпечує всі умови для повного додержання таємниці голосування. Процедура таємного голосування має бути такою, що унеможливлює застосування технологій контролю за волевиявленням депутатів (нанесення різними способами різних позначок на бланках бюлетенів, винесення і передавання бюлетенів іншим особам тощо).

Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують усі її члени. Про результати таємного голосування голова лічильної комісії або уповноважений нею член доповідає на пленарному засіданні, відповідає на запитання депутатів. Міська рада затверджує протокол лічильної комісії більшістю голосів присутніх на сесії депутатів, після чого головуючий на пленарному засіданні оголошує прийняте за результатами таємного голосування рішення.

При виявленні порушень, допущених під час голосування, за рішенням більшості депутатів, присутніх на сесії, проводиться повторне голосування.

51. Прийняття рішень з питань формування порядку денного сесії

Прийняття рішень з питань формування та внесення змін до порядку денного сесії відбувається за процедурою, описаною в пункті 19 Регламенту.

52. Прийняття рішень з питань порядку денного

На пленарних засіданнях рада може приймати нормативні та інші акти у формі:

1) рішення Гадяцької міської ради, прийнятого у межах її компетенції, відповідно до вимог Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" для досягнення певної цілі, що спричинює певні юридичні наслідки;

2) доручення - рішення Гадяцької міської ради, що стосується органу чи посадової особи міської ради чи її виконавчого комітету, і містить зобов'язання або повноваження до одноразової дії або вирішення певного питання;

3) звернення - рішення Гадяцької міської ради, звернене до непідпорядкованих раді суб'єктів із закликом чи вимогою до певних дій та ініціатив;

4) заяви - рішення міської ради, що містить в собі виявлення позиції ради з певних питань;

5) процедурного рішення - рішення, прийняте радою з процедурних пи¬тань відповідно до цього Регламенту. Рішення Гадяцької міської ради приймається на її пленарному засіданні шляхом персо¬нального голосування депутатів, більшістю від загального складу ради.

Проект рішення або пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення проекту рі¬шення заноситься до протоколу пленарного засідання як рішення міської ради.

53. Особливості прийняття рішень

Пропозиції щодо створення тимчасових комісій для вирішення певного питання можуть вноситися головуючим чи депутатами та ставитися на голосування безпосередньо під час сесії. Рішення про створення таких комісій приймається більшістю депутатів від загального складу міської ради .

54. Прийняття рішень з процедурних питань

Рішення з процедурних питань приймаються, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на пленарному засіданні депутатів.

Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні Гадяцької міської ради, зокрема:

1. про проведення додаткової реєстрації;

2. про встановлення часових обмежень для виступів і дискусії в цілому;

3. про надання додаткового часу для виступу;

4. про зміну черговості виступів;

5. про надання слова запрошеним на засідання;

6. про передачу питання на розгляд відповідної комісії міської ради;

7. про оголошення перерви в засіданні, перенесення чи закриття засідання;

8. про перенесення розгляду питання;

9. про визначення способу проведення голосування;

10. про форму бюлетеня для таємного голосування;

11. про перерахунок голосів;

12. про взяття інформації до відома;

13. про встановлення терміну відповіді на депутатський запит.

При виникненні сумніву, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, радою про це приймається процедурне рішення.

55. Пропозиції до проектів рішень

Підписані пропозиції до проектів рішень, подаються в письмовій формі у 2-х примірниках (один в матеріали головуючому, другий – для протоколу пленарного засідання).

Пропозиція вважається прийнятою, якщо за неї проголосувала більшість депутатів від загального (кількісного) складу ради.

Проекти рішень, з урахуванням проголосованих і прийнятих пропозицій і редакційних правок, доопрацьовуються їх розробниками протягом 2-х робочих днів та подаються ними на підпис особі, яка головувала на сесії.

56. Підписання рішень міської ради

Прийняті міською радою рішення підписуються міським головою, у разі його відсутності – секретарем міської ради. У випадках, передбачених частиною 6 статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", прийняті міською радою рішення підписуються секретарем міської ради; у випадку, передбаченому частинами 8 та 10 статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" – депутатом ради, який за рішенням ради головував на її засіданні.

