Про місцеві податки і збори на 2015 рік

Аналіз регуляторного впливу проектів рішення Гадяцької міської ради «Про місцеві податки і збори на 2015 рік» та «Про затвердження фіксованих ставок єдиного податку по групах підприємницької діяльності, що здійснюються на умовах спрощеної системи оподаткування на 2015 рік»

1.Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Відповідно до Податкового кодексу України (далі – Кодекс), та на виконання статті 10 розділу І та статті 267 розділу ХІІ Кодексу, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності», також із збільшенням мінімальної заробітної плати, Гадяцькою міської радою розроблено проекти рішень міської ради «Про місцеві податки і збори на 2015 рік» та «Про затвердження фіксованих ставок єдиного податку по групах підприємницької діяльності, що здійснюються на умовах спрощеної системи оподаткування на 2015 рік»

2. Цілі державного регулювання

Цілями регуляторного акта є:

- запровадження місцевих податків і зборів відповідно до Кодексу та затвердження Положень про них;

- затвердження ставок єдиного податку по групах підприємницької діяльності;

- збільшення надходжень по місцевим податкам і зборам та єдиному податку до міського бюджету.

- направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає, оскільки він розроблений у відповідності до положень Податкового Кодексу України .

Обраний спосіб:

- відповідає вимогам чинного законодавства;

- забезпечує досягнення цілей державного регулювання;

- забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики;

- повністю відповідає потребам у вирішенні проблем;

- встановлює порядок нарахування і сплати та розміри ставок місцевих податків і зборів, ставок єдиного податку що надходять до бюджету міста.

Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акта приведе до сплати податків за мінімальними ставками, одночасно з цим не буде забезпечено безумовне виконання вимог чинного законодавства.

4. Механізм реалізації мети

- приведення умов оподаткування до діючого законодавства;

- встановлення ставок місцевих податків та єдиного податку;

Запропонований механізм дії цього проекту регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме6 доцільності, адекватності, ефективності,прозорості, передбачуваності.

5.Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акта

Регулювання. впливає на кожну із трьох базових сфер: інтереси громадян та суб’єктів господарювання, інтереси держави, органу місцевого самоврядування.

6.Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта

Пропонується встановити строк дії запропонованого регуляторного акта 1 рік

7. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності дії запропонованих проектів рішень міської ради є:

1. Надходження в міський бюджет внаслідок прийняття запропонованого проекту рішень міської ради .

2. Кількість платників єдиного податку, місцевих податків та зборів, на яких поширюватиметься дія запропонованого регуляторного акту.

3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акту.

8. Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта у разі його ухвалення.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися комісією з питань економічної політики, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності та торгівлі.

Результативність регуляторного акта буде проводитися на підставі даних Гадяцької ОДПІ Головного управління міндоходів у Полтавській області шляхом відстеження динаміки зміни кількісних показників, що вказані вище.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

«Про встановлення місцевих податків та зборів міського бюджету міста Гадяча в 2015 році»

Керуючись статтею 143 Конституції України, п.24 ст.26, ст.ст 59, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 265, 267, 268 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI та з метою зміцнення матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування, а також сприяння соціально-економічному розвитку міста Гадяч,міська рада вирішила:

1. Встановити на території Гадяцької міської ради місцеві податки і збори:

• Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

• Туристичний збір.

• Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,

2. Рішення набирає чинності з 01 січня 2015 року.

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності та торгівлі.

Міський голова Т.М.Савченко

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

«Про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності»

Керуючись Бюджетним кодексом України, ст.ст. 7, 10, 12, 267 Податкового кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», міська рада вирішила:

1. Встановити на території Гадяцької міської ради ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності:

1.1. Провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг у розмірі від 0,04 до 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня бюджетного року, за календарний місяць.(Згідно додатку)

1.2. Провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах встановлюється 0,4 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня бюджетного року, за календарний місяць.

1.3. Провадження торгівельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту - 0,05 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня бюджетного року, за рік.

1.4. Провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день – 0,02 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня бюджетного року.

2. Ставки збору, визначені відповідно до ст. 267 Податкового кодексу України, округлюються (менше як 50 коп. відкидається, а 50 коп. і більше округляється до однієї грн.).

3. Затвердити Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (згідно додатку).

4. Дане рішення, згідно ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» підлягає оприлюдненню.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з питань економічної політики, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності та торгівлі.