У разі відмови міського голови підписати рішення протягом 5 днів після його прийняття (якщо ним не розпочато процедуру зупинення рішення відповідно до пункту 59 Регламенту), а також після підтвердження міською радою свого рішення, зупиненого міським головою згідно з пунктом 59 Регламенту, рішення підписує секретар міської ради.

У разі відсутності секретаря міської ради або якщо він відмовляється підписати рішення у випадках, зазначених у першому і другому абзацах цього пункту Регламенту, рішення підписує за дорученням міської ради один із депутатів, що був присутнім на пленарному засіданні ради під час прийняття цього рішення.

Рішення, які підписані головуючим на сесії (або особою, передбаченою цим пунктом) розробники надають секретарю міської ради в день їх підписання:

- в друкованому варіанті (для подальшої організації їх тиражування і розсилки);

- в електронному вигляді (для оприлюднення на офіційному сайті Гадяцької міської ради).

57. Набрання чинності рішеннями міської ради

Рішення міської ради набирають чинності з моменту їх прийняття (якщо не встановлено іншого строку) і вводяться в дію з дня їх підписання головуючим на сесії.

Рішення міської ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

58. Зупинення рішення міської ради міським головою

Рішення міської ради в п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинене міським головою і внесене ним на повторний розгляд міської ради з обґрунтованими зауваженнями.

Зупинення рішення міської ради міським головою здійснюється розпорядженням міського голови про зупинення відповідного рішення. У цьому розпорядженні мають бути зазначені обґрунтовані зауваження, на підставі яких зупинено рішення, визначено дату, час і місце скликання сесії міської ради, на якій буде внесено на повторний розгляд зупинене рішення та обґрунтовані зауваження, на підставі яких його зупинено.

Міська рада зобов’язана у двотижневий термін повторно розглянути рішення.

Якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення 2/3 голосів депутатів від загального (кількісного) складу ради, міський голова зобов’язаний його підписати, і воно набирає чинності.

59. Оприлюднення рішень міської ради

Рішення міської ради направляються секретарем міської ради (не пізніше п’ятиденного терміну з дня підписання) відповідним виконавчим органам міської ради, посадовим особам для організації їх виконання, для роботи із заявниками в 10-денний термін.

Рішення міської ради, що мають загальноміський та нормативно-правовий характер, оприлюднюються через друковані та електронні засоби масової інформації, доводяться до відома населення міста в будь-який інший спосіб в 10-денний термін.

РОЗДІЛ 7. ДЕПУТАТИ МІСЬКОЇ РАДИ І ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ ТА ФРАКЦІЇ

60. Правові засади діяльності депутатів міської ради

Порядок діяльності депутатів міської ради визначається Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад" та цим Регламентом.

61. Виникнення і строк повноважень депутата міської ради

Повноваження депутата міської ради починаються з моменту офіційного оголошення міською територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про результати виборів і визнання повноважень депутата і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

62. Обов’язки та права депутата міської ради

Депутат міської ради має обов’язки і права, визначені статтями 18 і 19 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

63. Участь депутата в сесіях міської ради та засіданнях її органів

Депутат міської ради зобов’язаний бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів ради, до складу яких його обрано. У разі неможливості бути присутнім на засіданні депутат міської ради повідомляє про це особу, яка очолює відповідний орган із зазначенням причини відсутності.

Депутат міської ради, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій, що утворюються радою.

Депутат міської ради за дорученням ради або постійної комісії, до складу якої його обрано, безпосередньо бере участь у підготовці питань до розгляду на сесіях ради та засіданнях постійної комісії.

Пропозиції та зауваження, висловлені депутатами міської ради на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд відповідним органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження не пізніш як у 20-денний термін, якщо інший строк не встановлено радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також міську раду.

У разі неможливості розглянути пропозиції та зауваження у 20-денний термін та за клопотанням органу, або посадової особи, які були зобов’язані їх розглянути, рада може продовжити термін розгляду пропозицій і зауважень, але не більш ніж на 10 днів.

На пленарних засіданнях міський голова інформує депутатів про хід виконання рішень, прийнятих радою, реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на попередніх сесіях, а також з інших важливих питань діяльності ради та її органів.

64. Позасесійні форми роботи депутата міської ради в раді та її органах

У періодах між сесіями депутат міської ради бере участь у роботі постійної комісії, тимчасових, контрольних комісій та інших органів, до складу яких його обрано; виконує доручення міської ради, міського голови та секретаря міської ради; може брати участь у загальних зборах депутатів, зборах депутатських груп і фракцій, до складу яких він входить.

Депутат міської ради може взяти участь, з правом дорадчого голосу, в роботі будь-якого органу міської ради (постійної комісії, тимчасової, контрольної комісії та інших), до складу якого він не входить.

Депутат міської ради має право брати участь з правом дорадчого голосу в роботі виконавчого комітету міської ради та інших органів місцевого самоврядування при розгляді ними питань і прийнятті рішень, що стосуються інтересів виборців.

65. Загальні збори депутатів міської ради

Міський голова та секретар міської ради мають право скликати загальні збори депутатів для:

1) попереднього ознайомлення їх із питаннями та матеріалами, що виносяться на чергову сесію міської ради;

2) ознайомлення депутатів зі змінами чинного законодавства України, прийнятими місцевими виконавчими органами та виконавчим комітетом міської ради нормативно-правовими актами, що мають важливе значення для територіальної громади міста;

3) обговорення питань організації діяльності міської ради та її органів, взаємодії з громадськими організаціями, політичними партіями тощо.

Для ознайомлення депутатів із структурою, роботою, матеріальним забезпеченням органів, підприємств, установ і організацій, діяльність яких буде обговорюватися на сесії міської ради, можуть організовуватися виїзні загальні збори депутатів.

Участь депутатів міської ради в загальних зборах не є обов’язковою.

Загальні збори депутатів жодних рішень не приймають.

66. Депутатський запит

Депутатський запит – це підтримана більшістю депутатів від загального складу міської ради, вимога депутата міської ради до посадових осіб ради та її органів, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території міста або до інших органів чи установ щодо суб’єктів господарювання та їх діяльності на території міста. Депутатський запит може бути внесений депутатом міської ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні в письмовій чи усній формі.

На поточній сесії міської ради один депутат може внести не більше двох запитів.

Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного сесії ради. Рішення про підтримку міською радою депутатського запиту приймається після обговорення на пленарному засіданні не менш ніж однією другою голосів від присутніх на пленарному засіданні депутатів.

Орган або посадова особа, до яких спрямовано депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього міській раді і депутатові (комісії). Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раді, комісії та депутатові, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати одного місяця з дня одержання запиту.

Відповідь на депутатський запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради. Депутати (комісії) міської ради мають право виступити і дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше половини присутніх на засіданні депутатів міської ради.

Посадових осіб, до яких звернено запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення радою відповіді на запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутніми на цьому засіданні ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

67. Депутатське звернення

Депутатське звернення – це викладена в письмовій формі вимога депутата, комісії міської ради з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю, до міського голови, до посадових осіб міської ради та її виконавчих органів, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території міської ради або до інших органів чи установ щодо суб’єктів господарювання та їх діяльності на території міста, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їхньої компетенції.

Порядок розгляду депутатських звернень і надання відповідей на них визначається статтею 13 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

68. Депутатське запитання

Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом міської ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути дана депутатові в індивідуальному порядку або оголошена на сесії ради, якщо цього вимагає депутат.

Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

69. Забезпечення умов для здійснення депутатських повноважень у міській раді та її органах.

Міська рада та її органи забезпечують необхідні умови для ефективного здійснення депутатами міської ради своїх повноважень відповідно до статті 35 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

70. Депутатські групи, фракції

Депутатська група - це об'єднання депутатів міської ради на основі їх взаємної згоди для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах, за спільністю проблем, що їх розв'язують депутати, або іншими ознаками.

Депутатська група складається не менш як із п’яти депутатів міської ради.

Депутатська фракція – це об’єднання депутатів міської ради на основі єдності поглядів або належності до політичної партії чи блоку політичних партій.

Мінімальна кількість депутатів, що входять до однієї депутатської фракції, становить три особи.

Депутатську групу, фракцію очолює керівник (уповноважена особа), обраний зі складу депутатів міської ради – членів групи, фракції.

71. Порядок створення депутатських фракцій та депутатських груп

Депутатські фракції утворюються на засіданні депутатів, що виявили бажання створити фракцію на партійній основі.

Керівник (уповноважена особа) фракції подає міському голові протокол зборів депутатів, на яких ухвалено рішення про створення відповідної фракції. Протокол зборів має містити:

1) назву депутатської фракції;

2) ПІБ керівника фракції;

3) ПІБ депутатів, що входять до складу фракції, завірені їх особистими підписами.