Міський голова Т.М.Савченко
Додаток

до рішення сесії 6 скликання

Гадяцької міської ради

№ з/п
Вид діяльності
Ставка збору від розміру мінімальної заробітної плати на місяць
1. збір за провадження торговельної діяльності по:
- площах Соборній, 50 років Жовтня, вулицях Сергія Швидкого, Шевченка, Драгоманова, Гетьманській, Чапаєва, 50 років Жовтня, Леніна, Тельмана, Будька, Лохвицькій, Вокзальній, Лесі Українки;
0,18
- вулицях Набережна Грунь, Першотравневій, Дзержинського, Сергія Білохи, Гагаріна;
0,13
- інші вулиці міста.
0,1
2. збір за провадження діяльності з надання платних послуг:
- виготовлення тентів, чохлів, штор, драпіровок, занавісок (01.024.03,01.024.04);
0,13
- послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури (01.080.01 – 01.080.66);
0,1
- заміна елементів живлення (01.091.13);
0,1
- виготовлення ювелірних виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння за індивідуальним замовленням (01.100.01 – 01.100.01, 01.100.06);
0,2
- обмін лому дорогоцінних металів на раніше виготовлені ювелірні вироби (01.100.12.)
0,2
- послуги з ремонту ювелірних виробів

(01.110.01.-01.110.09)

0,2
- виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням (01.094.01 – 01.094.08, 01.094.11 – 01.094.15);
0,2
- послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів (01.095.01 – 01.095.10, 01.095.12 – 01.095.16, 01.095.28, 01.095.29);
0,2
- технічне обслуговування та ремонт автомобілів за індивідуальним замовленням (01.070.01 – 01.070.03, 01.070.06 – 01.070.25, 01.071.01, 01.071.02);
0,2
- будівництво житла за індивідуальним замовленням (01.060.01 - 01.060.02, 01.060.03 (заводського виготовлення), 01.060.04 - 01.060.14, 01.060.15 (крім металевих), 01.061.15, 01.060.16.-01.060.25);
0,2
- послуги з ремонту житла за індивідуальним замовленням (01.061.01 – 01.061.13, 01.061.14 (крім металевих), 01.061.15);
0,2
- послуги з прокату спортивних і туристичних виробів, наметів, прогулянкових човнів, лижного спорядження, ракеток, ковзанів, двоколісних велосипедів, дельтапланів, парусних дошок, водних лиж (01.130.09);
0,08
- прокат транспортних засобів, мотоциклів, моторолерів, мопедів, легкових і вантажних автомобілів, причепів до автомобілів та інших пристроїв (01.130.10);
0,08
- прокат весільного вбрання та одягу для урочистих подій (01.130.22);
0,08
- послуги з виконання фоторобіт (01.140.01 – 01.140.12);
0,13
- послуги з оброблення фототоварів (01.141.01 – 01.141.09, 01.141.11 – 01.141.19);
0,1
- послуги з тиражування звукозаписів за індивідуальним замовленням (01.240.00);
0,1
- послуги з тиражування відеозаписів за індивідуальним замовленням (01.241.00)

0,1

Секретар ради О.І.Безух

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Рішенням ____ 6 скликання

Гадяцької міської ради

від ____ 20__ р.

ПОЛОЖЕННЯ

«Про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності»

1. Загальні положення:

1.1. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності встановлюється на підставі Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» ( п.24 ст. 26) та Податкового Кодексу України ( ст. 267 Розділ ХІІ).

2. Платники збору

2.1. Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;

г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

2.2. Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єкти господарювання:

а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

б) розташовані в селах, селищах і містах районного значення підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;

в) фізичні особи-підприємці, які провадять торгівельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

г) фізичні особи-підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

д) фізичні особи-підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчудження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

е) суб’єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах ‘Українського товариства сліпих’, ‘Українського товариства глухих’, а також фізичними особами-інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;

є) суб’єкти господарювання, які провадять торгівельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджоло інвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорми для продажу населенню;

ж) суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб’єкту;

з) суб’єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

и) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.

Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб’єкти господарювання, які провадять комп’ютерні та відеоігри.

3. Ставки збору

3.1. Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється міською радою з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної -заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року (далі мінімальна заробітна плата), визначеному цим пунктом, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.

3.2. Ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг встановлюється у розмірі, згідно додатку № 1 до цього рішення.

3.3. Ставка збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах встановлюється в розмірі 0,3 мінімальної заробітної плати.

3.4. Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту встановлюється в розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно.

3.5. Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.

3.6. Ставки збору, визначені відповідно до цієї статті, округляються (менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні).

4. Порядок придбання торгового патенту

Для провадження передбачених п.2 даного положення видів підприємницької діяльності суб’єкт господарювання подає до Гадяцької державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на придбання торгового патенту, яка повинна містити такі відомості:

а) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);

б) юридична адреса (місцезнаходження) суб’єкта господарювання, а у разі, коли патент придбавається для відокремленого підрозділу,-місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);

в) вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбавається торговий патент;

г) вид торгового патенту;

д) найменування документа про повну або часткову сплату збору;

е) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення ‘виїздна торгівля’;

є) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);

ж) період, на який придбавається торговий патент.

Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до цієї статті. Встановлення будь-яких умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.

Відомості, наведені в поданій суб’єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.

Звірка відомостей, наведених в поданій суб’єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесені до заявки усіх необхідних відомостей, орган державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб’єкту господарювання.

Торговий патент видається особисто фізичній особі-підприємцю або особі уповноваженій юридичною особою під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.

Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.

У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається дублікат торгового патенту в порядку, установленому вище.

Для провадження торгівельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, що не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаваються суб’єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.

Для провадження торгівельної діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаваються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти.

У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, суб’єкт господарювання придбаває короткотерміновий патент.

Для здійснення діяльності у сфері розваг, торговий патент придбавається для кожного окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежних гральних місць, торговий патент придбавається для кожного з них.

Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюється центральним органом державної податкової служби.

5. Порядок сплати збору платниками збору

Порядок сплати збору платниками збору, які:

а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торгівельної мережі) - збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

б) здійснюють торгівлю валютними цінностями - за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

в) здійснюють діяльність у сфері розваг за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

г) здійснюють торгівлю через пересувну за місцем реєстрації таких платників ;

д) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, за місцем провадження такої-пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, діяльності.

6. Строки сплати збору

а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту – не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями - щомісяця не пізніше 15 числа , який передує звітному місяцю;

в) за здійснення діяльності у сфері розваг - щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями цього Кодексу.

6. Строк дії торгового патенту.

6.1. Строк дії торгового і пільгового патенту, крім короткотермінового торгового патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг, становить 60 календарних місяців.

6.2. Строк дії короткотермінового торгового патенту становить від одного до п’ятнадцяти календарних днів.

6.3. Строк дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить вісім календарних кварталів.

6.4. У разі невнесення суб’єктом господарювання збору у встановлений цією статтею строк, дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.

6.5. Суб’єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до цього Кодексу підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це відповідному органу державної податкової служби. При цьому торговий патент підлягає поверненню органу державної податкової служби, який його видав, а суб’єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

Секретар ради О.І.Безух

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

«Про туристичний збір»

Керуючись пунктом 24 ст. 26, ст.. 59 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Податковим кодексом України від 02.12.2010 року № 2755-VІ,

міська рада вирішила:

1. Встановити з 01.01.2015 року розмір справляння туристичного збору відповідно до Положення про туристичний збір (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності та торгівлі.

Міський голова Т.М.Савченко

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Рішенням __ сесії 6 скликання

Гадяцької міської ради

від “ _ ” липня 20_ р.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

1. Загальні положення

1.1. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету. Туристичний збір встановлюється на підставі Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та Податкового Кодексу України ( ст.. 268 Розділ ХІІ).

2. Платники збору

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Гадяцької міської ради та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, на території Гадяцької міської ради;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів ( не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

д) учасники ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС;

е) особи, які прибули за путівками та курсівками в санаторії та пансіонати.

3. Ставки збору

3.1. Ставка встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 4 цієї статті.

4. База справляння збору

4.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання ( ночівлі) в місцях, визначених пунктом 5.1. цього Положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

4.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

5. Податкові агенти

5.1. Справляння збору може здійснюватися:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами або фізичними особами-підприємцями, які уповноважуються Гадяцькою міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з Гадяцькою міською радою;

г) податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

6. Податковий (звітний) період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

7. Порядок сплати збору

7.1. Збір сплачується до міського бюджету авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

8. Відповідальність платників і контроль за стягненням збору

Відповідальність за правильність обчислення, повноту утримання, своєчасність перерахування туристичного збору до бюджету покладається на:

а) адміністрацію готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та інших закладів готельного типу, санаторно-курортних закладів;

б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які уповноважуються міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з міською радою.

г) податкові органи здійснюють контроль за повнотою справляння, правильністю і своєчасністю перерахування туристичного збору до бюджету.

Секретар ради О.І.Безух

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

«Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території міста Гадяч»

Відповідно до ст. ст. 10, 12, 265 Податкового кодексу України, керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні»,

міська рада вирішила:

1. Встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території міста Гадяч з 01 січня 2015 року.

2. Затвердити Положення про розміри та порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території міста Гадяч (Додаток №1).

3. Це рішення вводиться в дію відповідно до вимог Податкового кодексу України і Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення.

4. Контроль виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності та торгівлі.