Нову депутатську фракцію може бути створено в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням депутатів міської ради, які виявили бажання об’єднатися у фракцію.

Депутати міської ради мають право вільного виходу із депутатської фракції, а також входження до іншої депутатської фракції чи залишення поза фракціями. Про вихід із депутатської фракції або перехід до іншої депутат подає заяву для оголошення її на пленарному засіданні.

Депутатська фракція реєструється міською радою за поданням керівника (уповноваженої особи) фракції, до якого додається підписане депутатами цієї фракції письмове повідомлення про сформування депутатської фракції із зазначенням її назви і персонального складу.

Депутатську групу може бути створено в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів міської ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень міської ради.

Депутати міської ради, що входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

Депутатська група реєструється міською радою за поданням особи, що очолює депутатську групу. До подання додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

72. Припинення діяльності депутатських груп та фракцій

Діяльність депутатської групи або фракції припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів міської ради, унаслідок чого кількість членів групи, фракції стає меншою за мінімальну;

2) у разі прийняття депутатами міської ради, що входять до складу депутатської групи або фракції, рішення про саморозпуск;

3) після закінчення строку повноважень міської ради;

4) після закінчення строку, на якій депутати місцевої ради об’єдналися в депутатську групу або фракцію.

73. Членство депутата міської ради в депутатській групі або фракції

Членство депутата міської ради в депутатській групі або фракції є добровільним.

Умови вступу депутатів до депутатських груп чи фракцій, їх виходу або виключення з них визначаються депутатськими групами або фракціями.

Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи чи фракції.

Про зміни в складі депутатських груп або фракцій керівник (уповноважений представник) повідомляє письмово міського голову; це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається, або тільки керівник (уповноважений представник) депутатської групи, фракції, якщо депутата виключено з неї.

74. Права депутатських груп та фракцій

Депутатські групи, фракції мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних чи тимчасових комісіях ради та офіційних делегаціях міської ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні міської ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

4) здійснювати інші права, передбачені законами України.

Повноваження депутатських груп, фракцій є похідними від повноважень депутата міської ради, передбачених Законом України "Про статус депутатів місцевих рад".

Жодна депутатська група, фракція не має права виступати від імені територіальної громади міста, Гадяцької міської ради.

75. Організація діяльності депутатських груп та фракцій

Порядок роботи депутатських груп і фракцій визначають самі групи і фракції.

Депутатські групи, фракції мають право на оголошення заяв на пленарному засіданні міської ради, на оприлюднення звернень, заяв, повідомлень у засобах масової інформації.

Депутатські групи і фракції можуть запрошувати на свої засідання міського голову, секретаря ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів, членів виконавчого комітету міської ради, працівників (спеціалістів) виконавчого комітету міської ради.

Головуючий на сесії міської ради інформує депутатів про утворення, розпуск (саморозпуск), зміну назви, керівництва і складу депутатських груп, фракцій.

РОЗДІЛ 8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ МІСЬКОЇ РАДИ

76. Міський голова. Його повноваження в міській раді

Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста Гадяча.

Міський голова:

1) організує в межах, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", роботу міської ради;

2) підписує рішення міської ради;

3) вносить на розгляд міської ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

4) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради;

5) вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури і штатів працівників її виконавчого комітету;

6) здійснює керівництво апаратом виконавчого комітету;

7) скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради і головує на пленарних засіданнях ради;

8) забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет і звіти про їх виконання;

9) представляє міську раду у відносинах з державними органами, іншими організаціями місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

10) укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а договори з питань, віднесених до виключної компетенції міської ради, подає на затвердження ради.

Міський голова здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень міської ради або не віднесені міською радою до відання її виконавчих органів.

При здійсненні наданих повноважень міський голова є відповідальним перед міською радою.

На вимогу не менше половини депутатів від загального (кількісного) складу міської ради міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради в будь-який визначений ними термін.

77. Діяльність міської ради в разі дострокового припинення повноважень міського голови

Якщо повноваження міського голови достроково припинено, його повноваження на період до обрання нового виконує секретар міської ради.

У разі прийняття рішення про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради, а також у випадку його звернення з особистою заявою до міської ради про складання ним повноважень секретаря, міська рада обирає нового секретаря міської ради, який здійснює повноваження секретаря і визначені пунктом 82 Регламенту повноваження міського голови до обрання нового міського голови. Пропозиції щодо кандидатури на посаду нового секретаря можуть вносити депутати міської ради згідно діючого законодавства.

У разі прийняття рішення про розпуск виконавчого комітету міської ради, а також у випадку, коли виконавчий комітет ради приймає рішення про саморозпуск (відставку), міська рада утворює новий виконавчий комітет ради, визначає його чисельність, затверджує персональний склад виконавчого комітету, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу виконавчого комітету, кандидатур на посади заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету можуть вносити постійні комісії ради, депутат (депутати) міської ради, депутатські групи, фракції. Новостворений виконавчий комітет ради здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету після обрання міського голови.

78. Секретар міської ради. Його повноваження

Секретар міської ради обирається за пропозицією міського голови міською радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі. У випадках не обрання секретарем ради кандидатур, запропонованих міським головою, пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися депутатами міської ради.

Секретар міської ради:

і) за дорученням міського голови організовує підготовку сесій міської ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

2) забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;

3) координує діяльність постійних та інших комісій міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

4) сприяє депутатам міської ради в здійсненні їх повноважень.

5) оприлюднює рішення ради, що мають загальноміський та нормативно-правовий характер на офіційному веб-сайті Гадяцької міської ради.

Секретар міської ради здійснює свої повноваження, визначені статтею 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

79. Дострокове припинення повноважень секретаря міської ради

Повноваження секретаря міської ради вважаються достроково припиненими в разі:

1) його звернення з особистою заявою до міської ради про складання ним повноважень секретаря;

2) дострокового припинення повноважень депутата міської ради згідно з частинами 1 та 2 статті 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад";

3) прийняття міською радою рішення про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради.

80. Діяльність секретаря міської ради в період відсутності міського голови

На період відсутності міського голови секретар міської ради може виконувати повноваження міського голови, визначені відповідним розпорядженням міського голови.

81. Діяльність секретаря міської ради в разі дострокового припинення повноважень міського голови

У разі дострокового припинення повноважень міського голови секретар міської ради здійснює повноваження міського голови, визначені пунктом 82 Регламенту.

82. Виконання секретарем міської ради повноважень міського голови

У разі дострокового припинення повноважень міського голови секретар міської ради:

1) організує в межах, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", роботу міської ради;

2) підписує рішення міської ради;

3) скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

5) забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів міського бюджету і звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою бюджет і звіти про його виконання;

6) скликає збори громадян за місцем проживання;

7) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму та міської ради;

8) представляє територіальну громаду та міську раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

9) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади міста, а також повноваження міської ради та її органів;

10) укладає від імені міської ради договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції міської ради, подає їх на затвердження ради;

11) веде особистий прийом громадян;

12) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень міської ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

13) видає розпорядження в межах наданих йому повноважень.

Секретар міської ради, що здійснює повноваження міського голови, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього міською радою обов’язків.

При здійсненні наданих повноважень секретар міської ради є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед міською радою.

83. Постійні комісії міської ради

Постійні комісії міської ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

Постійні комісії обираються міською радою в складі голови і членів комісії. Усі інші питання структури комісії вирішуються самою комісією.

Депутати міської ради працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Постійні комісії є підзвітними міській раді та відповідальними перед нею.

84. Перелік і функціональна спрямованість постійних комісій

У Гадяцькій міській раді створюються такі постійні комісії:

- з питань бюджету, фінансів і цін, соціально-економічного розвитку, підприємництва;

- з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, забезпечення законності та правопорядку, зв`язків із засобами масової інформації;

- з питань соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я, культури, молодіжної політики, спорту і туризму;

- з питань промисловості, приватизації, земельних ресурсів та екології ;

- з питань містобудування, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту, зв’язку та управління майном;

85. Порядок формування постійних комісій міської ради

Постійні комісії обираються міською радою на строк її повноважень. У разі необхідності міська рада може прийняти рішення про створення нових комісій, ліквідацію або реорганізацію раніше створених, із внесенням відповідних змін до Регламенту міської ради VІІ скликання.