Міський голова Т.М.Савченко

Додаток №1

Затверджено рішенням сесії міської ради

ПОЛОЖЕННЯ

про розміри та порядок справляння податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки, на території міста Гадяч

1. Загальні положення.

1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюється згідно з Податковим кодексом України.

1.2. Наведені у цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

- об’єкти житлової нерухомості – це будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.

Об’єкти житлової нерухомості поділяються на такі типи:

- житловий будинок – це будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості;

- житловий будинок садибного типу – це житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

- прибудова до житлового будинку – це частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

- квартира – це ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

- котедж – це одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

- кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – це ізольоване помешкання у квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

- садовий будинок – це будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

- дачний будинок – це житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

2. Платники податку.

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

- якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває в спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

- якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб – власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

- якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3. Об’єкт оподаткування.

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі його частка, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі його частка, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначених законом;

- будівлі дитячих будинків сімейного типу;

- садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкту на одного платника податку;

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, які належать багатодітним сім’ям та прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю;

- гуртожитки.

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями(батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину»

4. База оподаткування.

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

4.4. У разі наявності у платника податку – фізичної особи більше одного об'єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків, в тому числі їх часток), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної загальної площі таких об'єктів.

5. Пільги із сплати податку.

5.1. База оподаткування об’єкта/ об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

- квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

- для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 250 кв. метрів.

- для різних видів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток ( у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/ будинків, у тому числі їх часток) - 370 кв.метрів.

Таке зменшення надається один раз на кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Пільги із сплати податку не надаються на об'єкти оподаткування, що використовуються їх власником з метою одержання доходів( здається в оренду, лізинг, використовується у підприємницькій діяльності).

6.Ставка податку.

6.1. Ставка податку встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного(податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в таких розмірах:

а) 1 відсоток - для квартири/квартир, загальна площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, загальна площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

б) 2,7 відсотка – для квартири/квартир , загальна площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлового будинку/будинків, загальна площа яких перевищує 500 кв. метрів.

в) 1 відсоток - для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку, сумарна загальна площа яких не перевищує 740 кв.метрів;

г) 2,7 відсотка - для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку, сумарна загальна площа яких перевищує 740 кв.метрів;

Ставка податку для юридичних осіб встановлюється в таких розмірах:

а) 1 відсоток - для квартир, загальна площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлових будинків, загальна площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

б) 2,7 відсотка – для квартир , загальна площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, загальна площа яких перевищує 500 кв. метрів.

7.Податковий період.

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8.Порядок обчислення суми податку.

8.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об’єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості.

8.2. Податкове/податкові повідомлення -рішення про сплату суми\сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси(місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітнім) періодом роком).

8.3. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об’єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо загальної площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки

податку та нарахованої суми податку.

Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення – рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу, подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкту нерухомого майна, станом на перше число відповідного кварталу у визначеному законодавством порядку.

8.5. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за встановленою формою з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий б’єкт.

8.6 У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

9.Порядок сплати податку.

9.1. Податок сплачується за об’єкти оподаткування, які розташовані на території міста Гадяч, і зараховується до бюджету міста Гадяча згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

10.Строки сплати податку.

10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

- фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення;

- юридичними особами — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

11. Відповідальність за порушення податкового законодавства та контроль податкових органів.

11.1. Платники податку та їх посадові особи несуть відповідальність у разі здійснення порушень, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, відповідно до Податкового кодексу України та інших законів України.

11.2. За неподання, порушення порядку заповнення та строків подання податкової декларації органам державної податкової служби, недостовірність наданої інформації платники податку та їх посадові особи несуть відповідальність відповідно до норм Податкового кодексу України.

11.3. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, здійснюється органами державної податкової служби.

Секретар міської ради О.І.Безух

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

„Про затвердження фіксованих ставок єдиного податку по групах підприємницької діяльності, що здійснюються на умовах спрощеної системи оподаткування на 2015 рік”

Керуючись п. 24 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» від 04.11.2011№4014-УІ,

міська рада в и р і ш и л а:

1.Затвердити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють підприємницьку діяльність по групах господарської діяльності відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» (від 04.11.2011 №4014-УІ), з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку в розмірі 10 відсотків від мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня 2015 року;

2). для другої групи платників єдиного податку в розмірі 20 відсотків від мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня 2015 року;

2.Рішення набирає чинності з 01.01.2015року.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів міської ради.

4. Вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2015 року рішення 32-ої сесії міської ради шостого скликання „Про затвердження фіксованих ставок єдиного податку по видах підприємницької діяльності, що здійснюються на умовах спрощеної системи оподаткування на 2014 рік” від 09.07.2013 року .

Міський голова Т.М.Савченко
-->