Кількісний і персональний склад постійних комісій затверджується відповідним рішенням міської ради.

Мінімальна кількість членів постійної комісії не може бути меншою 5 осіб. Формування персонального складу постійних комісій здійснюється з урахуванням бажання депутатів працювати у відповідній комісії, їхньої фахової підготовки та професійного рівня.

Депутат не пізніш як за тиждень до початку сесії подає на ім'я новооб¬раного міського голови:

а) назви комісій, в яких він згоден працювати;

6) прізвище депутата, який міг би представляти його у підготовчій депутатській групі.

Персональний склад постійних комісій затверджується на пленарному засіданні міської ради більшістю голосів від загального (кількісного) складу ради.

Кандидатури голів постійних комісій вносяться міським головою і затверджуються на пленарному засіданні міської ради більшістю голосів від загального (кількісного) складу ради. При не обранні кандидатур голів комісій висунутих міським головою, кандидатури пропонуються секретарем ради, депутатами.

86. Повноваження постійних комісій міської ради

Постійні комісії міської ради за дорученням ради або за власною ініціативою:

1) попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету;

2) вивчають і готують питання, які вносяться на розгляд міської ради;

3) розробляють проекти рішень міської ради та готують висновки з питань, внесених на розгляд ради в межах своєї функціональної спрямованості.

Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань.

Постійні комісії за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних міській раді та виконавчому комітету органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ, організацій, їхніх філій та відділень незалежно від форм власності та їхніх посадових осіб; подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їхніх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд міської ради або її виконавчого комітету;

Постійні комісії здійснюють контроль за виконанням рішень міської ради, її виконавчого комітету.

87. Права постійних комісій міської ради

Постійні комісії міської ради мають право:

1) скликати сесію міської ради у випадку, передбаченому частиною 8 статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";

2) вносити пропозиції щодо питань порядку денного, готувати альтернативні проекти рішень для розгляду на сесії;

3) виступати на сесіях міської ради з доповідями і співдоповідями;

4) отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їхніх філій і відділень необхідні матеріали і документи з питань, що належать до відання постійних комісій, у порядку, визначеному законами України;

5) готувати рекомендації, що підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані, і отримувати від них відповіді про результати розгляду рекомендацій та вжиті заходи;

6) створювати підготовчі комісії та робочі групи із залученням представників громадськості, учених і фахівців для вивчення питань і розробки рішень міської ради;

7) розглядати спільно з іншими постійними комісіями питання, які належать до відання кількох постійних комісій.

88. Організація роботи постійних комісій міської ради

Організація роботи постійних комісій міської ради здійснюється відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Положення про постійні комісії міської ради.

Засідання постійної комісії протоколюються. Оформлення протоколу здійснюється відповідно Інструкції з ведення діловодства. Висновки, рекомендації та протоколи засідань комісії зберігаються весь термін діяльності ради даного скликання, а після обрання ради нового скликання – передаються до архіву. Діловодство в постійній комісії забезпечують голова та секретар комісії.

Член комісії, не згодний з її рішенням, має право озвучити свою точку зору на сесії ради в порядку виступу або повідомити про неї в письмовій формі головуючого на засіданні ради.

За розпорядженням міського голови постійним комісіям для проведення засідань надається приміщення у міській раді.

89. Консультативно-узгоджувальна рада

З метою підвищення ефективності роботи сесії міської ради та сприяння організації розгляду питань на пленарних засіданнях з ініціативи міського голови в разі необхідності може утворюватися Консультативно-узгоджувальна рада на постійній або тимчасовій основі.

До складу Консультативно-узгоджувальної ради входять: міський голова, секретар міської ради, голови пос¬тійних комісій міської ради, керівники депутатських груп та фракцій.

Консультативно-узгоджувальна рада здійснює свою роботу у формі засідань. Її засідання є правоздатними за умови присутності на них не менш як половини її складу. Засідання Консультативно-узгоджувальної ради веде міський голова, під час його відсутності - сек¬ретар міської ради, а у разі невиконання ними з будь-яких причин цієї функції - об¬раний консультативно-узгоджувальною радою для цього випадку один із її членів.

Рішення Консультативно-узгоджувальної ради приймаються на її засіданнях більшістю голосів її складу. У разі відсутності голови постійної комісії Гадяцької міської ради на засіданні Консультативно-узгоджувальної ради право вирішального голосу з питань організації роботи Гадяцької міської ради та її органів (за ви¬нятком організації роботи самої Консультативно-узгоджувальної ради) має уповноважений представник постійної комісії, і його присутність зараховується до кворуму. Те саме пра¬вило стосується керівника фракції.

Депутати мають право брати участь у засіданнях Консультативно-узгоджувальної ради з правом дорадчого голосу. На її засіданнях мають право бути присутніми інші визначені Консультативно-узгоджувальною радою особи.

Рішення Консультативно-узгоджувальної ради мають рекомендаційний характер.

Інформація про основні питання, розглянуті Консультативно-узгоджувальною радою, та прийняті нею рішення може надаватись засобам масової інформації.

90. Тимчасові комісії міської ради

Тимчасові комісії міської ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для вирішення та/або здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Рішення про створення тимчасової комісії міської ради, її назву та завдання, кількісний і персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше третини депутатів загального (кількісного) складу міської ради. Формування тимчасових комісій може здійснюватися, якщо на цьому наполягає хоча б одна депутатська фракція, на засадах пропорційного представництва депутатських фракцій.

Засідання тимчасових комісій ради проводяться, як правило, у закритому режимі. Депутати, які входять до складу тимчасової комісії, та залучені комісією для участі в її роботі фахівці, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв’язку з її роботою.

Повноваження тимчасової комісії міської ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

91. Виконавчий комітет міської ради

Виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет міської ради .

Виконавчий комітет міської ради є підконтрольним і підзвітним раді, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Виконавчий орган міської ради організує свою роботу відповідно до статей 51, 53 та 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати міської ради, крім секретаря ради. Секретар міської ради входить до складу виконавчого комітету ради за посадою.

92. Виключна компетенція міської ради щодо її виконавчих органів

Міська рада на своїх пленарних засіданнях:

1) утворює виконавчий комітет ради, визначає його чисельність, затверджує персональний склад; вносить зміни до складу виконавчого комітету та розпускає його;

2) затверджує за пропозицією міського голови структуру і штат виконавчого комітету ради, витрати на його утримання;

3) утворює за поданням міського голови інші виконавчі органи ради;

4) затверджує положення про відділи та інші виконавчі органи ради;

5) заслуховує звіт міського голови про діяльність виконавчого комітету ради;

6) заслуховує звіти посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

7) скасовує акти виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням міської ради, прийнятим у межах її повноважень.

8) реалізує інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

РОЗДІЛ 9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

93. Контрольні функції міської ради

Раз у півріччя рада заслуховує звіт про виконання міського бюджету.

Раз у рік рада заслуховує звіт голови про роботу виконавчого комітету.

Рада періодично заслуховує звіти постійних комісій.

94. Контроль за дотриманням норм Регламенту

Контроль за дотриманням норм Регламенту покладається на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, забезпечення законності і правопорядку, зв’язків із засобами масової інформації.

95. Порядок прийняття Регламенту.

Регламент Гадяцької міської ради затверджується не пізніше як на другій сесії рішенням ради, прийнятим більшістю від загального складу ради і визначає організацію, порядок діяльності ради та її органів.

Регламент ради є обов'язковим для виконання радою та її органами, а також у межах повноважень ради - підприємствами, організаціями, установами, розташованими на території району.

Цей Регламент діє до прийняття Регламенту радою нового скликання.

Чинність Регламенту або його окремих положень може бути зупинена чи припинена у зв'язку з невідповідністю законам України чи за рішенням ради у передбаченому чинним законодавством порядку.

Процедурні питання, не врегульовані законом чи Регламентом, вирішуються радою, у кожному конкретному випадку.

96. Внесення змін і доповнень до Регламенту

Регламент, а також зміни та доповнення до Регламенту приймаються радою більшістю голосів від її загального складу.

Пропозиції про внесення змін і доповнень до Регламенту міської ради підлягають обов'язковому розгляду постійною комісією з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку зв’язків, із засобами масової інформації.

Зміни та доповнення можуть бути внесені до Регламенту за ініціативою міського голови, секретаря міської ради, постійних комісій ради, депутатів.

Зміни до Регламенту стають постійними нормами і вносяться до основного тексту після прийняття відповідного рішення радою.

Секретар міської ради Г.В.Сафонов

-->